Održana Obuka za pisanje projekata u programu HORIZONT 2020

Održana Obuka za pisanje projekata u programu HORIZONT 2020

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u petak i subotu,27. i 28. novembra 2015, po drugi put je održana Obuka za pisanje projekata u programu HORIZONT 2020.

Skup je, u ime organizatora, otvorila Jelena S. Stankov, koordinator za obrazovanje, koja je pozdravivši prisutne, naglasila da je cilj ove obuke da polaznici nauče da: prate raspoložive programe i fondove EU; pristupe fondovima i programima EU; razviju i unaprede veštine pisanja projektnih predloga, finansijski planiraju projekte, usklade zahteve projekta i finansijera, metodologiju i tehnike projektnog menadžmenta, efikasnije i efektivnije realizuju projektne predloge, povećaju sopstveni kreativni potencijal.

2020

Horizont 2020 je novi program EU za period od 2014. do 2020. godine, i predstavlja dobru priliku za finansiranje preduzeća u oblasti istraživanja i inovacija. Osnovna svrha ovog programa, koji je otvoren za veliki broj privrednih grana, je ubrzavanje realizacije ideje od laboratorije do tržišta. Na ovaj način Horizont 2020 doprinosi privrednom rastu, otvaranju radnih mesta i unapređenju konkurentnosti privrede. U odnosu na prethodni period, pravila za korišćenje finansijskih sredstava su pojednostavljena kako bi olakšali mogućnost za konkurisanje i upravljanje novčanim sredstvima, posebno za mala i srednja i preduzeća.

Pravo učešća u programu Horizontu 2020 imaju mala i srednja preduzeća, velike kompanije, istraživačke grupe na univerzitetima, istraživački instituti, pojedinačni istraživači, kao i vladine, nevladine i privatne organizacije, institucije i dr.

Predavači na obuci su bili:

Doc. dr MLADEN RADIŠIĆ, ekspert iz oblasti projektnog menadžmenta, nacionalna kontakt osoba za finasije u okviru Horizonta 2020, član Evropske mreže preduzetništva, učesnik više evropskih i nacionalnih projekta i

Mr NATAŠA VUJNOVIĆ-SEDLAR, ekspert iz oblasti projektnog menadžmenta, nacionalna kontakt tačka za evropske programe finasiranja u okviru Evropske mreže preduzetništva, učesnik više evropskih i nacionalnih projekata.

Polaznici naše obuke su ocenili čistim peticama kompletnu obuku, a navodimo šta im se još pored toga dopalo:

  • Jasno, konkretno, sistematizovano, objašnjeno uz praktičan primer.
  • Neposrednost i stručnost.
  • Sveobuhvatan i jasan pristup temi.
  • Kredibilitet, informisanost i korektna saradnja predavača.
  • Angažovanost predavača, njihova stručnost i metodika rada i pogotovo za pisanje projekata.
  • Zadovoljna sam obukom.
  • Odličan pet, za temu i predavače.
  • Odličan.
  • Sve je super, opravdali ste moja očekivanja.
  • Veoma povoljan utisak, sve pohvale za angažman ovih predavača.

 

Sledeći ciklus Obuke za pisanje projekata u programu HORIZONT 2020 će biti održan

u februaru 2016. godine.

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *