Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta

Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta

jednodnevni interaktivni trening-seminar

u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

Cilj seminara: Upoznavanje polaznika sa poreskim i računovodstvenim pravilima, vezano za uvoz robe i usluga i računovodstveno evidentiranje nabavne vrednosti i preračun kurseva stranih valuta u obligacionom odnosu; Međusobno zatvaranje obaveza prema ino dobavljaču i evidentiranje više plaćenog avansa, obaveza obaveštavanja NBS o kreditnom odobrenju.

Teme:

 • PRIMENA KURSEVA  KOD PRERAČUNA IZNOSA U STRANOJ VALUTI U  POSTUPKU UVOZA  DOBARA
  • Utvrđivanje nabavne vrednosti uvezenih dobara kada je završen  postupak carinjenja
  • Računovodstveno obuhvatanje uvoza robe koju vrši uvoznik u svoje ime a za račun naručioca-proizvođača
  • Računovodstveno  evidentiranje uvoza robe, kada carinski dug i PDV na uvoz plaća špediter u ime i za račun uvoznika
  • Računovodstveno evidentiranje uvoza robe koju uvoznik vrši u svoje ime i za svoj račun
  • Računovodstveno evidentiranje  uvoza robe koja se drži u carinskom skladištu i naknadno carini
  • Poreski aspekt i računovodstveno evidentiranje  usluga vezano za uvoz robe kada su  uključene u carinsku osnovicu i kada nisu uključene u carinsku osnovicu (izmene člana  12. Zakona o PDV od 01.04.2017. god.)
 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE RAZLIKE VIŠE PLAĆENOG AVANSA U ODNOSU NA VREDNOST UVEZENE ROBE
 • ZATVARANJE   OBAVEZE PREMA INODOBAVLJAČU  ZA UVEZENU ROBU
  • Zatvaranje obaveze prema inodobavljaču prebijanjem dugovanja i potraživanja
  • Zatvaranje obaveze za uvezenu robu, putem kompezacije sa inodobavljačem

Seminar je namenjen: pravnim licima, privrednim društvima, preduzetnicima,  koji se bave uvozom, robe i usluga.

Polaznici dobijaju: kratak pregled predavanja, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

PRIJAVLJIVANJE se vrši isključivo putem elektronske aplikacije na linku kod PKS PRIJAVA

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (+PDV).

Kontakt osoba za sve informacije u PKS je Olivera Kominac, tel. 011/ 3300 959;  e-mail: edukacija@pks.rs, a  u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić na tel. 021/480 20 88;  064/1194735 ili e-mail: danijela.nisavic@pks.rs.

Predavač: mr Snežana Mitrović, viši savetnik,  Savez računovođa i revizora Srbije, Računovodstvo doo.

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *