POZIV ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA PRIVREDNIKA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

POZIV ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA PRIVREDNIKA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

Na osnovu člana 8. Odluke o raspisivanju izbora za parlamente privrednika regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada 02.01 broj 4/2, koju je doneo Upravni odbor Privredne komore Srbije, Izborna komisija Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga objavljuje

POZIV

ZA DOSTAVLjANjE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA PARLAMENTA PRIVREDNIKA

REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

Prema teritorijalnom principu u Parlament privrednika Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga (u daljem tekstu: Komora),  bira se ukupno 23 člana.

 POSTUPAK KANDIDOVANJA

Za članove Parlamenta privrednika mogu se kandidovati članovi Komore, koji:

 1. uredno izvršavaju svoje članske obaveze
 2. nisu upisani u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih kod organa nadležnog za vođenje privrednih registara
 3. imaju registrovano sedište, odnosno registrovan ogranak na području za koje je obrazovana privredna komora glavnog grada
 4. dostave kandidaturu za članstvo u Parlamentu privrednika

 

Pozivamo vas da prijavu kojom ističete kandidaturu za člana Parlamenta privrednika dostavite najkasnije do 3. maja 2017. godine.

Prijavu možete predati pisarnici ili dostaviti poštom na adresu  Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga, Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad, ili elektronskim putem, u obliku skeniranog dokumenta, na elektronsku adresu  office.novisad@pks.rs

Prijava mora obavezno sadržati:

 • pun naziv privrednog društva/registrovanog ogranka
 • matični broj privrednog društva
 • ime i prezime predstavnika privrednog društva – kandidata za člana Parlamenta privrednika
 • ime i prezime zakonskog zastupnika privrednog društva (napisano štampanim slovima) i njegov potpis

PRIJAVA

Članovi Komore koji imaju registrovano i sedište i registrovan jedan ili više ogranaka na području Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, u Parlament privrednika mogu kandidovati samo jednog predstavnika.

Izborna komisija proverava  ispunjenost uslova i sačinjava listu kandidata prema redosledu prijema kandidatura.

Na osnovu liste kandidata izborna komisija sačinjava  glasački listić i objavljuje ga na internet portalu Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga www.rpkns.com, najkasnije do 4. maja 2017. godine.

 

POSTUPAK GLASANJA

Za članove Parlamenta privrednika mogu glasati članovi Komore, koji:

 1. uredno izvršavaju svoje članske obaveze
 2. nisu upisani u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih kod organa nadležnog za vođenje privrednih registara
 3. imaju registrovano sedište, odnosno registrovan ogranak na području za koje je obrazovana Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga.

Članovi Komore glasaju izjašnjavanjem u pisanoj formi, zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na glasačkom listiću i potpisivanjem od strane zakonskog zastupnika. Svaki član Komore može glasati za najviše 23 kandidata.

Članovi Komore koji imaju registrovano sedište i registrovan jedan ili više ogranaka na području Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, mogu glasati samo jedanput.

Glasački listić dostavlja se Izbornoj komisiji preko pisarnice, poštom na adresu  Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga, Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad,  ili elektronskim putem, u obliku skeniranog dokumenta, na elektronsku adresu office.novisad@pks.rs

Glasački listić dostavlja se najkasnije do 18. maja 2017. godine. Svi glasački listići primljeni posle ovog roka smatraće se nevažećim, bez obzira na način dostavljanja.

Nevažeći glasački listić je:

 • nepopunjeni glasački listić
 • glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za kog kandidata se  glasalo
 • glasački listić na kome je zaokruženo više kandidata od broja  članova Parlamenta privrednika koji se bira po teritorijalnom principu
 • glasački listić koji nije potpisao zakonski zastupnik privrednog društva

 

Dodatne informacije možete dobiti u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, kontakt osoba Jovana Sofilj, telefon 021/48 020 70.

 

Izborna komisija:

Prof. dr Dragan Lukač, predsednik

Gordana Ćuk, član

 Ljiljana Pavlović, član

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Skoči na traku sa alatkama