Sve aktuelnosti

SPORAZUMNO FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANjE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Štampa
PDF

besplatan seminar

održan je 22. oktobra 2014. u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

okviru ovog projekta, koji podržava Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a realizuje ga međunarodni konzorcijum stručnih savetnika, pravnih, finansijskih i eksperata iz oblasti restrukturiranja u čijem sastavu su: Partneri Srbija, Advokatska kancelarija Andrić, EMA Global (SAD) i ADR Center (Italija).

IMG_2314

Privredna komora Srbije sprovodi projekat Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, u cilju što efikasnije i šire primene postupka sporazumnog finansijskog restrukturiranja (SFRPD), kao instrumenta za uređenje dužničko-poverilačkih odnosa između privrednog društva u finansijskim teškoćama i njegovih poverilaca, prvenstveno banaka.

IMG_2318IMG_2320

Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (Sl. glasnik RS, br. 36/2011) ustanovljen je postupak sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava (SFRPD), pred Privrednom komorom Srbije, kao institucionalnim posrednikom.

Učesnicima je najpre predstavljen projekat Podrška primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, o kojem je govorio Blažo Nedić, predstavnik Pratnera Srbije.

O pravnim okvirima za sporazumno finansijsko restrukturiranje i određena pitanja u vezi sa postupkom sporazumnog finansijskog restrukturiranja (SFR)govorio je Marko Brežančić, advokat, iz advokatske kancelarije Andrić iz Beograda.

IMG_2318

Profesor Paravnog fakukteta iz Beograda, dr Branko Radulović, izlagao tematiku posvećenu finansijskim i poslovnim aspektim postupka SFR.

O samom postupku SFR pred Privrednom komorom Srbije, kao institucionalnim posrednikom u postupku, govorila je Božana Jakišić, koordinator Biznis Info Servisa, Centra za usluge i posredovanje pri Privrednoj komori Srbije.

I na kraju je pažnja posvećena i institucionalnom posredovanju u SFRPD i primeni medijacije u rešavanju sporova u privredi, o čemu je govorio Blažo Nedić, iz Partnera Srbije.

 

ZAVRŠENA PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE

Štampa
PDF

Ispit se polaže u subotu: 25. oktobra 2014!

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, završen je DESETI ciklus pripreme polaznika za polaganje ispita i sticanje profesionalnog zvanja „stečajni upravnik“. Za tumačenje najnovije pravne regulative u vođenju stečajnog postupka, uz teoriju i praktična uputstva o specifičnom načinu upravljanja finansijama i vođenju stečajnog postupka, angažovani su eksperti iz oblasti stečajnog prava, ekonomije i finansija i licencirani stečajni upravnici: Jasmina Zjalić, Prof. dr Aleksandar Radovanov, Prof. dr Branislav Veselinović, Prof. dr Nedeljko Tica Prof. dr Marijana Dukić Mijatović, Jelena Nestorov Bizonj i Saša Strižak.

IMG_2294

Na probnom testu, organizovanom na samom kraju pripremne nastave, 18. oktobra 2014. godine, naši polaznici su pokazali izuzetno visok stepen usvojenog znanja: 74,10%.

Sasa_Strizak

Navodimo šta se našim polaznicima dopalo na pripremnoj nastavi:

 • Izbor tema, informacije iz prakse, uslovi rada.
 • Visoka profesionalnost, ljubaznost.
 • Organizacija, odnos predavača prema polaznicima, predavanja.
 • Predavači izvanredni, stručni.
 • Konstruktivnost.
 • Sve je bilo odlično.
 • Tok kroz oblasti.
komisija

Kakav je opšti utisak, komentar, predlozi:

 • Opšti utisak je odličan, prezentacije poboljšati grafičkim interpretacijama. Dati malo više vremena za diskusiju o temama iz prakse i o iskustvima stečajnih upravnika.
 • Nisam redovno prisustvovao, ali sve pohvale.
 • Za mene lično, nastava u RPK Novi Sad je veoma kvalitetna i korisna.
 • Udžbenik koji bi obuhvatio sva predavanja.
 • Odlično! Pohvale organizatoru pripremne nastave!
 • Pozitivan, pozitivan, pozitivan, pozitivan!
 • Veoma pozitivan.
 • Generalno, vrlo zadovoljna.

Svim našim polaznicima se zahvaljujemo na poverenju koje su nam ukazali i želimo im sreću i postizanje najboljih rezultata na ispitu koji se održava 25. oktobra ove godine u Beogradu!

zajednicka

Održana VII sednica Saveta Centra za finansije, bankarstvo i osiguranje

Štampa
PDF

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 14.10.2014. održana je VII sednica Saveta Centra za finansije, bankarstvo i osiguranje.

Slika_1

Na sednici, članovi Saveta su informisani o najvažnijim izmenama zakonskih propisa iz oblasti poreza i računovodstva u toku 2014. godine, i to: Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Zakona o porezu na dohodak građanja; Zakona o radu, i podzakonskim aktima vezanim za zakon o računovodstvu.

Slika_3

Na sednici su analizirani privredni rezultati na području Republike Srbije kao i privredni rezultati regiona. Istaknuto je da je ove godine pogoršana ekonomska situacija i faktori koji su predhodne godine pokretali rast privrede, kao što su oporavak poljoprivredne proizvodnje, rast proizvodnje Fiat-a i NIS-a su iscpljeni, a novi se nisu pojavili. Rezultat je pad privredne aktivnosti i BDP. Sa druge strane, uprkos poplavama, koje su uništile dobar deo useva, kao i mestimičnim štetama od grada, u Srbiji se ove godine očekuje veća poljoprivredna proizvodnja od lanjske, tako da će znatne količine proizvoda ostati za izvoz. Što se tiče privrednih rezultata na podruju regiona, zabeležen je rast spoljnotrgovinske razmene, rast izvoz je veći od rasta uvoza i zabeležen je blagi rast obima industrijske proizvodnje.

Slika_2

 

 

STRUČNI SKUP Implementacija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Štampa
PDF

održan je 10. oktobra 2014. godine ,

 

u zajedničkoj organizaciji sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Projektom za pravnu reformu GIZ, kojem su u najvećem broju prisustvovali stečajni upravnici i stručnjaci iz oblasti stečajnog prava i nekoliko predstavnika privrednih društava.

 

IMG_2265

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je u primeni od 13. avgusta 2014. godine, predviđene su brojne novine u stečajnom postupku i stečajnoj materiji, poput definisanja isplatnih redova, statusa povezanih lica u stečaju, uloge i ovlašćenja odbora poverilaca, statusa razlučnih i založnih poverilaca, prijava potraživanja poverilaca, planova reorganizacije i UPPR-ova i dr.

U cilju što kvalitetnijeg predstavljanja novina u ovom Zakonu, profesije stečajnog upravnika, kao i načina sprovođenja i okončanja stečajnog postupka, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika održava niz stručnih skupova zarad informisanja javnosti, a pre svega poverilaca u stečajnom postupku o njihovim pravima i obavezama.

Nakon pozdravnih reči organizatora, Jelene S. Stankov i Ivane Matić, prisutnima se obratila sudija Ljiljana Pavlović, predsednica Stečajnog odeljenja Privrednog suda u Beogradu, koja je održala predavanje na temu:

Uloga stečajnog sudije i ostalih organa stečajnog postupka po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Sa pozitivnim osvrtom na značajne izmene zakonskih rešenja u novom Zakonu, pre svega na činjenicu da su povezana lica, kao poverioci, svrstana u četvrti isplatni red, zatim je pohvalila uvođenje komunikacije elektronskom poštom, između Suda i stečajnih upravnika, što značajno ubrzava stečajni postupak, povezuje se sa ERS programom i najavljuje novi način izbora stečajnog upravnika. Naglasila je takođe da su rokovi sada prekluzivni, jasno je definisan početak primene plana reorganizacije, promenjena je zakonska sadržina izjave poverioca, koja će od sada imati sadržinu obavezujuće izjave.

IMG_2268

Ključne izmene u stečajnoj materiji obuhvaćene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, predstavila je mr Ivana Matić, v.d. direktora ALSU iz Beograda:

 • Povezana lica ne mogu biti članovi odbora poverilaca i svrstavaju se u četvrti isplatni red kako bi se sprečila zloupotreba i preglasavanje stečajnih poverilaca od strane povezanih lica,
 • Uvodi se obaveza objavljivanja tromesečnih izveštaja o toku stečajnog postupka kako bi se povećala transparentnost i omogućio jednostavan uvid zainteresovanim licima,
 • Ograničava se nivo predujma za mikro-privredna društva kako bi se olakšalo otvaranje stečajnog postupka i sprečilo nerealno određivanje visine predujma,
 • Onemogućava se direktan izbor stečajnog upravnika od strane sudije usled činjenice da je u praksi izuzetak koji je Zakon o stečaju dozvolio, postao pravilo,
 • Uvodi se legitimacija za stečajne upravnike,
 • Ukida se rok za podnošenje zahteva za izdavanje licence,
 • Utvrđuju se prava i obaveze založnih poverilaca, pri čemu oni ne glasaju o planu reorganizacije, ali se njihova prava ne mogu menjati ili umanjiti planom reorganizacije,
 • Ubrzava se postupak reorganizacije - Precizira se dan početka primene plana reorganizacije kao dan pravosnažnosti rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije, čime se rešenja primenjena u praksi usklađuju sa zakonskim rešenjem,
 • Pridaje se veći značaj unapred pripremljenom planu reorganizacije,
 • Smanjuju se troškovi,
 • Ukida se obaveza dobijanja saglasnosti Komisije za zaštitu konkurencije prilikom podnošenja plana reorganizacije, osim u slučaju planova reorganizacije  kod srednjih i velikih privrednih subjekata, čime se značajno smanjuju troškovi postupka,
 • Pojednostavljuje se postupak oglašavanja,

Uvedeno je i niz izmena usmerenih na otklanjanje uočenih problema u praksi:

 • Obaveza pružanja potrebnih podataka,
 • Obaveza obaveštavanja suda i SU o postojanju jemstva,
 • obaveza obaveštavanja o svakoj naplati od jemca i
 • obaveza obaveštavanja jemca o podnetoj prijavi potraživanja,
 • mogućnost ispravke zaključka o listi utvrđenih i osporenih potraživanja,
 • izvršeno je niz izmena u oblasti međunarodnog stečaja,

Ivana Matić je istakla da su ciljevi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju:

 • Povećanje transparentnosti i sprečavanja zloupotreba
 • Povećanja prava poverilaca
 • Otklanjanje uočenih problema u praksi
 • Povećanje stepena namirenja poverilaca i smanjenje troškova stečajnog postupka

Nakon diskusije, gospođa Ivana Matić se zahvalila svima, na dragocenoj pomoći i podršci stečajnih upravnika i stručne javnosti, tokom javne rasprave i uputila zahtev svima da i nadalje dostavljaju predloge, sugestije i mišljenja, kako bi se donela sva ostala prateća podzakonska akta.

     efairSRB