Predstavljen EDUKATIVNI CENTAR u Novom Sadu

Predstavljen EDUKATIVNI CENTAR u Novom Sadu

WP_20160325_002U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra u Novom Sadu, predstavio je Edukativni centar, ustanovu u kojoj se stiču najnovija znanja potrebna tržištu radne snage. Ovaj centar je osnovala Vlada AP Vojvodine u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih u cilju izlaženja u susret zahtevima tržišta rada i poslodavaca, preteča uvođenju dualnog obrazovanja u Srbiji. Edukativni centar je za sada jedina ustanova Srbiji u kojoj se primenjuje princip modela dualnog obrazovanja na druga područja rada i zanimanja kojima su potrebni kvalifikovani kadrovi i modernizovani nastavni program za dodatno obrazovanje odraslih.

Cilj Edukativnog centra je prevencija dugoročne nezaposlenosti, pomoć u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, stvaranje pretpostavki za otpočinjanje poslovanja i kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje zainteresovanih lica.

Misija Edukativnog centra je smanjenje nezaposlenosti kroz dodatne obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih na neformalan način.

Obuke za nezaposlena punoletna lica sa teritorije APV su besplatne, uz mogućnost besplatnog smeštaj za polaznike van Novog Sada.

Najveći postojeći raskorak je u usklađivanju profesionalne obrazovne strukture nezaposlenih na evidenciji javnog servisa i potreba poslodavaca na lokalnom i regionalnom tržištu rada, prvenstveno u zanimanju III stepena obrazovanja.

Srbija je otpočela sa reformom sistema srednjeg stručnog obrazovanja u kojoj je značajna inovacija uvođenje dualnog sistema u srednje stručno obrazovanje radi obezbeđenja kvalifikovane radne snage. Ovo je dugoročan proces u kojem se kroz naizmenično učenje u preduzeću i u školi stvaraju uslovi za bržu adaptaciju u poslovni ambijent za sada se imlementira u 10 škola u Srbiji, kroz tri profila mašinske i elektro struke uz podršku 22 kompanije.WP_20160325_016

Osnovni zadatak Edukativnog centra je da u što efikasnijoj meri smanji negativne posledice sporih promena obrazovnog sistema i omogući školovanje određenih obrazovnih profila traženih od poslodavaca.

Edukativni centar svojim obukama brzo reaguje na podizanje kompetencija zaposlenih lica kod poznatog poslodavca u cilju dokvalifikacije i/ili prekvalifikacije, u skladu sa tehnološkim promenama i znanjima i veštinama koje one zahtevaju.

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *