Sve aktuelnosti

Održano predavanje na temu: „Izmene propisa iz oblasti poreza i računovodstva u 2014. godini“.

Štampa
PDF

Izmene_2U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, dana 10. decembra 2014. godine održano je predavanje na temu: Izmene propisa iz oblasti poreza i računovodstva u 2014. godini“.

Predavači su bili Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „ACCOUNT“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP) i Nevena Petković, stručni saradnik u „ACCOUNT“ doo Novi Sad.

Cilj predavanja bio je informisanje privrednika o pojedinim zakonskim izmenama u 2014 godini.

Obuhvaćene su sledeće teme:

  • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Zakon o porezu na dohodak građanja
  • Zakon o radu
  • Podzakonska akta vezana za zakon o računovodstvu
  • Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu i prva primena MSFI za mala i srednja preduzeća.

Na kraju predavanja, privrednicima su data uputstva za izradu završnog računa čiji je rok:

  • —30.06.2015. za redovne finansijske izveštaje za 2014.
  • —28.02.2015. za finansijkske izveštaje za potrebe statistike
  • —180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza – Poreski bilans – 29.06.2014.

Izmene_1

Skupu je prisustvovalo oko 60 predstavnika malih i srednjih preduzeća Južnobačkog okruga.

 

Održana Javna rasprava o nacrtu Zakona o privremenim ograničenjima prava

Štampa
PDF

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije, Agencijom za privredne registre i Privrednom komorom Srbije, organizovala je Javnu raspravu o

Nacrtu Zakona o privremenom ograničenju prava 01. decembra 2014. godine u RPK Novi Sad.

Ovim zakonskim aktom utvrđuju se osnovi za privremeno ograničenje prava obavljanja privrednih i drugih delatnosti licima koja zloupotrebljavaju pravo osnivanja preduzeća, registruju novi biznis, pri čemu aktuelnu kompaniju ostavljaju u problemima, otvaraju novu i na nju prenose poslovanje.

IMG_2587

Miladin Maglov, registrator u Agenciji za privredne registre istakao je, da donošenje ovog zakona, ima za cilj stvaranje institucionalnih i infrastrukturnih preduslova za veću transparentnost i pravnu izvesnost u privrednom sistemu, borbu protiv kriminalnih i prevarnih radnji putem zaštite prava i interesa trećih strana u poslovnom sektoru, kao i sprečavanje širenja začaranog kruga dužničko-poverilačkih odnosa.

Zakon treba da otkloni probleme koji postoje u dosadašnjoj praksi i preventivno deluju na privredne subjekte da izvršavaju obaveze na vreme, jer će privremeno ograničenje prava uzrokovati njihov lošiji rejting.

Osnovi za nastanak privremenog ograničenja prava su: blokada raspolaganja sredstvima sa računa lica u RS preko kojih se vrši platni promet, zbog nelikvidnosti dužoj od 120 dana neprekidno; otvaranje stečajnog postupka nad pravnim licem; otvaranje postupka prinudne likvidacije nad pravnim licem i izrečene pravosnažne ili izvršne sudske zabrane i mere bezbednosti u sudskom postupku, mere zabrane u upravnom postupku i druge izrečene mere u postupcima koje vode druga pravna lica kao vršioci javnih ovlašćenja, koje za pravnu posledicu imaju ograničenje sticanja ili vršenja prava lica u privrednom subjektu ili obavljanje privredne delatnosti.

Na osnovu Zakona formiraće se registar, koji će omogućiti razmenu podataka između nadležnih organa i institucija.

Primedbe, predlozi i sugestije iznete na Javnoj raspravi dostaviće se Ministarstvu privrede Republike Srbije u predviđenom roku.

Održana Javna rasprava o nacrtima zakona o izmenama i dopunama zakona o železnici

Štampa
PDF

Regionalna privredna komora Novi Sad i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije organizovali su Javnu raspravu o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici i o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice 27. novembra 2014. godine u RPK Novi Sad.

U radu Javne rasprave učestvovali su predstavnici: Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije; „Železnice Srbije“ ad, Direkcije za železnice, privrednih društava sa područja Južnobačkog upravnog okruga i inspekcijskih službi.

IMG_2433

Istaknuto je, da izmene i dopune navedenih zakona treba da omoguće poboljšanje efikasnosti, konkurentnosti i bezbednosti železničkog sistema Republike Srbije, njegovo integrisanje u tržište transportnih usluga i železnički sistem EU; otklone nedorečenosti važećih zakona uočene tokom njihove dosadašnje primene i da u što većoj meri ugrade rešenja iz propisa EU, koji uređuju ovu oblast (Direktiva 91/440/EEZ, Direktiva 95/18/EZ, Direktiva 2001/14/EZ, Direktiva 2012/34/EU, Uredba 1370/2007/EZ i Direktiva 2005/47/EZ).

Nacrtima zakona preciziraju se, ispravljaju i osavremenjuju mnoge odredbe čime se postiže lakša i efikasnija praktična primenaovih zakona.

Štite se interesi svih učesnika u železničkom saobraćaju: upravljača infrastrukture, železničkih prevoznika i korisnika mreže magistralnih, regionalnih i lokalnih pruga.

Uvedeni su podsticaji za železničke prevoznike i upravljače infrastrukture za smanjenje poremećaja i poboljšanje efikasnosti mreže.

Posebna pažnja posvećena je uređivanju kombinovanog transporta, kod koga se veći deo prevoznog puta obavlja železnicom, a koji je, uprkos svom značaju i potencijalima u velikoj meri zanemaren u važećem Zakonu o železnici.

 

Sve primedbe, predlozi i sugestije iznete na Javnoj raspravi dostaviće se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u predviđenom roku.

Održan je seminar na temu "NAČIN BESPLATNOG USAVRŠAVANjA PREDUZETNIKA U EU“

Štampa
PDF

ErasmusU Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, dana 21. novembra 2014. godine, a u okviru manifestacije Globalne nedelje preduzetništva, održan je seminar na temu "NAČIN BESPLATNOG USAVRŠAVANjA PREDUZETNIKA U EU“

Cilj seminara bio je:
da se preduzetnicima predstave pogodnosti pristupa novom tržištu, kao i prilika za saradnju sa inostranim partnerima, koji bi im olakšali pokretanje novog ili jačanje već postojećeg preduzeća.

Predstavljen je Erasmus projekat za mlade preduzetnike.

To je program prekogranične razmene koji pruža priliku novim ili preduzetnicima sa preduzetničkim duhom, da uče od iskusnijih preduzetnika koji vode male biznise u drugim državama učesnicama Programa, kao i mogućnosti da iskusni preduzetnici iz Srbije svoja znanja i iskustva podele sa mlađim kolegama iz Evrope. Bez obzira da li ste nov ili iskusniji preduzetnik, Program nudi snažnu dodatnu vrednost za vaše poslovanje: moguće beneficije koje uključuju razmenu znanja i iskustva, mogućnosti umrežavanja sa partnerima širom Evrope, nove komercijalne odnose ili inostrana tržišta.

J21

Učesnici seminara imali su priliku da čuju iskustva naših preduzetnika koji već borave u nekoj inostranoj kompaniji u EU, a gospodin Milan Kasl iz Češke, koji već četiri meseca boravi u Srbiji, izneo je svoja iskustva.

prezentaciju možete pogledati na https://www.dropbox.com/s/0wj6mi2av86591s/Info%20day-%20EYE_presentation.ppt?dl=0

     efairSRB