Sve aktuelnosti

ODRŽANO SAVETOVANjE „NOVINE I AKTUELNA PITANjA U PRIMENI ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU NA RADU“

Štampa
PDF

Regionalna privredno komora Novi Sad – Centar za privredni sistem i energetiku u saradnji sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije organizovala je 01. jula 2014. godine savetovanje „Novine i aktuelna pitanja u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu“.

IMG_2150

U radu savetovanja učestvovali su: Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ljiljana Stojšić, načelnik Odelenja inspekcije rada Južnobačkog upravnog okruga, predstavnoci privrednih društava i instituta – zavoda koji se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu sa područja Komore.
Istaknuto je, da je interes društva da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu i da se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru.
Za ostvarivanje tog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju i povezivanje svih subjekata koji su nosioci određenih obaveza i aktivnosti na nacionalnom nivou, ali i šire, sa međunarodnim institucijama u ovoj oblasti.

 

IMG_2156

Radi unapređenja bezbednoasti i zdravlja na radu neophodno je aktivnosti usmeriti na ostvarivanje ciljevi kao to su:
•dalje uskladivanje sa Direktivama Evropske unije;
•dalje razvijanje i usvajanje mehanizama i procedura za sprovodenje propisa o bezbednosti i zdravlju na radu (integrisana inspekcija rada);
•razvijanje opcija za razvoj posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja;
•podizanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti na radu kod ucenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
•stalna edukacija zaposlenih odgovornih za bezbednost i zdravlje na radu i drugih lica;
•uvodenje jedinstvenog registra povreda na radu;
•unapredenje uloge službe medicine rada u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu kroz pracenje zdravstvenog stanja zaposlenih;
•promocija kulture prevencije i primera dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu MSP (ustanovljavanje nacionalne nagrade);

Radi otklanjanja nedoumica u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, predstavnici privrednih društava postavili su niz pitanja i dali svoje sugestije i predloge za njegovu izmenu i dopunu .

Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o privatizaciji i Nacrtu izmena i dopuna zakona o stečaju

Štampa
PDF

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad 27. juna 2014. godine održana je javna rasprava Nacrta Zakona o privatizaciji i Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju u organizaciji Ministarstva privrede Republike Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Regionalnom privrednim komorom Novi Sad.

Javna_rasprava

Predsednik RPK Novi Sad doc. dr Dragana Lukač pozdravio je prisutne u ime Regionalne privredne komore Novi Sad, a zatim je ministar privrede prof. dr Dušan Vujović sa saradnicima predstavio predložena zakonska rešenja. Ministar Vujović je naglasio da će proces privatizacije biti transparentan. Prema njegovim rečima, preduzeća koja imaju dobar program dobiće odluku o modelima, metodama i merama privatizacije.

Završen trening: ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Štampa
PDF

AFI_1Regionalna privredna komora Novi Sad je u terminu od 23. do 26. juna organizovala trening na temu

˝ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA˝

Cilj treninga je bio da se kroz praktične primere analize finansijskih izveštaja omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i obrazloženje različitih pristupa analizi finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.

Autor treninga i predavač je dipl. ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva ACCOUNT DOO NOVI SAD, sertifikovani poslovni consultant (ICIP),  sa dugogodišnjem iskustvom u bankarstvu i privredi na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja.

 

 

AFI_3

Na treningu su razmatrane sledeći primeri:

  • Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
  • Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
  • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
  • Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
  • Analiza neto obrtnog fonda
  • DuPont analiza
  • Ocena boniteta privrednog subjekta
  • Analiza prelomne tačke rentabilnosti
  • Praktični primeri i vežbe


Delegacija Beneventa u poseti RPK Novi Sad

Štampa
PDF

u organizaciji Regionalne privredne komore Novi Sad, Privredne komore Srbije, Grada Novog Sada i Agencije Alma Mons, privredna delegacija pokrajine Benevento, Republika Italija, posetila je 18. juna 2014. godine Regionalnu privrednu komoru Novi Sad.

Milorad Radojević, direktor Regionalne privredne komore Novi Sad poželeo je dobrodošlicu srpskim i italijanskim privrednicima, i predstavio privredne potencijale Južnobačkog regiona sa osvrtom na spoljnotrgovinsku razmenu Srbije i Italije. Na čelu privrednika pokrajine Benevento prisustvovali su Giuseppe Marsicano, direktor za energetsku efikasnost pokrajine Benevento, Donato Scarinzi, rukovodilac departmana za internacionalizaciju Privredne komore Beneventa, a ispred Gradskog veća za privredu Grada Novog Sada, gospodin Goran Sečujski.

IMG_2083

Delegaciji su predstavljeni potencijali Novog Sada, i mogućnosti saradnje klastera iz Vojvodine. Investicione potencijale Novog Sada predstavila je Kancelarija za lokalni ekonosmki razvoj Grada Novog Sada. Takodje su se predstavili i klaster energetske efikasnosti Enef, klaster građevinsko-komunalnih delatnosti Panonija, klaster za energetiku i ekologiju Ecopanonia i Vojvodina metal klaster.

IMG_2092

Tom prilikom u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad organizovani su B2B razgovori između devet predstavnika italijanskih kompanija i dvadesetak privrednika Južnobačkog okruga.

     efairSRB