Sve aktuelnosti

Održan instruktivni trening-seminar „DEVIZNO POSLOVANJE“

Štampa
PDF

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, je 18. Septembra 2014. godine je ponovo održan seminar na temu Devizno poslovanje. Cilj ovog seminara je detaljno upoznavanje sa novim Zakonom o deviznom poslovanju, donetim 25. 12. 2012. godine, novim podzakonskim aktima koja regulišu materiju prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnim poslovima u devizama sa inostranstvom, kao i po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima kao i uputstvima za njihovu primenu u oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja.

DSCI0020

Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, dugogodišnji novinar, autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan process prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi.

DSCI0017

Polaznici su imali priliku da na praktičnim primerima dobiju instrukcije o načinima primene, obrade i popunjavanja obrazaca, kao i svih veoma bitnih detalja, koji omogućuju pravilan tok i uspešan završetak ugovorenog uvoznog posla, uz mnogo primera iz dugogodišnje prakse, prisutnima je izložila gospođa Biljana Trifunović, dipl. ekonomista, vlasnik i direktor “IFA – International Financial Agency” d.o.o.

Više informacija o edukacijama pogledajte na www.rpkns.com, ili pozovite: Jelenu S. Stankov: 021/48 020 85; Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili Jasminu Limoni: 021/48 020 77; Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , ili posetite autorkin blog: www.biljanatrifunovicifa.com, na kojem se nalazi mnoštvo informacija, komentara i tumačenja neophodnih propisa.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Štampa
PDF

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, USAID Projektom za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) i Privrednom komorom Srbije organizovala je 18. septembra 2014. godine okrugli sto povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru.

IMG_2196

Okruglom stolu prisustvovali su direktor RPK Novi Sad Milorad Radojević, državna sekretarka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Vidosava Džagić i vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, stručni konsultant USAID Projekta za bolje uslove poslovanja prof. dr Dobrosav Milovanović i predstavnici privrede, inspekcijskih službi, pokrajinskog sekreterijata i civilnog sektora.

Cilj reforme inspekcijskog nadzora u Srbiji je unapređenje regulatornog okvira u oblasti inspekcija, standardizovanje procedura za rad inspekcijskih organa i podizanje kapaciteta inspekcija, odnosno stvaranje sistema inspekcija koji će biti delotvoran, efikasan, transparentan i odgovoran. Pored smanjenja troškova kako za javni sektor, tako i za privredu, reforma inspekcija trebalo bi da doprinese unapređenju bezbednosti građana, privrede i životne sredine. Takođe, jedan od ciljeva zakonopisca je i da inspekcijske službe postanu servis za onaj deo privrede koji se pridržava propisa i da podstakne ekonomski razvoj preusmeravanjem sive ekonomije u legalne tokove.

Predstavnici inspekcija su izneli problem u vidu razgraničenja između preventivnog i konkretnog delovanja – gde prestaje jedno, a počinje drugo, to je ostalo nejasno. Prof. Milovanović je naveo da je sama dostupnost propisa široj javnosti već jedan vid prevencije, a činjenica je da je neophodno naći pravu meru i ravnotežu između preventivnog i konkretnog delovanja. Sa pravnog aspekta istaknute su i manjkavosti u formulaciji određenih članova Nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru, na šta će se obratiti posebna pažnja. Takođe, podvučen je i problem preklapanja nadležnosti pojedinih inspekcijskih službi, čije rešenje donosi ovaj Nacrt zakona.

IMG_2199

Privrednici su istakli neophodnost unapređenja odnosa između inspekcijskih službi na terenu i subjekata inspekcije, kao i nekoliko praktičnih predloga koji će biti uzeti u obzir. Takođe, apostrofirano je da je potrebno precizirati i unaprediti načine i sisteme obaveštavanja subjekata

ODRŽANA SEDNICA GRUPACIJE ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Štampa
PDF

U Regionalnoj privrednoj komore Novi Sad održana je sednica Grupacije za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala 17.septembra 2014. godine.

IMG_2177

Sednici Grupacije pored članova, prisustvovali su  i predstavnici:   Pokrajinskog sekretarijata  za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; Privredne komore Srbije,  Privredne komore Vojvodine; Inženjerske komore Srbije,  Klastera građevinsko-komunalne delatnosti „ Panonija“;  ENEF  Klastera, „Velexpo“ Beograd  i  Novosadskog sajma.

Razgovaralo se o: privrednim kretanjima na području RPK Novi Sad i aktuelnim problemima u poslovanju građevinarstva i industrije građevinskog materijala; Nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji;  uslovima nastupa građevinskih privrednih društava na Sajmu građevinarstva, opreme i građevinskih mašina na Novosadskom sajmu i o mogućnostima nastupa građevinske industrije na tržištu Albanije.

 U vrlo sadržajnoj diskusiji, u kojoj su učestovali skoro svi prisutni konstatovano je da su privredna društva iz oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala suočena sa ozbiljnim problemima koji ugrožavaju njihov opstanak na domaćem tržištu.

Najveći problem je nedovoljan broj investicionih projekata koji bi angažovali domaću građevinsku operativu bez posredstva  inostranih građevinskih kompanija.IMG_2176

Sve značajnije projekte koje finansira  država Srbija  na tenderima  dobijaju inostrane kompanije, koje kasnije za  izvođenje radova angažuju domaće građevinske kompanije  pod ponižavajuće  nepovoljnim  uslovima.  Naime, neprihvatljivo je da se na tenderima traže uslovi za koje se unapred zna da ih ne mogu ispuniti domaće kompanije (obezbeđenje visokih garancija, veličina kompanije i sl.) pa poslove  dobijaju inostrane kompanije, koje se u praksi pokazuju lošije od domaćih, jer po pravilu probijaju rokove, traže i dobijaju dopunska plaćanja, kvalitet radova nije  na zavidnom nivou.

Javna preduzeća, kao najveći investitori u Srbiji, treba da objave svoje programe investicija, a država  da svojom zakonskom regulativom domaćim kompanijama obezbedi u startu povoljniji tretman  za 20-30% od inokompanija i preko garantnog fonda, ili posebne domaće investicione  banke  obeznedi jeftinije garancije koje se traže tenderima. To je najbolji i u svetu uobičajeni način da se pomogne razvoju domaćih kompanija, koje su neophodne svakoj državi za jeftiniju i kvalitetniju izgradnju i održavanje infrastrukture, otklanjanje posledica elementarnih nepogoda, priliv deviza od rada u inostranstvu....

 Prisutni privrednici su informisani o toku javne rasprave o Nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji, mogućnostima dobijanja poslova u Albaniji i zajedničkog nastupa na Sajmu građevinarstva , opreme i građevinskih mašina u Novom Sadu od 22.-25- oktobra 2014. godine, po cenema nižim za 60 %  za članice Grupacije i Klastera građevinsko-komunalne delatnosti „ Panonija“.

Formirano je Koordinaciono telo koje će organizovati zajednički nastup građevinskih privrednih društava na sajmu i  stručne skupove  sa aktuelnim temama iz oblasti građevinarstva i energetike.

Na kraju sednice izvršena je prezentacija proizvodnog programa „ Milinković Company“ doo iz Beograda i stručnog časopisa za nove trendove i nove tehnologije u građevinarstvu „ Građevinarstvo, nfrastruktura, saobraćaj i energetika“.

Vojvođanska privreda deveti put zaredom na MOS-u u Celju

Štampa
PDF

 

 

muzicari

RPK Novi Sad  je u periodu od 10. do13. septembra 2014.godine u sastavu sa ostalih šest RPK iz Vojvodine i PKV predstavila 12 kompanija sa naše teritorije na štandu Pokrajinskog sekretarijata za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine. Ovo je deveti put da zajedno nastupamo sa svim kompanijama iz Vojvodine.

Privrednici su veoma zadovoljni svojim nastupom, jer su imali priliku da predstave svoju kompaniju i svoje proizvode.

Štand su posetili: predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predstavnik Ambasade Republike Srbije u Ljubljani, Srđan Nedeljković i Igor Senčar, državni sekretar u Ministarstvu inostranih poslova Republike Slovenije.


premijer

12.09. u 10h  održan je četvrti susret privrednih komora s područja bivše Jugoslavije. Tema  sastanka je povezivanje privrednika iz zemalja u okruženju i uloga Komore u povezivanju kompanija.

Tom prilikom predstavljena su tri projekta:

  1. PK Makedonije -Iskorišćavanje sredstava iz EU.
  2. PK Murske Sobote- se-meet
  3. PK Sombor - Inicijativa za formiranje klastera Alpe Adria Panonija.

Ovogodišnji nastup Vojvodine na 47. MOS-u obeležeila je prezentacija projekta "Bogatstvo različitosti", koja se sprovodi u saradnji sa klasterima Istar 21, čiji je osnovni cilj prezentacija turističke ponude Srbije.


     efairSRB