Savet Centra

Koordinator centra

1. Veljko Anđelić, sekretar, Udruženje samostalnih zanatlija Novog Sada

Savet Centra

2. Tatjana Vidović, direktor, Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Novi Sad

3. Ljubica Savić, v.d. načelnik, Gradska uprava za privredu

4. Nada Novosel, koordinator odeljenja za kontrolu, Poreska uprava, Regionalno odeljenje Novi Sad

5. Božo Janković, generalni direktor „Enterijer Janković“ doo

6. dr Zovran Jelkić, direktor, str „Best fashion“

7. Zvezdana Marijanac, direktor „Vitorog promet“ doo

8. Milovan Zeljković, generalni direktor „Best izgradnja“ doo

9. Mihajlo Stojkov, direktor štamparija „Stojkov“ doo

10. Radojica Korać, vlasnik „Korać R“ doo

11. Boris Lukač, direktor „Neolink“ doo

12. Marko Dondur, direktor „Tehnika MB“ doo

13. Aleksandar Crnogorac, generalni direktor „Termovent SC“doo

14. Jelena Maćešić, generalni direktor „Albus“ ad

15. Vilana Banjanović, menadžer prodaje „Vegavita“doo

O pitanjima koja razmatra, Savet zauzima stavove, donosi zaključke i preporuke, pokreće inicijative koje upućuje organima Regionalne privredne komore Novi Sad i drugim nadležnim organima i organizacijama.

Savet može obrazovati stalna ili povremena radna tela (komisije, sekcije, grupacije i sl.), radi razmatranja pitanja iz svog delokruga rada.

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *