24.09.2013. Pravo za ekonomiste i sve koji nisu pravnici