Sve aktuelnosti

Održana prezentacija konkursa Razvojnog fonda APV

Štampa
PDF

RFV1U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 27. marta 2015. godine, održana je prezentacija:

KONKURSA RAZVOJNOG FONDA AP VOJVODINE

u cilju upoznavanja predstavnika privrednih društava i preduzetnika sa područja Južnobačkog upravnog okruga sa ciljevima dodele sredstava, uslovima kreditiranja i instrumentima obezbeđenja kredita Razvojnog fonda AP Vojvodine predviđenih Programom rada Fonda za 2015. godinu.

Sa uslovima konkursa, privrednike je upoznao gospodin Borislav Vujić, pomoćnik direktora Razvojnog fonda AP Vojvodine

Prezentaciju su sledeći konkursi:

 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije
 • Konkurs za dugoročne kredite za TOS
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva
 • Konkurs za kratkoročne kredite za izvoz
 • Konkurs za kratkoročne kredite za tov

Prezentaciji konkursa je prisustvovalo preko 70 predstavnika privrede regiona.

 

RFV21

 

 


Održana VIII sednica Saveta Centra za poljoprivredu, sajmove i marketing

Štampa
PDF

sednica_1U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad održana je 24.marta 2015. godine VIII sednica Saveta Centra za poljoprivredu, sajmove i marketing.

Sednicu je otvorila Milena Jerosimović rukovodilac Centra za poljoprivredu, sajmove i marketing.

Za sednicu je predložen i usvojen sledeći Dnevni red:

 1. Zapisnik sa VII Sednice Saveta Centra za poljoprivredu Regionalne privredne komore Novi Sad
 2. Izveštaj o radu za 2014. godinu i Program rada za 2015. godinu Centra za poljoprivredu Regionalne privredne komore Novi Sad
 3. Spoljnotrgovinska razmena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u 2014. godini i podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini.
 4. Konkursi u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini.

Na sednici je usvojen izveštaj o radu Centra za 2014. godinu i Program rada Centra za 2015. godinu. U nastavku sednice predstavljena je spoljnotrgovinska razmena poljoprivredno-prehramnenih proizvoda Regiona u 2014. godini, kao i značaj u odnosu na Republiku Srbiju i AP Vojvodinu.

U toku sednice, privrednici su ukazali na brojne probleme koji postoje u primarnoj proizvodnji i prehrambenoj industriji i koje je potrebno što pre rešavati da bi se povećala proizvodnja, produktivnost i konkurentnost.

 

slika_2

Održan seminar REORGANIZACIJA i UPPR

Štampa
PDF

2U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, je u subotu, 14. marta 2015. godine održan informativno instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva, na temu: REORGANIZACIJA i UPPR.

Ovaj seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/15, od 30.01.2015. godine, i priznaje se stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika, a namenjen je kako stečajnim upravnicima i njihovim asistentima i knjigovođama, tako i advokatima i predstavnicima Privrednih sudova, predstavnicima banaka i privrednih društava.

Predavači na ovom seminaru su sudije Privrednog apelacionog suda iz Beograda, SNEŽANA MARIĆ i JOVAN JOVANOVIĆ, koji su posebnu pažnju posvetili tematici:

 • Reorganizacija u stečaju
 • Plan reorganizacije
 • Unapred pripremljen plan reorganizacije -UPPR
 • Izmene Zakona o stečaju iz avgusta meseca 2014. U odnosu na postupak reorganizacije i UPPR
 • Plan reorganizacije i UPPR u praksi

 

Naši polaznici su svi zadovoljni seminarom, a najviše su im se dopale temeljno i odlično obrađene teme, konkretni primeri iz prakse i mogućnost interakcije sa predavačima.

IMG_3078

Više informacija o edukacijama pogledajte na www.rpkns.com, ili pozovite: Jelenu S. Stankov: 021/48 020 85; Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Primena medijacije u rešavanju privrednih sporova

Štampa
PDF

- pravni okvir, iskustva i perspektive -

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u saradnji, Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC): Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije, održana je: 13. marta 2015. godine prezentacija Primena medijacije u rešavanju privrednih sporova - pravni okvir, iskustva i perspektive.

IMG_3059

Prezentacija je održana u cilju senzibilizacije javnosti u vezi sa širom primenom novog Zakona o posredovanju i rešavanju sporova, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55/2014), i podzakonskih akata za primenu postupka medijacije u privrednim sporovima, specifičnostima postupka kao i mogućnostima usavršavanja u ovoj oblasti.

 

IMG_3062

Prezentaciju je, u ime Regionalne privredne komore Novi Sad kao domaćina, otvorila Jelena S Stankov, koordinator za obrazovanje, pozdravila goste i predavače, poželela im dobrodošlicu i zahvalila se na velikom interesovanju i odazivu, a zatim predstavila predavača, gospodina Blaža Nedića, advokata i medijatora, predstavnika Partnera za demokratske promene Srbija.

Gospodin Nedić se zahvalio na gostoprimstvu i na velikom odazivu a zatim u kartkim crtama predstavio suorganizatore.

Partneri za demokratske promene Srbija su razvili bogato iskustvo u primeni medijacije, obuke i savetovanja kroz podršku različitim institucijama u uspostavljanju sistema za pružanje usluga medijacije zaposlenima i klijentima, organizuju osnovne obuke za medijatore, kao i specijalizovane obuke za medijatore u postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja. Pružaju podršku Centru za usluge i medijaciju PKS u postupku sporazumnog finansijskog restrukturiranja sa ciljem poboljšanja poslovne i investicione klime u Srbiji.

Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS) je novoformirano dobrovoljno, nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje medijatora svih profesija sa ciljem promocije i unapređenja uslova za primenu medijacije kao alternativnog načina rešavanja sporova. NUMS radi na profesionalnom razvoju i konstantnom unapređenju znanja i veština medijatora i budućih medijatora i funkcioniše od oktobra 2014. godine.

Gospodin Nedić je najpre pažnju posvetio istorijatu medijacije na našim prostorima i samom zakonskom okviru, zatim na pojašnjenju pojma medijacije u skladu sa definicijom medijacije kao dobrovoljnog, poverljivog, brzog i efikasnog načina mirnog rešavanja sporova. Zakonodavac je ipak ovaj pojam zamenio pojmom posredovanje u mirnom rešavanju sporova, a medijatora preimenovao u posrednika u rešavanju sporova. Sam postupak medijacije (posredovanja) je veoma popularan u svetu, jer je to jedini pravni postupak u kojem se kontroliše odluka.

Međutim, medijator ne donosi odluku, već može dati mišljenje ili preporuku, koje nije obavezujuće. Takođe je detaljno obrazložio principe dobrovoljnosti i poverljivosti na kojima se zasniva medijacija, način postizanja sporazuma, ulogu medijatora u toku postupka procesa medijacije, i posebno naglasio prednosti medijacije u rešavanju privrednih sporova, značajnu uštedu vremena i finansijskih sredstava.

Ministarstvo pravde je nakon donošenja Zakona o posredovanju u rešavanju sporova, donelo i druga podzakonska akta, kojima su proprisane procedure za dobijanje dozvole za rad medijatora, zatim i dozvole za izvođenje obuka za buduće medijatore i kontinuiranu edukaciju medijatora.

Objavljen je javni poziv za izdavanje dozvola za posredovanje u rešavanju sporova i upis u Registar posrednika, a za obavljanje poslova posrednika, lice mora da ispunjava sledeće uslove:

-da je poslovno sposobno; 

-da je državljanin Republike Srbije;

-da je završilo osnovnu obuku za posrednika;

-da ima visoku stručnu spremu;

-da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja;

-da ima dozvolu za posredovanje;

-da je upisano u Registar posrednika.

 

Zahtev se podnosi na obrascu koji je odštampan uz javni poziv ili se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva pravde: www.mpravde.gov.rs, rubrika „aktuelno-obaveštenja”. Lice zaduženo za davanje obaveštenja povodom javnog poziva za imenovanje posrednika je Jelena Ivković, telefon broj 011/3622-342, e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

     efairSRB