Po pozajmice će se ići u banke, supermarkete, menjačnice…

Po pozajmice će se ići u banke, supermarkete, menjačnice…

Nova pravila u pružanju platnih usluga stupila su na snagu i donose obavezu bankama da klijente obaveštavaju o promenama na njihovom računu.

Klijent, od juče, može da raskine ugovor s bankom kad god poželi, a otkazni rok ne može biti duži od dva meseca. Zatvaranje tekućeg računa je bez troškova za klijenta. Ukoliko banka menja cene usluga, o tome mora klijenta da obavesti dva meseca ranije. U slučaju da dođe do nesporazuma na relaciji klijent–banka, na finansijskoj kući je da dokazuje ko je u pravu. Sve uplate i isplate u dinarima moraju se obaviti istog dana kada su predate. Banka je obavezna da jednom mesečno klijentu dostavi podatke o svim transakcijama koje je imao na računu, a taj izvod mora da sadrži sve troškove koje je banka zaračunala. Sve transakcije na svim računima moraju biti predstvaljene pojedinačno.

Da li će ti dodatni troškovi koje će banke imati po svakom računu uticati na to da one povećaju cene usluga za održavanje računa? To ne bi trebalo da se dogodi, a da li će tako i biti, ostaje da se vidi. Zavisiće od politike svake banke ponaosob. Uz to, od juče, osim banaka i Pošte, platni promet mogu obavljati i sva zainteresovana privredna društva kojima finansijske usluge nisu osnovna delatnost.

Veruje se da će za tu mogućnost biti najzainteresovaniji veliki trgovinski lanci koji bi tako direktno kreditirali klijente i izdavali im svoje kartice.

– Ideja je, čini se, da se promoviše dalja prodaja – ističe Zoran Grubišić iz Beogradske bankarske akademije. – Od svih aktera u veleprodaji i maloprodaji, putem kreditiranja kupaca, ali u ograničenom periodu, znači na do 12 meseci, s nekim karticama i bez one tradicionalne bankarske procedure.

Takođe, građani će kredite moći da uzimaju u menjačnicama, kao i u „običnim“ firmama koje dobijaju dozvolu Narodne banke Srbije, predviđa Zakon o platnim uslugama koji je stupio na snagu.

Naime, osim banaka, od sada će novčanu pozajmicu, ali samo u dinarima, davati i druge firme, takozvane platne institucije. Te firme će uglavnom odobravati kredite građanima koji imaju dugove, kao što su neplaćeni računi za struju, druge komunalije ili minus u banci. U pojedinim slučajevima moći će klijentima da daju novac i za kupovinu robe. Sve pozajmice biće kratkoročne jer će građani novac morati da vrate u roku od godinu.

Strogi uslovi

Da bi se bavila kreditiranjem, menjačnica ili neka druga firma mora da ima obezbeđen kapital od najmanje 125.000 evra. Isto tako, neće moći da koriste novac klijenata i da ga dalje pozajmljuju, već će morati da se pridržavaju zakona kojima se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga, tačnije zakona koji važi za banke.

Novac u mobilnom telefonu

Građanima se otvaraju i nove mogućnosti ukoliko bude zainteresovanih za pružanje tih usluga. Jedna od njih je korišćenje tzv. elektronskog novca. Elektronski novac čuvaće se na nepersonalizovanoj kartici ili mobilnom telefonu.

– I onda će praktično korišćenjem tog medijuma moći da se plaća, ili kešom ili putem platne kartice – objašnjava Miroslav Rebić iz Sosijete ženeral banke. – Recimo, odlučite da kupite 20.000 dinara elektronskog novca, koji imate kod sebe, i onda ga koristite na mestima koja primaju tu vrstu platnog instrumenta.

Izvor: www.dnevnik.rs

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *