Razmena kukuruza za tovnu stoku

Razmena kukuruza za tovnu stoku

Republička direkcija za robne rezerve objavila je javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku s primarnim prizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus.

Direkcija razmenjuje do 4.000 tone merkantilnog kukuruza za tovne svinje, a ostatak od 6.000 tona za tovnu junad. Utvrđeni pariteti su 11,02 kilograma mekantilnog kukuruza za kilogram tovnih svinja i 13,79 kilograma kukuruza za kilogram tovne junadi.

U oglasu je navedeno da je maksimalna količina merkantilnog kukuruza po gazdinstvu do 50.000 kilograma, a za zemljoradničke zadruge i preduzetnike – do 300.000 kilograma. Uslov koji fizička lica moraju da ispunjavaju je da poseduju minimum 100 tovne prasadi ili deset tovne teladi na godišnjem nivou. Za pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike uslov su 1.000 tovnih prasadi ili 100 teladi na godišnjem nivou.

Oglas je otvoren do 21. decembra, a rok isporuke tovnih svinja je pet meseci, a junadi devet. Ukoliko Direkcija u tom roku ne preuzme tovnu stoku, proizvođači su dužni da s njom zaključe ugovor o skladištenju, čuvanju i zanavljanju tovne stoke. Sredstva obezbeđenja isporuke tovne stoke, ali i skladištenja, čuvanja i zanavljenja, jesu dokaz o upisu hipoteke prvog reda i solo menice.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *