Sve aktuelnosti

Održan seminar na temu: „Veština vođenja poslovanja“

Štampa
PDF

Vestina_upravljanjaU Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, dana 29. oktobra 2014. godine održan je seminar na temu: „Veština vođenja poslovanja“ u organizaciji Centra za finansije, bankarstvo i osiguranje i Centra za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, trgovinu i usluge pred više od 40 privrednika sa područja Regiona.

Cilj Seminara bio je upoznavanje privrednika sa osnovnim informacijama neophodnim za vođenje poslovanja kao što su predstavljanje osnovnih kategorija i pojmova – troškovi, prihodi, PDV,  bilansi, analitika..).

Predavači su bili: Nevena Petković, savetnik za računovodstvo, Account doo i Darko Stojanović, savetnik za informacione tehnologije u računovodstvu, Saop doo.

Gospodin Darko Stojanović, prvo je upoznao privrednike sa delatnošću preduzeća naglasivši da se ono bavi razvojem i implementacijom sopstvene softverske opreme za praćenje poslovanja i upravljanje preduzećima U svom izlaganju, osvrnuo se na iskustva privrednika u predhodnom periodu kroz analizu tadašnjeg poslovanja koji je podrazumevao dug put jednog papira- dokumenta i ogromne troškove poslovanja u odnosu na današnju situaciju, gde skoro svako preduzeće poseduje IT opremu i koristi Internet, ali da samo oko 13 odsto kompanija koristi savremeni softver u svom radu i time ostvaruje znatne uštede u svom poslovanju.

Istakao je značaj savremenog softvera za poslovanje koje se ogleda kroz sledeće parametre: povezanost sa drugim sistemima, 0% rizika, bezbednost podataka, pristup podacima 24 časa-sedam dana u nedelji sa bilo kog mesta (obavezna je samo internet veza), nadzor nad poslovanjem, lakšu pretragu podataka, i izbor računovođe – komitenata. Takođe, se na kraju svog izlaganja, osvrnuo na iskustva u dosadašnjoj primeni po osnovu novih Zakonskih rešenja koje se odnose na elektronske forme poreskih prijava kao i na iskustva zemalja iz okruženja gde je e-poslovanje u potpunosti zaživelo.

Govoreći na temu vođenja poslovanja, gospođa Nevena Petković, rekla je da je cilj sastanka sa privrednicima upoznavanje osnova računovodstva,  kao osnovnim elementima koje svaki preduzetnik i menadžer mora da zna da bi uspešno mogao da planira i analizira poslovanje, uspešno ostvari komunikaciju sa knjigovođom. Isto tako, osvrnula se i na novine Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i niže pravne akte – uredbe, pravilnike...

Praktični deo prezentacije obuhvatio je unos podataka kao što su: osnovna neto zarada, regres, minuli rad, topli obrok, i dr. u računovodstvenom programu MiniMax.

Predavači su tokom praktičnog dela ukazali na novine zakona o računovodstvu i odgovarali na brojna pitanja privrednika koja su se uglavnom odnosila na obračune zarada zaposlenih.

Rukovodilac Centra, mr Arijan Avramov je na kraju susreta pozvao zainteresovane privrednike da prisustvuju seminaru na temu Izmene zakonskih propisa iz oblasti poreza i računovodstva u toku 2014. godine koja će biti održana u narednog meseca.

Poseta italijanskih privrednika RPKNS

Štampa
PDF

Regionalnu privrednu komoru Novi Sad u sredu, 29. oktobra 2014. godine u okviru projekta COR-LOG posetili su italijanski privrednici zainteresovani za pronalaženje poslovnih partnera u Srbiji.

IMG_2362

Tom prilikom održani su B2B razgovori između srpskih i italijanskih privrednika u organizaciji Regionalne privredne komore Novi Sad i Privredne komore Trsta.

 

IMG_2348

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici italijanskih kompanija, predstavnici iz Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, Agencije za energetiku Grada Novog Sada, Zadružnog saveza Vojvodine, Poljoprivredne stručne službe Vrbasa, udruženja i kompanija Južnobačkog regiona.

Učesnici B2B razgovora razmenili su iskustva i razgovarali o mogućnostima novih ulaganja i poslovne saradnje.

ODRŽANA SEDNICA SAVETA CENTRA ZA PRIVREDNI SISTEM I ENERGETIKU

Štampa
PDF

Sednica Saveta održana je 23. oktobra 2014. godine u RPK Novi Sad.

Sednici su prisustvovali i predstavnici: Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova; Gradske uprave za privredu; Nacionalne službe za zapošljavanje; Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad; Klastera za građevinsko-komunalnu delatnost „Panonija“; Klastera transporta i logistike Vojvodine i Inovativnog klastera “ Panonska pčela“.

IMG_2329

Savet je razmatrao Informaciju o aktuelnim privrednim kretanjima na području Regionalne privredne komore Novi Sad za period januar – avgust 2014. godine; Mere i aktivnosti Vlade AP Vojvodine, Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Novog Sada za podsticanje zapošljavanja i Doprinos klastera uspešnijem poslovanju i razvoju privrede.

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova; Gradske uprave za privredu i Nacionalne službe za zapošljavanje informisali su članove Saveta o merama i aktivnostima Vlade AP Vojvodine, Grada Novog Sada i NSZ za povećanje broja zaposlenih, posebno ističući značaj finansijskih sredstava koje su izdvojili, ali i neophodnost reforme obrazovnog sistema, i čvršće povezivanje obrazovnih institucija sa poslovnim okruženjem i potrebama tržišta rada.

Predstavnici klastera istakli su značaj klastera za razvoj inovativnosti i preduzetništva, otvaranje novih radnih mesta, uspostavljanje efektivnih i efikasnih struktura, snižavanje troškova poslovanja, zajedničke naučno-istraživačke projekte, razvoj partnerstva privatnog i javnog sektora, razvoj ljudskih resursa, zajednički nastup na inotržištu i dr.

Predstavnik Klastera transporta i logistike Vojvodine posebno je istakao probleme vezane za osnivanje Logističkog transportnog centra u Novom Sadu i zatražio pomoć Komore.

Privrednici su govorili o problemima koji oteževaju poslovanje privrednih društava i predložili moguća rešenja tih problema.

SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANjE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Štampa
PDF

besplatan seminar

održan je 22. oktobra 2014. u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

okviru ovog projekta, koji podržava Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a realizuje ga međunarodni konzorcijum stručnih savetnika, pravnih, finansijskih i eksperata iz oblasti restrukturiranja u čijem sastavu su: Partneri Srbija, Advokatska kancelarija Andrić, EMA Global (SAD) i ADR Center (Italija).

IMG_2314

Privredna komora Srbije sprovodi projekat Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, u cilju što efikasnije i šire primene postupka sporazumnog finansijskog restrukturiranja (SFRPD), kao instrumenta za uređenje dužničko-poverilačkih odnosa između privrednog društva u finansijskim teškoćama i njegovih poverilaca, prvenstveno banaka.

IMG_2318IMG_2320

Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (Sl. glasnik RS, br. 36/2011) ustanovljen je postupak sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava (SFRPD), pred Privrednom komorom Srbije, kao institucionalnim posrednikom.

Učesnicima je najpre predstavljen projekat Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, o kojem je govorio Blažo Nedić, predstavnik Pratnera Srbije.

O pravnim okvirima za sporazumno finansijsko restrukturiranje i određena pitanja u vezi sa postupkom sporazumnog finansijskog restrukturiranja (SFR)govorio je Marko Brežančić, advokat, iz advokatske kancelarije Andrić iz Beograda.

IMG_2318

Profesor Paravnog fakukteta iz Beograda, dr Branko Radulović, izlagao tematiku posvećenu finansijskim i poslovnim aspektim postupka SFR.

O samom postupku SFR pred Privrednom komorom Srbije, kao institucionalnim posrednikom u postupku, govorila je Božana Jakišić, koordinator Biznis Info Servisa, Centra za usluge i posredovanje pri Privrednoj komori Srbije.

I na kraju je pažnja posvećena i institucionalnom posredovanju u SFRPD i primeni medijacije u rešavanju sporova u privredi, o čemu je govorio Blažo Nedić, iz Partnera Srbije.

 

     efairSRB