Sve aktuelnosti

Održano besplatno predavanje o LEAN SISTEMU stvaranja ušteda i povećanja konkurentnosti kroz optimizaciju poslovnih procesa

Štampa
PDF

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 19. maja 2015. godine održano je besplatno predavanje na temu: LEAN SISTEM - Stvaranje ušteda i povećanje konkurentnosti kroz optimizaciju poslovnih procesa u organizaciji Koordinatora za obrazovanje.

Lean_1LEAN je jedan od najboljih sistema za podizanje produktivnosti i profitabilnosti poslovnih procesa na svetu, koji je najpre uvela Tojota, što ju je dovelo u sam vrh svetske auto-industrije. Poučene ovim iskustvom, skoro sve značajne kompanije iz različitih industrijskih oblasti su uvele LEAN kao način kontinuiranog unapređivanja svojih organizacija.

Ovaj sistem se zasniva na stvaranju veće vrednosti proizvoda ili usluge za kupca, uz manji utrošak rada i ostalih resursa. To je moderna verzija principa zasnovanih na otimizaciji proizvodnog toka koja vodi povećanju efikasnosti, smanjenju škarta i utroška nepotrebnih resursa uz korišćenje empirijskih metoda utvrđivanja relevantnih detalja (umesto nekritičkog prihvatanja predhodno utvrđenih ideja).

Najveća prednost LEAN-a je veza između smanjenja troškova i unapređenje produktivnosti i kvaliteta, jer se sva energija i kreativnost organizuju tako da streme što boljoj optimizaciji i dodavanju vrednosti za korisnika. Pravilna primena LEAN-a dovodi do trajnih poboljšanja u funkcionisanju pojedinačnih procesa i celokupnog poslovanja preduzeća.

Predavanje je namenjeno svima koji se trude da održe svoje tržišne pozicije, koji žele da unaprede svoje poslovanje i upoznaju se sa mogućnostim široko prihvaćenog sistema za optimizaciju procesa koristeći svetski poznati sistem uštede i praktična iskustva LEAN stručnjaka.

Teme koje su se obradile na predavanju:
• Osnovni principi LEAN sistema za optimizaciju procesa
• Koristi za preduzeća
• Osnovne metode i alati za primenu LEAN-a
• Prvi koraci u uvođenju LEAN-a

PREDAVAČI:
Dipl. Ing Aleksandar Jovanović - vođa tima za uvođenje LEAN sistema u kompaniji Bizconnect7 doo, sa više od 35 godina međunarodnog iskustva u proizvodnji, prodaji i poslovnom savetovanju. Od 1990. godine uspešno primenjuje LEAN i postiže odlične rezultate kroz značajne uštede u proizvodnim i transportnim troškovima, smanjenju zaliha, dostižući uštede i od preko milion dolara po firmi. Kreator je specijalnog programa “Primena Lin Principa” (PLP™) koji je zasnovan na poboljšanju sistema (za razliku od pojedinačnih nekih delova) – više detalja može se pogledati na: http://www.bizconnect7.com.

Nebojša Milićević je direktor firme Bizconnect7, sa 25-ogodišnjim međunarodnim iskustvom u sektorima poslovanja koji su bitni za pravilno uvođenje LEAN principa. U okviru tima za primenu LEAN-a, primarno se bavi uvođenjem 5S sistema i timskog rada po Kaizen principima.

Skup je, u ime organizatora, otvorila Jelena S. Stankov, koordinator za obrazovanje, koja je pozdravivši prisutne, naglasila da je cilj ovog predavanja informisanje privrednika i javnosti o jednom od najboljih sistema za podizanje produktivnosti i profitabilnosti poslovnih procesa na svetu, čija je najveća prednost smanjenja troškova i unapređenje produktivnosti i kvaliteta. Pravilna primena LIN-a dovodi do trajnih poboljšanja u funkcionisanju pojedinačnih procesa i celokupnog poslovanja preduzeća.

Predavač, gospodin Aleksandar Jovanović, svoje izlaganje je započeo istorijskim osvrtom na proizvodne procese koji su prethodili i u poslednjih desetak godina učinili Lin sistem veoma popularnim i primenjivanim sistemom optimizacije procesa proizvodnje i pružanja usluga.

U osnovi LEANA je stvaranje veće vrednosti proizvoda ili usluga uz umanjeni utrošak rada i ostalih resursa. To je moderna verzija povećanja efikasnosti, smanjenja škarta, umanjenja utroška nepotrebnih resursa, koja je zasnovana na sopstvenim iskustvima i na sopstvenim greškama. LEAN proizvodnja, u poređenju sa masovnom, koristi manje svega: polovinu ljudskog rada, polovinu proizvodnog prostora, polovinu ulaganja u alate i u vreme za osvajanje novog proizvoda, smanjuje zalihe i škart, a donosi povećanje broja raznovrsnih proizvoda i usluga.

Gospodin Jovanović je posebno naglasio da se kod LEANA insistira na vrhunskom kvalitetu, najnižim troškovima, najkraćem vremenu proizvodnje uz maksimalnu bezbednost i visoki moral svih zaposlenih.

Benefiti koje donosi primena LEAN principa su sledeći:
• Stvaranje atmosfere stalnog usavršavanja
• Skraćivanje proizvodnog ciklusa
• Povećanje kapaciteta bez dodatnih usluga
• Minimalne zalihe
• Povećanje profita

Da bi se sve ovo postiglo, potrebna je apsolutna opredeljenost rukovodstva, timski rad, preraspodela radne snage i maksimalna posvećenost svih zaposlenih na prihvatanju novina i promena koje donosi primena LEAN principa.

Drugi predavač, gospodin Nebojša Milićević, svoje predavanje je posvetio predstavljanju programa 5S, kao jednog od brojnih instrumenata (pored Kaizena, Kanbana, SMED-a, komad po komad, sprečavanje greške....) koji se koriste prilikom uvođenja LEAN principa poslovanja.

5S je program u kojem se primenjuju pet generalnih aktivnosti u cilju održavanja visokog stepena organizacije radne sredine, koji u japanskom i engleskom jeziku imaju početna slova S, te odatle potiče i ime programa. Primenom ovog programa, eliminišu se svi vidovi nepotrebnog angažovanja i sprečavanje nereda, a istovremeno potpomaže se stvaranje bezbednije i čistije sredine, što omogućava bolje poslovne rezultate.

Lean_2Koje su aktivnosti 5 S?

1. SORT (SEIRI) – SORTIRANjE
– sortirati i ukloniti sve što je nepotrebno
2. SET IN ORDER (SEITON) – SREĐIVANjE
– pronaći mesto za sve i sve ostaviti na svoje mestu
3. SHINE (SEISO) – SPREMANjE, ČIŠĆENjE
– Očistiti i spremiti radnu prostoriju i nastaviti nadalje redovno održavanje
4. STANDARDIZE ( SIKETSU) – STANDARDIZOVANjE
– Koristiti sve raspoložive metode da bi se aktivnosti iz prve tri tačke konstantno održale na što višem nivou
5. SUSTAIN ( SHITSUKE) – SAMOSVEST, SAMODISCIPLINA, ODRŽAVANjE
– ličnim angažovanjem i disciplinom održavati red na postignutom nivou i stvoriti naviku

I rukovodstvo i radnici imaju odlučujuću ulogu u uspešnom sprovođenju 5S principa. Rukovodstvo obezbeđuje kontinuitet programa kroz stalnu edukaciju radnika, stvaranje timova za sprovođenje programa, davanje stalne podrške primeni i uključivanju svih radnika u proces, praćenje procesa i davanje nagrada i priznanja učesnicima programa.

Da bi se postigao uspeh, potrebno je stvoriti atmosferu iskrenosti, otvorenosti, poštovanja i podrške svima, ostvariti dobru komunikaciju, zabeležiti svaki uspeh, podsticati na dalji napredak i uvesti sistem praćenja napredovanja.

Koristi od ovakvog načina organizovanja su mnogobrojne, svima je daleko prijatnije raditi u čistom, svetlom i dobro organizovanom prostoru. Lakši je i efikasniji protok i ljudi i robe, povećana je vidljivost procesa rada, lakše se uočavaju kvarovi, ušteđen je i prostor i vreme, međusobna komunikacija i koordinacija je poboljšana a bezbednost zaposlenih i posetilaca povećana na masimalni nivo.

Održan informativno-instruktivni seminar "NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU"

Štampa
PDF

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 09. maja 2015. godine je održan seminar na temu NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU. Informativno - instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva je namenjen: stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima, predstavnicima banaka i kompanija i privatnim izvršiteljima.

WP_20150509_002

Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/15, od 30.01.2015. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika!

WP_20150509_09_41_13_Pro

Na seminaru je bilo reči o ovom veoma važnom aspektu poslovanja svakog privrednog subjekta, posebno u situacijama kad je smanjen obim poslovanja ili u stečaju privrednog subjekta, koji još posebno otežava i produžava mogućnost naplate potraživanja, pa se često od privrednih subjekata zahteva pokretanje postupka za prinudno ostvarivanje potraživanja.

GORDANA AJNŠPILER POPOVIĆ- Sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu je posebnu pažnju posvetila pojašnjenju konkretnih problemskih situacija iz sudske prakse u postupku naplate potraživanja.

Takođe, Zakon o izvršenju i obezbedjenju (’’Službeni glasnik RS’’ br.31/2011) uređuje postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja i obezbeđenja potraživanja, uz revolucionarnu novinu - uvođenje nove pravosudne profesije ’’izvršitelja’’ koja obavlja poslove samostalno i nezavisno.

Privatni izvršitelj ima široka zakonska ovlašćenja i nova rešenja u cilju povećanja efikasnosti izvršnog postupka, sigurnije i brže naplate potraživanja, odnosno ostvarivanja imovinskih prava pravnih subjekata, o čemu je na smeinaru izlagala IVANA BUKARICA BIUKOVIĆ - privatni izvršitelj sa položenim ispitom za stečajnog upravnika.

Naši polaznici su svi zadovoljni seminarom, a najviše su im se dopalo temeljno i odlično obrađene teme, konkretni primeri iz prakse i mogućnost interakcije sa predavačima.

Više informacija o edukacijama pogledajte na www.rpkns.com,ili pozovite: Jelenu S. Stankov: 021/48 020 85; Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Održana sednica Saveta Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje.

Štampa
PDF

Sednica_2015_-_1U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 24.04.2015. održana je VIII sednica Saveta Centra za finansije, bankarstvo, osiguranje i obrazovanje.

Na sednici su usvojeni Izveštaj o radu Centra za 2014. godinu i Program rada Centra za 2015. godinu.

U toku sednice su analizirani privredni rezultati na području Republike Srbije kao i privredni rezultati regiona. Istaknuto je da je prošle godine pogoršana ekonomska situacija i faktori koji su predhodne godine pokretali rast privrede, kao što su oporavak poljoprivredne proizvodnje, rast proizvodnje Fiat-a i NIS-a su iscpljeni.

Takođe je istaknuto da su nastavljene nepovoljne tendencije vezane za opadanje proizvodnje i zaposlenosti u većem delu privrede, nelikvidnost i nesolventnost privrede, nepovoljna kretanja u kapitalnom bilansu vezana za niske strane direktne investicije i razduživanje preduzeća i banaka koja utiču na deprecijaciju dinara, pad kreditne aktivnosti banaka, opadanje realne vrednosti kredita privredi i rast loših kredita, visoaku nezaposlenost, realni pad prosečne neto zarade, i dr.

Ovom prilikom članovi Saveta su informisani o savremenim rešenjima u poboljšanju uloge finansijskog sektora u razvoju preduzeća. Prezentaciju na ovu temu izveli su predstavnici Valori Akademije iz Beograda.

Počeo aprilski Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu

Štampa
PDF

Kurs_april_15U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad počeo je 17. po redu “Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu” uz praktičan rad na računaru i knjigovodstvenom programu

Kurs se realizuje u saradnji sa SAOP doo iz Novog Sada i namenjen je licima koja imaju malo ili nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu i onima koji žele da postanu profesionalne računovođe.

Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu orjentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na najnovijoj internet verziji, programu SAOP miniMAX, tako da će polaznici lako moći odmah po završetku Kursa da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Autor treninga i predavač je dipl. ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni consultant (ICIP), sa dugogodišnjem iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu.

Raspored nastave je takav da obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku obuke. Nastava ukupno traje 70 časa (52 časa teoretska nastava sa vežbama + 13 časa praktične nastave na računaru i knjigovodstvenom softveru + 4 sata ispita za sertifikat).

Završetak obuke je planiran za 13. jun.

Nakon završene obuke, polaznici stiču pored sertifikata i potrebno praktično znanje i veštinu da: formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine malih preduzeća i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo), razumeju osnovu za korišćenje i primenu poreskih i finansijskih propisa, kontiraju i knjiže i složenije knjigovodstvene promene, izrade poreske prijave za isplatu zarada, PPOD i PPOPJ i prijavu za porez na dodatu vrednost PPPDV, šire proučavanje i primenu poreskih i finansijskih propisa, vrše kontrolu zaključnog lista, samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne firme) popune originalne obrasce za finansijske izveštaje, bilans uspeha, bilans stanja i statistički anex.

Naredni kurs je planiran za 22. septembar 2015. godine

Dodatne informacije o novoj obuci: mr Arijan Avramov, tel: 021/480-20-87; 064/841-8510, ili Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i MSc Marija Mišić, tel: 021/480-20-82 i 064/841-8529 ili Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Prijave dostaviti putem e-maila ili faksom na broj: 021/466 226.

     efairSRB