Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

U skladu sa novim propisima

Informativno-instruktivni seminar

Koji će se održati 19. marta 2015. godine od 10,00 do 13,00 sati

u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10

Cilj seminara je detaljno upoznavanje sa propisima i novinama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i njihova primena u praksi. U radnoj verziji predloženih izmena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, predloženo je ukidanje obaveze sticanja licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica, Član 40. Zakona, stav 5. S druge strane predloženo je višestruko uvećanje novčanih kazni koje su propisane i za najmanje propuste.

 

pranje_novca

Pozivamo vas da na ovom seminaru pripremite i uskladite svoje akte sa najnovijim zakonskim rešenjima o SPN i FT, donesete potrebne odluke o imenovanju ovlašćenih lica, usaglasite svoje pravilnike, obrasce za procenu rizika, programe stručnog obrazovanja zaposlenih, neprijatnosti prilikom kontrole usklađenosti vašeg poslovanja I izbegnete visoke kazne.

Ciljna grupa: su vlasnici računovodstvenih agencija, direktori privrednih društava koje vode knjigovodstvo drugim firmama i zaposleni u njima, koji treba da se upoznaju sa iskustvima firme koja je imala kontrolu inspekcije Uprave za sprečavanje pranja novca.

Polaznici seminara se upoznaju sa neophodnom dokumentacijom koju svaki obveznik prema Zakonu o SPN i FT u svojoj firmi mora da poseduje i prezentuje inspekciji. Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu, da na vreme zaštite svoje firme od sankcija nadležnih inspekcija.

Interaktivni seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u poslovanju računovodstvenih agencija.

PREDAVAČ je dipl. ekonomista DEJAN TRIFUNOVIĆ, suvlasnik i zamenik direktora “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, sa dugogodišnjim iskustvom u finansijskom i računovodstvenom sektoru banaka i privrede, ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni procenitelj kapitala, sa položenim ispitom i licencom za obavljanje poslova ovlašćenog lica u računovodstvu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.

INFORMACIJE: Jelena S. Stankov: 021/ 48 020 85 i 065/ 8 560 382,

PRIJAVE: dostaviti na faks: 021/466 226; ili na e-mail: jstankov@rpkns.com;

KOTIZACIJA obuhvata: nastavu, štampani materijal, praktične primere i precizna uputstva za pripremu potrebne dokumentacije, CD sa kompletnom zakonskom regulativom, modelima dokumentacije, osveženje i sertifikat, i iznosi 9.000,00 dinara (uračunat je PDV) a za redovne članice 7.200,00 RPK Novi Sad (uračunat je PDV) i uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod „Banca Intesa“ a.d, broj: 160-932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

PRIJAVA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *