Određivanje mesta prometa usluga

Određivanje mesta prometa usluga

 prema novom članu 12. Zakona o PDV sa primenom od 01. 04. 2017. godine

 

Jednodnevni interaktivni seminar

 

održava se 07. juna 2017. godine od 10,00 – 15,15 sati

U PKS – RPK Novi Sad u Novom Sadu, Narodnog fronta 10/I

Najnovijim izmenama Zakona o PDV-u izvršene su promene, odnosno preciznije uređena rešenja koja se odnose na:

 • Definisanje u kojim slučajevima je strano lice dužno da se evidentira za obavezu plaćanja PDV-a i da odredi poreskog punomoćnika, kao i da li je oporeziv promet stranog lica u zavisnosi od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci
 • Uslove na odbitak prethodnog poreza i za obveznika PDV-a koji je poreski dužnik
 • Vreme prometa dobara (električna energija, gas)
 • Uvođenje posebne poreske stope za brikete, pelet i druga slična dobra od drvne biomase
 • Ukidanje prava na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
 • Odlaganje roka za podnošenje pregleda obračuna PDV-a od 01.01.2018. godine
 • Mesto prometa usluga

Da bi se  primenila opšta načela prema kojima se određuje mesto prometa usluga od 01. aprila 2017. godine  seminar će omogućiti polaznicima da odrede:

 • Ko je poreski obveznik kada utvrđuju mesto prometa usluga
 • Ko je poreski obveznik za primenu odredbi o mestu prometa u odnosu na obveznika PDV-a
 • Ko je poreski obveznik kada se usluga pruža stranom licu, u odnosu na situaciju kada se usluga pruža domaćem licu
 • Kada je primalac dobara i usluga poreski dužnik za promet stranog lica
 • Koja su nova pravila za evidentiranje u sistem PDV-a stranih lica koja obavljaju promet dobara i usluga na teritoriji Republike Srbije

Da bi primenila izuzetke od opštih  načela prema kojima se određuje mesto prometa pojedinih usluga od 01. aprila 2017. godine  seminar će omogućiti polaznicima da odrede gde je mesto prometa za:

 • Usluge u vezi sa nepokretnostima
 • Usluge prevoza lica i usluge prevoza dobara
 • Usluge za koje se mestom prometa smatra mesto gde su stvarno pružene
 • Usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći i duži vremenski period
 • Usluge za koje se mestom prometa smatra mesto sedišta, prebivališta ili boravišta lica kojem se pruža usluga
 • Mesto prometa usluga posredovanja

METOD RADA:
• Upoznavanje polaznika sa izmenama u Zakonu o PDV i podzakonskim aktima koja su doneta u svrhu određivanja mesta prometa usluga prema novim pravilima
• Analiza i pojašnjavanje  novih pojmova za potrebe utvrđivanja mesta prometa usluga
• Sistematizovanje novih pravila i  kriterijuma prema kojima se  određuje mesto prometa usluga
• POWER POINT prezentacija
• Vežba kroz praktične primere
• Rešavanje konkretnih poreskih situacija kroz interaktivan rad sa predavačem

SEMINAR JE NAMENJEN: direktorima, menadžerima, finansijskim  direktorima, zaposlenima  u finansijama i knjigovodstvu, preduzetnicima, fizičkim  licima, koji su u obavezi da utvrde mesto prometa usluge i u zavisnosti od toga izvrše obračun i plaćanje PDV.

KOTIZACIJA: 8.400,00 dinara po učesniku (+PDV).

POLAZNICI DOBIJAJU:  kratak pregled predavanja, konsultacije sa predavačem u trajanju od dve nedelje, osveženje i okrepljenje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

BENEFITI: Nakon završene obuke polaznici će moći samostalno da utvrde mesto prometa usluge i izvrše obračun i plaćanje PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u.

PRIJAVLJIVANJE se vrši isključivo putem elektronske aplikacije kod PK SRBIJE na linku: PRIJAVA  

KONTAKT OSOBA za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad: JELENA S. STANKOV, tel: 021/ 480 20 85, e-mail: jelena.stankov@pks.rs  

AUTOR I PREDAVAČ: SNEŽANA MATEJIĆ, poreski savetnik, bila zaposlena:  u Poreskoj upravi na poslovima direktora, inspektora kancelarijske kontrole,  inspektora  terenske kontrole, u Kontakt centru Poreske uprave na poslovima agenta II linije, na poslu predavača  Poreske uprave – Centar Beograd, radila kao Direktor Sektora za finansijske i opšte poslove u Javnom preduzeću.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Skoči na traku sa alatkama