Sve aktuelnosti

ODRŽANO SAVETOVANJE: NAJNOVIJE IZMENE PORESKIH PROPISA KOJE SU STUPILE NA SNAGU U 2016. GODINI

Štampa
PDF

Vera_1S obzirom na veliki broj izmena poreskih propisa u 2015. godini u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad je organizovano savetovanje:

NAJNOVIJE IZMENE PORESKIH PROPISA KOJE SU STUPILE NA SNAGU U 2016. GODINI

Obuhvaćene su sledeće teme:
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica
- Zakon o porezu na dohodak građana
- Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
- Neka od tumačenja vezana za primenu izmena Zakona o PDV - u
- Ostale izmene i aktuelnosti

Predavač je bila gospđa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „ACCOUNT - doo“ iz Novog Sada, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i u računovodstveno - finansijskom i poreskom konsaltingu.

Na savetovanju je između ostalog istaknuto:

• Da izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u određenim segmentima su utvrđena nova pravila za obračunavanje poreza na dobit. Nova pravila u većini slučajeva će se primenjivati tek na obračun poreza na dobit pravnih lica za 2016 godinu. Posebno je ukazano na jednu izmenu koja će početi da se primenjuje od 01. marta 2016. godine. Uvodi se porez po odbitku na prihode od usluga nerezidentnih pravnih lica. Porez će se plaćati u situacijama kada je isplatilac rezidentno pravno lice, a prihod od usluga ostvaruje nerezidentno pravno lice. U slučajevima u kojima postoji potpisan Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez će se plaćati u državi čiji rezident ostvaruje prihod, odnosno prihod će biti oporezovan u drugoj državi, a ne u Srbiji.

• Da među najznačajnijim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana jesu izmene dela koji se odnosi na:
- korišćenje privatnog automobila u službene svrhe,
- neoporezivi iznos ino dnevnice,
- neoporezivi iznos za novčanu pomoć i druga davanja fizičkim licima, kao i
- nove poreske olakšice za zapošljavanje,

• Da najznačajnija izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje se odnosi na produženje roka za korišćenje poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica do 31.12.2017. godine, kao i na uvođenje novih poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica o kojima smo detaljnije govorili kod Izmena Zakona o porezu na dohodak građana.

• Da Zakon o poreskom postupku i administraciji je izmenjen u više segmenata. Neke od značajnijih izmena se odnose na:
- ukidanje određenih obaveza poreske uprave u vezi sa dostavljanjem poreskih akata
- novi redosled namirenja poredskih obaveza
- izmene u vezi sa poreskim prekršajima

• Da izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju se odnose na novi rok važenja potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite za lica koja su upućena na rad u inostranstvo. Potvrda koja se izda važiće za period za koji je osiguranik upućen na rad u inostranstvo. Druga izmena se odnosi na novi način uplate dela sredstava za naknadu zarade za trudničko bolovanje preko 30 dana. Do sada su važila pravila da 35% zarade Fond uplaćuje na račun osiguranice. Izmene su donele nova pravila u kojima će se iznos od 35% naknade zarade Fond uplaćivati direktno na račun poslodavca.

 

Vera_2

Savetovanju je prisustvovalo oko 50 učesnika, privrednika, preduzetnika i bankarskih predstavnika, u vremenu od 12:00 do 14:30 časova.

 

Održan seminar povodom izrade godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu za korisnike budžetskih sredstava

Štampa
PDF

Revizija_2016Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa redakcijom časopisa “Revizija“ je 09. februara 2016. godine organizovala seminar povodom izrade godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu za korisnike budžetskih sredstava i korisnike sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Teme seminara bile su:

1) Praktična primena pro­pi­sa vezanih za poslovanje korisnika javnih sredstava:

 • izvršavanje obaveza korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu;
 • uspostavljanje sistema praćenja budžetske likvidnosti korisnika javnih sredstava;
 • finansiranje korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu za 2016. godinu, odlukom o budžetu lokalnih samouprava i finansijskim planom zdravstvenih ustanova.
 • aktuelna pitanja u vezi primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

2) Sastavljanje go­di­šnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) za 2015. go­di­nu:

 • sprovođenje konačnog obračuna sa zdravstvenim ustanovama i apotekama za 2015. godinu;
 • ugovaranje zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i apotekama za 2016. godinu;
 • utvrđivanje rezultata poslovanja i sastavljanje obrazaca 1 do 5 na dan 31. decembra 2015. godine;
 • knji­go­vod­stve­no ob­u­hva­ta­nje (knjiženje) svih promena koje se odnose na sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja (završnog računa) na dan 31. decembra 2015. godine u skladu sa gotovinskom osnovom;
 • otvaranje poslovnih knjiga u 2016. godini.

3) Sa­sta­vlja­nje po­re­skog bi­lan­sa (Obra­zac PBN) i po­re­ske pri­ja­ve (Obra­zac PDN)

4) Aktuelna pitanja u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama u praksi;

5) Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole:

 • zakonska obaveza uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole;
 • ciljevi i elementi finansijskog upravljanja i kontrole;
 • odgovornost za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole.

Seminaru je prisustvovalo oko 20 učesnika, predstavnika institucija korisnika budžetskih sredstava i korisnike javnih sredstava, u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

 

Održana radionica Besplatno usavršavanje preduzetnika u Evropi

Štampa
PDF

IMG_3538Besplatna radionica za mlade preduzetnike održana je 22. januara 2016. godine u RPK Novi Sad u zajedničkoj organizaciji sa Univerzitetom u Novom Sadu, na kojoj su predstavljeni projekti Erazmus za mlade preduzetnike i Evropska preduzetnička mreža.

Skup je, u ime organizatora, otvorila JELENA S. STANKOV, koordinator za obrazovanje RPK Novi Sad, koja je pozdravivši prisutne, naglasila da je radionica organizovana u cilju pružanja informacija mladim preduzetnicima o mogućnostima, konceptu i pogodnostima pristupa novom tržištu, o potencijalnim prilikama za saradnju sa inostranim partnerima. Saradnja će im olakšati pokretanje novog ili jačanje već postojećeg preduzeća.

Pored toga, najavila je i predstavljanje Evropske mreže preduzetništva i dosadašnje rezultate, iskustva i benefite besplatnog usavršavanja mladog preduzetnika iz Italije kod preduzetnika u Novom Sadu.

Najpre je VLADIMIR NIKIĆ, član projektnog tima Erasmus projekta i član Evropske mreže preduzetništva, predstavio Evropsku preduzetničku mrežu (Enterprise Europe Network) čiji je cilj da pomogne, kako istraživackim grupama, tako i malim i srednjim preduzećima u Srbiji da ostvare kontakte sa potencijalnim partnerima u zemlji i inostranstvu i uspešno konkurišu za razvojne projekte, kao i za ostale vidove komercijalne saradnje.

Evropska mreža preduzetništva (EEN) je najveća mreža za poslovnu podršku malim i srednjim preduzećima, koja obezbeđuje informacije za razvoj poslovanja i pronalaženja poslovnih partnera u više od 50 zemalja u svetu.

Promoviše preduzetnički duh i kulturu poslovanja na evropski način, preporučuje poznavanje relevantnog zakonodavstva Evropske unije i pomaže domaćim preduzećima da pristupe tržištima Evropske unije. Pored toga, daje informacije o mogućnostima učešća u evropskim programima i fondovima, organizuje B2B događaja i matchmaking (pronalaženje ino-partnera), daje podršku inovatorima, preduzetnicima i naučno-istraživačkim institucijama u vezi sa transferom tehnologija, pronalazi poslovne partnere u inostranstvu i vrši razmenu tehnoloških profila i informacija o izvorima finansiranja inovacija.

Posredstvom ove mreže (EEN) više od 100 srpskih preduzeća uspostavilo je poslovnu saradnju i potpisalo ugovore sa preduzećima iz inostranstva. Više informacija o ovome na: http://een.ec.europa.eu, / www.een.rs, e- mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

U drugom delu radionice, predavač: Doc. dr MLADEN RADIŠIĆ, ekspert iz oblasti projektnog menadžmenta, član projektnog tima Erasmus projekta, član Evropske mreže preduzetništva, učesnik više evropskih i nacionalnih projekta predstavio je projekat Erasmus projekat.

IMG_3543

Ovaj projekat je program prekogranične razmene koji pruža priliku novim ili preduzetnicima sa preduzetničkim duhom, da uče od iskusnijih preduzetnika koji vode male biznise u drugim državama učesnicama Programa.

On takođe daje i i mogućnost da iskusni preduzetnici iz Srbije svoja znanja i iskustva podele sa mlađim kolegama iz Evrope. Bez obzira da li ste nov ili iskusniji preduzetnik, Program nudi snažnu dodatnu vrednost za vaše poslovanje: moguće beneficije koje uključuju razmenu znanja i iskustva, mogućnosti umrežavanja sa partnerima širom Evrope, nove komercijalne odnose ili inostrana tržišta.

Polaznici radionice su dobili inofrmacije o mogućnostima profesionalnog višemesečnog besplatnog usavršavanja u inostranim preduzećima za mlade preduzetnike (do 3 godine postojanja preduzeća) i nezaposlene, i dobili odgovore na pitanja:

 • Kako mogu da pronadjem adekvatnu kompaniju?
 • Da li mogu da učestvujem u usavršavanju, s obzirom na moje godine i oblast kojom se bavim?
 • Koje benefite da očekujem od boravka u kompaniji u inostranstvu?
 • Kada najranije mogu da počnem sa usavršavanjem?
 • Zašto bi moje preduzeće uopšte bilo domaćin nekome iz inostranstva?
 • Koje koristi može imati moja kompanija?
 • Šta su moje obaveze?

Na kraju je gospodin IVAN IVANOVIĆ, vlasnik i direktor agencije TOTAL IDEA iz Novog Sada, predstavio svoje dosadašnje rezultate, iskustva i benefite besplatnog usavršavanja mladog preduzetnika iz Italije, STEFANA SILVESTRINIJA, koji je kao projekt menadžer u njegovoj agenciji od septembra 2015. godine do kraja januara 2016. godine.

Predstavljena STUDIJA IZVODLJIVOSTI UVOĐENJA DUALNOG OBRAZOVANJA u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji

Štampa
PDF

 

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u zajedničkoj organizaciji sa Privrednom komorom Srbije, u petak, 11. decembra 2015. godine, predstavljena je Studija izvodljivosti uvođenja dualnog obrazovanja u u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji.

Prisutne predstavnike komapnija i obrazovnih ustanova pozdravio je Milorad Radojević, direktor RPK Novi Sad, naglasivši da je Srbija otpočela sa reformom sistema srednjeg stručnog obrazovanja u kojoj je značajna inovacija uvođenje dualnog sistema u srednje stručno obrazovanje radi obezbeđenja kvalifikovane radne snage u cilju davanja doprinosa ekonomskom razvoju i prosperitetu zemlje.

IMG_3525

O značaju uvođenja dualnog – kooperativnog obrazovanja u srednjoškolsko obrazovanje, govorila je Mr Mirjana Kovačević, direktor Centra za edukaciju Privredne komore Srbije. Gospođa Kovačević je zatim i predstavila Studiju izvodljivosti, u kojoj su predloženi predstavljeni uslovi, mogućnosti i opcije uvođenja dualnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, s posebnim naglaskom na proizvodna zanimanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem školovanju.Ova studija ispituje isprepletenost pedagoških procesa, naizmenično učenje u preduzeću i u školi, kao i uslove i načine izvodljivosti prelaska iz školskog u poslovni ambijent, pri čemu se „dualni princip“ može odnositi kako na mesta učenja, tako i na kombinaciju teorije i prakse.

-Ne postoji univerzalni model dualnog obrazovanja, jer zemlja koja ga primenjuje, sprovodi ga u skladu sa dostignutim nivoom privredne razvijenosti, sa ekonomskim ambijentom, tako da mi ne možemo nijedan od tih modela preslikati i primeniti kod nas. Zato se trudimo da od svakog modela uzmemo onaj element koji bi se mogao ovde primeniti i prilagodimo ga našim društveno ekonomskim okolnostima - istakla je Mirjana Kovačević i dodala da je Studija izvodljivosti korak ka pripremi zakonodavnog okvira novog zakona o srednjem stručnom obrazovanju koji bi uvažio i elemente dualnog obrazovanja.

IMG_3529

Primere dobre prakse u kooperativnom obrazovanju predstavili su:

1.Milan Vukobrat, direktor srednje Elektrotehničke škole Mihajlo Pupin”, predstavio je

saradnju svoje škole sa kompanijom “ Energotehnika – Južna Bačka” u praktičnom obrazovanju novog zanimanja: električar, započetu u septembru 2015. godine. Naglasio je da je potrebna pomoć privrede, komorskog sistema, Unije poslodavaca za unapređivanja modela kooperativnog obrazovanja I proširivanje na veći broj zanimanja.

2.Radica Eremić, rukovodilac centra za stručno osposobljavanje u kompaniji “ Energotehnika –

Južna Bačka” a takođe i mentor učenicima Elektrotehničke škole na praksi je naglasio da su učenici drugog razreda prisutni po dva a ućenici trećeg razreda po tri dana na praksi, u njihovoj kompaniji. Omogućeno im je da prođu veliki broj proizvodnih procesa, da upoznaju kompletan system funkcionisanja u kompaniji, da su im sada obezbešene stipendije, a da će u budućnosti biti obezbeđene I plate.

3.Zoran Kostić, predstavnik Ekonomske škole “Svetozar Miletić” se založio da što brže implementiranje dualnog obrazovanja u školstvo, nagalsivši da je ogromna razlika u spremnosti za posao njihovih učenika koji su radili praksu u kompanijama, u odnosu na one koji su praksu radili u školi

4.Predstavnice “Delta fondacije”, Ljiljana Jevremović i Vanja Knežević, predstavile su njihov projekat: Fond za budućnost, koji rade u saradnji sa tri poljoprivredne škole u Vojvodini (Futog, Sombor I Zrenjanin).U svakoj školi se stipendira po petnaestoro učenika, dve poslednje školske godine. Iznos mesečne stipendije je 10.000,00 dinara. Obuku stipendista najpre izvode psiholozi u prostorijama škole, tokom jesenjeg polugodišta, a zatim se nastavlja nadogradnja u vidu petodnevne poslovne obuke u kompaniji, tokom juna meseca I tronedeljne praktične obuke na imanju, koja se odvija u letnjim mesecima. Učenici imaju organizovan prevoz, obezbeđen obrok i mentora tokom prakse, uz mogućnost zapošljavanja odmah nakon školovanja.

5.Vera Nikolić, predstavnik Poljoiprivredne škole iz Futoga, je u predstavljanju svoje škole naglasila, da se pored saradnje sa Delta fondmacijom, praktična nastava učenika odvija na sopstvenom imanju, jer škola poseduje oko 80 hektara obradive zemlje, svoju mehanizaciju, zavidan stočni fond, sopstvenu mlekaru.

IMG_3530

Na skupu su pozdravljene i podržane aktivnosti na uvođenju elemenata dualnog sistema obrazovanja u obrazovni sistem Srbije, uz preporuku za veću uključenost kompanija I lokalne uprave i što ubrzaniji rad na donošenju zakonskog okvira, kao I preporuke za donošenje Zakona o zanatstvu, koji bi konačno regulisao I pitanja dponovnog uvođenja Majstorskog pisma.

 

     efairSRB