Parafiskalni nameti uzmu firmama 600 miliona evra

Parafiskalni nameti uzmu firmama 600 miliona evra

 

Građani i privreda izdvojili su prošle godine čak 76,3 milijardi dinara za 20 najvećih parafiskalnih nameta, a to je više od 600 miliona evra. Pri tom, najviše je plaćeno na ime republičke sudske takse – 8,58 milijardi dinara, pokazala je analiza Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Reč je o neznatnom smanjenju u odnosu na 2013. kada je 20 najvećih parafiskala koštalo građane i privrednike 76,5 milijardi dinara, ali je tome pre svega doprinelo ukidanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, za koju je naplata pala sa 15,9 milijardi u 2013. na 3,4 milijarde dinara prošle godine (iznos plaćen na ime preostalih obaveza investitora). Kod ostalih 17 taksi i naknada došlo je do rasta prihoda za državu i lokalne samouprave, usled povećanja nameta, bolje naplate ili efekta inflacije.

– Ministarstvo finansija pozvalo je NALED u radnu grupu za izradu zakona o naknadama za upotrebu javnih dobara i prihvatilo naš predlog da Srbija dobije javni registar neporeskih nameta da bi sistem naplate naknada bio efikasniji i transparentniji. Kada je reč o taksama, neophodno je da što pre bude usvojen pravilnik sa jasnim kriterijumima za određivanje njihove visine da bi odražavale realne troškove koje država ima za izdavanje dokumenata i pružanje drugih usluga – kaže član Upravnog odbora NALED-a i direktor operacija za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru u „Koka-Kola kompani“ Dimitar Andonov.

NALED je izradio dva registra parafiskalnih nameta i poslednji podaci pokazuju da privreda u Srbiji plaća 384 neporeska nameta, od čega se 247 smatra parafiskalnima, što znači da obveznici ne dobijaju bilo kakvu protivuslugu države ili ta usluga ne odgovara plaćenom iznosu, najčešće jer nisu precizno utvrđeni kriterijumi na osnovu kojih se određuje visina nameta.

Administrativno i parafiskalno opterećenje NALED uzima u obzir pri izradi Regulatornog indeksa Srbije. U trećem izveštaju RIS-a, predstavljenom u junu, Vlada Srbije je za kvalitet pripreme, donošenja i sprovođenja zakona od NALED-a dobila slabu trojku. Za parafiskalno opterećenje, kao jedan od indikatora kvaliteta regulatornog okruženja, Vlada je zaslužila tek dvojku.

 

Od republike do opština

Najveći deo neporeskih nameta u nadležnosti je republičkih organa – oni su odgovorni za naplatu 277 taksi i naknada, odnosno 72 odsto ukupnog broja, dok je samo 4,7 odsto u rukama gradova i opština. Nakon što su 2012. budžeti lokalnih samouprava pretrpeli najveći gubitak usled ukidanja 138 parafiskala, u narednom talasu, do kojeg bi moralo da dođe što pre, državni organi bi trebalo da podnesu najveći teret daljeg smanjivanja broja neporeskih nameta i njihove visine.

Izvor: Dnevnik

 

 

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *