Prihod od ekoloških poreza 167,19 milijardi dinara

Prihod od ekoloških poreza 167,19 milijardi dinara

U Srbiji su prihodi od poreza u oblasti životne sredine iznosili 167,19 milijardi dinara u 2015. godini, što je za 9,4 odsto više nego prethodne godine, saopštio je 9. oktobra 2017. godine Republički zavod za statistiku.

Vrednost prihoda od poreza u oblasti životne sredine je 2,3 puta povećana u 2015. u odnosu na 2008. godinu, a prosečan godišnji rast prihoda od poreza u oblasti životne sredine u periodu 2008-2015. godine iznosio je 12,5 odsto, precizira se u saopštenju.

Najveće učešće u strukturi tih prihoda u 2015. imale su kategorije energetski porezi sa udelom od 86,7 odsto, i porezi iz oblasti saobraćaja sa udelom od 7,0 odsto, dok su porezi na zagađenje i na korišćenje resursa učestvovali sa 4,2 procenata, odnosno 2,1 odsto, respektivno.

Najveći deo poreza u 2015. godini platile su proizvođačke jedinice, 61,1 odsto, dok je učešće domaćinstava, kao potrošača, u ukupnim prihodima iznosilo 38,8 odsto.

Prosečno godišnje učešće prihoda od poreza u vezi sa životnom sredinom u bruto domaćem proizvodu, u periodu 2008-2015, iznosilo je 3,4 odsto.

U 2015. godini, učešće prihoda od poreza u oblasti životne sredine u BDP-u iznosilo je 4,1 odsto, dok je to učešće u ukupnim prihodima od poreza i socijalnih doprinosa iznosilo 11,1 odsto.

Porezi u oblasti životne sredine su jedan od ekonomskih instrumenata za kontrolu zagađenja i upravl?anje prirodnim resursima, koji za ci imaju uticaj na ponašanje ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača.

Izvor: Tanjug

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *