Sve aktuelnosti

Održan dvodnevni trening - seminar: "Analiza finansijskih izveštaja"

Štampa
PDF

AFI_2015_-_1

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad održan je treći po redu trening seminar :

˝ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA˝

Kroz praktične primere analize finansijskih izveštaja, polaznici su se upoznali sa boljom primenom alata i teoretskim znanjima u praksi, kao i sa različitim pristupima analizi finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.

Na seminaru su obrađene i sledeće celine:

  • Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
  • Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
  • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
  • Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
  • Analiza neto obrtnog fonda
  • DuPont analiza
  • Ocena boniteta privrednog subjekta
  • Analiza prelomne tačke rentabilnosti
  • Praktični primeri i vežbe

Seminar je trajao dva dana, 16. i 18. novembar i bio je namenjen: menadžerima, licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana ili ocenu opravdanosti investicija, kao i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja.

Predavač i autor trening bila je dipl. ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva ACCOUNT DOO NOVI SAD, sertifikovani poslovni consultant (ICIP), sa dugogodišnjem iskustvom u bankarstvu i privredi na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja.

AFI_2015_-_2

 

Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu opasne robe

Štampa
PDF

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad 13. novembra 2015. godine održana je Javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu opasne robe.

IMG_3512

Prezentaciju teksta Nacrta Zakona izvršili su pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, Leposava Sojić, v.d. direktora Uprave za transport opasnog tereta i šef Odseka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, Veljko Kovačević.

IMG_3513

Ovo je prva u nizu Javnih rasprava,koje će se do 23.novembra održati i u Nišu, Kraljevu i Beogradu.Nakon toga Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će analizirati sve sugestije, predloge i primedbe i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, odnosno pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmatranje na sednici Vlade.

 

 

Održano predavanje: HANNIBAL ANTE PORTAS - OPASNA KONKURENCIJA PRED VRATIMA

Štampa
PDF

JSS_2_2

Dr Ivan Beker, vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, održao je 13. novembra u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad predavanje simboličkog naslova: Hannibal ante portas – opasna konkurencija je pred vratima.

 

Predavanje je zamišljeno da posluži sagledavanju trenutne pozicije u odnosu na moguću konkurenciju iz EU i preduzimanju pripremnih radnji za trenutak kada će se pristupiti ovom ogromnom i izuzetno konkurentnom tržištu.

Privredi Srbije u bliskoj budućnosti predstoji priključivanje Evropskoj uniji, a time i brisanje svih zaštitnih barijera koje se nalaze između naših privrednih organizacija i konkurencije iz EU. Kako bi se izbegao poguban uticaj nadmoćnije konkurencije, potrebno je smanjiti jaz koji nas deli od konkurencije iz EU. Kao prvi korak u ovakvim situacijama, uvek je bilo utvrđivanje oblasti najveće razlike, odnosno ranjivosti naših privrednih organizacija.

Na predavanju su pojašnjene sledeće teme:

• Osnovne karakteristike i alati novih koncepata upravljanja (Lean i World Class Manufacturing).

• Istorija Tojote i nastajanje LEAN-a / WCM-a.

• Karakteristike LEAN-a / WCM-a.

• Nadmoćnost novog pristupa upravljanju organizacijama.

• Primeri ostvarenih rezultata.

•  Da li to možemo i mi?

Pored toga, predstavljen je i projekat Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu naslovljen: "Spremnost privrede Vojvodine za kompeticiju sa privredom EU" koji ima za cilj da ustanovi kritične oblasti za konkurentnost naših organizacija, da utvrdi koliko se koriste savremeni koncepti organizovanja i upravljanja proizvodnim procesima kao što su LEAN, World Class Manufacturing i slični, kojima se identifikuju i eliminišu nepotrebni troškovi, snižava cena proizvoda / usluga, čime se povišava konkurentnost organizacijama iz razvijenog dela sveta, prvenstveno EU.

JSS_2_1

Podaci se prikupljaju putem anonimne ankete, koja se može popuniti na internet-adresi: https://www.surveymonkey.com/r/SpremnostprivredeV.

Nakon prikpljanja i obrade podataka sačiniće se izveštaj u kojem će biti identifikovane slabosti naših organizacija i biće predložen način njihovog najbržeg i najlakšeg prevazilaženja i na osnovu toga definisaće se preporuke odgovarajućim organima Autonomne pokrajine Vojvodine u vezi sa najboljim i najefikasnijim pravcima delovanja.

Učešće u istraživanju je dobrovoljno, anketa je anonimna, a diskrecija podataka zagarantovana. Bilo kakva dalja upotreba podataka dobijenih ovim istraživanjem isključuje mogućnost razotkrivanja identiteta ispitanika i osetljivih, tj. poverljivih podatka o preduzeću.

Rezultati ovog istraživanja biće dostavljeni svakoj organizaciji koja bude učestvovala u istraživanju. Dodatne informacije o projektu mogu se dobiti od profesora Ivana Bekera na: 021/485-2148, odnosno, putem e-pošte: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , ili Dragoljuba Ševića (021/485-2177, odnosno, putem e-pošte: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ).

 

Zaključen SPORAZUM O SARADNJI

Štampa
PDF

Između Regionalne privredne komore Novi Sad i Nacionalne službe za zapošljavanje – Pokrajinske službe za zapošljavanje Novi Sad.

WP_20151110_002

Direktor RPK Novi Sad, Milorad Radojević i direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje, Nebojša Kukić, potpisali su 10. novembra 2015. godine, Sporazum o saradnji u cilju uspostavljanja i razvijanja međusobne saradnje ove dve institucije, stvaranja uslova za brže zapošljavanje nezaposlenih lica, kao i radi obezbeđenja dodatnog obrazovanja kadrova za potrebe unapređenja privrede na tržišnim osnovama.

Sporazumom je dogovoren način saradnje preko sledećih delatnosti:

-zajedničko organizovanje instruktivnih seminara za potrebe privrede;

-propagiranje sajmova zapošljavanja kod poslodavaca i nezaposlenih lica i informisanje članova Komore o ponudi i potražnji na tržištu rada;

-promovisanje programa zapošljavanja (novi programi, programi prostrukturiranja i drugi programi kojima se stvaraju uslovi za zapošljavanje nezaposlenih, zapošljavanje lica sa invaliditetom i zaposlenih za čijim je radom prestala potreba);

-pokretanje inicijativa za izmenom propisa i zajedničko organizovanje javnih rasprava, savetovanja i drugih oblika učešća privrede u postupku donošenja novih odnosno izmeni propisa u oblasti zapošljavanja;

-razmena informacija i iskustava o pitanjima od zajedničkog interesa za Komoru i Pokrajinsku službu;

-pružanje uzajamne stručne i druge pomoći u radu Komore i Pokrajinske službe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     efairSRB