Sve aktuelnosti

Počeo aprilski Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu

Štampa
PDF

Kurs_april_15U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad počeo je 17. po redu “Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu” uz praktičan rad na računaru i knjigovodstvenom programu

Kurs se realizuje u saradnji sa SAOP doo iz Novog Sada i namenjen je licima koja imaju malo ili nikakvo iskustvo u knjigovodstvenom radu i onima koji žele da postanu profesionalne računovođe.

Kurs za sertifikovanog samostalnog knjigovođu orjentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na najnovijoj internet verziji, programu SAOP miniMAX, tako da će polaznici lako moći odmah po završetku Kursa da obavljaju knjigovodstvene poslove u bilo kom privrednom društvu ili agenciji.

Autor treninga i predavač je dipl. ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni consultant (ICIP), sa dugogodišnjem iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu.

Raspored nastave je takav da obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku obuke. Nastava ukupno traje 70 časa (52 časa teoretska nastava sa vežbama + 13 časa praktične nastave na računaru i knjigovodstvenom softveru + 4 sata ispita za sertifikat).

Završetak obuke je planiran za 13. jun.

Nakon završene obuke, polaznici stiču pored sertifikata i potrebno praktično znanje i veštinu da: formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine malih preduzeća i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo), razumeju osnovu za korišćenje i primenu poreskih i finansijskih propisa, kontiraju i knjiže i složenije knjigovodstvene promene, izrade poreske prijave za isplatu zarada, PPOD i PPOPJ i prijavu za porez na dodatu vrednost PPPDV, šire proučavanje i primenu poreskih i finansijskih propisa, vrše kontrolu zaključnog lista, samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne firme) popune originalne obrasce za finansijske izveštaje, bilans uspeha, bilans stanja i statistički anex.

Naredni kurs je planiran za 22. septembar 2015. godine

Dodatne informacije o novoj obuci: mr Arijan Avramov, tel: 021/480-20-87; 064/841-8510, ili Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i MSc Marija Mišić, tel: 021/480-20-82 i 064/841-8529 ili Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Prijave dostaviti putem e-maila ili faksom na broj: 021/466 226.

Održana prezentacija na temu „Novine u carinskom poslovanju“

Štampa
PDF

C1RPK Novi Sad, u saradnji sa Upravom carina Republike Srbije, organizovala je prezentaciju na kojoj su privrednici upoznati sa novinama u carinskim procedurama i postupcima.

Pozdravljajući prisutne, Milorad Radojević, direktor RPK Novi Sad, istakao je da je ovo prilika da privrednici razmene iskustva i informacije sa predstavnicima Uprave carina i da se čuje kako stvari funkcionišu u praksi.

Veselin Milošević, pomoćnik direktora u Sektoru za informacione tehnologije Uprave carina, govorio je na temu Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema na nacionalnom nivou koji treba da pojednostavi i unapredi efikasnost carinskog postupka i omogući jeftinije poslovanje privrede sa inostranstvom.

Snežana Karanović, pomoćnik direktora u Sektoru za carinske postupke i procedure Uprave carina prezentovala je novi zakonski institut Ovlašćeni privredni subjeka, koji privrednim subjektima koji poštuju propise i koji su pouzdani pruža mogućnost da koriste olakšice u vezi sa carinskim postupcima i carinskom kontrolom. Kako je ona istakla, do sada je jedna kompanija u Srbiji dobila status Ovlašćenog privrednog subjekta.

C2

Održana prezentacija Akcionog plana za zapošljavanje za 2015. godinu

Štampa
PDF

Regionalna privredna komora Novi Sad je u saradnji sa Sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine i Gradom Novim Sadom organizovala 7. april 2015. godine prezentaciju Akcionog plana za zapošljavanje AP Vojvodine za 2015. godinu i mera Akcionog plana za zapošljavanje Grada Novog Sada za 2015. godinu.

Skup je otvorio direktor Regionalne privredne komore Novi Sad Milorad Radojević pozdravljajući sve prisutne.

 

IMG_3121

Akcionim planom zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodine za 2015. godinu se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati povećanje zaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine. Prioriteti aktivne politike zapošljavanja za 2015. godinu prvenstveno su usmereni na ulaganje u ljudske resurse, podsticanje socijalne inkluzije na tržištu rada i otvaranje novih radnih mesta.

 

IMG_3129

Mere Akcionog plana za zapošljavanje AP Vojvodine za 2015. godinu je prezentovala gospođa Nada Burmazović, samostalna stručna saradnica za zapošljavanje, preduzetništvo, zanatstvo i opšte pravne poslove Pokrajinskog sekretarijata za privredu.

Prioriteti politike zapošljavanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu su očuvanje postojećih i podrška otvaranju novih radnih mesta; veće ulaganje u ljudske resurse poboljšanjem obrazovanja, i stručne prakse obuka sa ciljem usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada; i promovisanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti na tržištu rada.

Trenutno je aktivan konkurs za zapošljavanje nezaposlenih lica koji se raspisuje od 2008. godine uz male izmene.

Mr Goran Sečujski član Gradskog veća za privredu predstavio je mere iz Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za 2015. godinu.

Planirane mere za 2015. godinu se pre svega odnose na preduzetnike – početnike u malom biznisu, sa posebnim akcentom na proizvodni sektor.

Planirana je subvencija za samozapošljavanje nezaposlenim licima u jednokratnom iznosu od najviše 300.000 dinara, a druga mera je subvencionisanje privrednika za otvaranje novih radnih mesta i za tu meru je opredeljeno 200 hiljada dinara po otvorenom radnom mestu.

Grad Novi Sad nastavlja sa programom Univerzitetske profesionalne prakse studenata, a za ovu godinu planirano je da 50 studenata završnih godina fakulteta učestvuje u njemu. Takođe je planiran program za pripravnike na kojima se očekuje 120 učesnika, 90 sa fakultetskom diplomom, a 30 sa srednjom stručnom spremom.

Grad Novi Sad će ove godine, po prvi put, izdvojiti sredstva za obuku namenjenu ženama preduzetnicama, kao podsticaj i pomoć da se one aktivno uključe u sve sfere i tokove javnog života.

Grad Novi Sad u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje planira u 2015. godini održavanje četri sajma zapošljavanja od koji prvi treba da bude na kraju aprila meseca. Već sada ima dva puta više prijavljenih potencijalnih poslodavaca u odnosu na prošlu godinu.

U cilju što efikasnijeg pružanja odgovora na praktične potrebe i probleme privrede i pre svega stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta u Novom Sadu, Grad Novi Sad je formirao savetodavna tela:Savet za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, Savet za poljoprivredu i Savet za turizam. Ovi saveti moći će da iniciraju i predlažu planove i programe unapređenja navedenih oblasti funkcionisanja privrede u Novom Sadu, da prate propise, predlažu donošenja gradskih odluka i izmenu postojećih. Stoga se mogu očekivati već na kraju godine pravci i mere za zapošljavanje koje će se preduzeti u 2016. godini.

Održano predavanje HORIZONT 2020 mogućnosti i perspektive ovog programa

Štampa
PDF
H1U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, u petak.03. aprila 2015, održano je predavanje o mogućnostima i perspektivama programa HORIZONT 2020.

Skup je, u ime organizatora, otvorila Jelena S. Stankov, koordinator za obrazovanje, koja je pozdravivši prisutne, naglasila da je cilj ovog predavanja informisanje privrednika i javnosti o novom Okvirnom programu Evropske komisije Horizont 2020 i mogućnostima koje ovaj program pruža srpskim kompanijama za finansiranje projekata u oblasti istarživanja i inovacija.

Predavač je bila mr Nataša Vujnović Sedlar, nacionalna kontakt osoba za program Horizont 2020 u okviru Evropske mreže preduzetništva (EEN). Nataša je inače član Univerziteta u Novom Sadu, gde na Fakultetu tehničkih nauka radi kao istraživač. Univerzitet u Novom Sadu je član Evropske mreže preduzetništva – Enterprise Europe Network (EEN), najveće evropske mreže za poslovnu podršku. Ova mreža je formirana 2008. godine u cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala malih i srednjih preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu i funkcioniše u više od 50 zemalja.

Osnovna svrha ovog programa, koji je otvoren za veliki broj privrednih grana, je ubrzavanje puta od ideje do realizacije ideje. Na ovaj način Horizont 2020 doprinosi privrednom rastu, otvaranju radnih mesta i unapređenju konkurentnosti privrede. Budžet iznosi oko 80 milijardi evra, a objedinjuje teme za istraživanje koje su bile obuhvaćene ranijim programima iz perioda (2007- 2013): Sedmi okvirni program (FP7), Program za konkurentnost i inovacije (CIP) i Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT). U odnosu na prethodni period, pravila za korišćenje finansijskih sredstava su pojednostavljena kako bi olakšali mogućnost za konkurisanje i upravljanje novčanim sredstvima, posebno za mala i srednja i preduzeća.

Pravo učešća u Horizontu 2020 imaju mala i srednja preduzeća, velike kompanije, istraživačke grupe na univerzitetima, istraživački instituti, pojedinačni istraživači, kao i vladine, nevladine i privatne organizacije, institucije i pojedinci, sva registrovana pravna i fizička lica.

Posebna pažnja na ovom predavanju je povećena predstavljanju programa Horizont 2020 i Instrumenata za mala i srednja preduzeća (SME Instrument), kao posebnom instrumentu Evropske komisije za podršku inovativnih preduzeća i podršci koju Mreža pruža prilikom apliciranja za programe Evropske Unije.

H2Na kraju predavanja, Vesna Rašković, takođe predstavnik Evropske preduzetničke mreže je predstavila takmičenje za najbolju tehnilošku inovaciju u Srbiji i pozvala prisutne da prijave svoje timove za učešće u realizovanju inovacije. Cilj takmičenja je promovisanje inovacionog kapaciteta i preduzetničke klime u Srbiji, kao i pomoć potencijalnim i postojećim „high-tech“ preduzetnicima koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije iznesu na tržište.

Učešće na takmičenju, osim mogućnosti dobijanja novčanih nagrada, svim takmičarima obezbedjuje i stručnu pomoć u vidu besplatne edukacije kroz treninge i konsalting, kao i medijsku promociju, kako tokom, tako i nakon takmičenja.

Rok za podnošenje prijave je 20.04.2015, a pobednik će biti poznat nakon finala, koje će se održati krajem decembra uz direktan prenos na RTS-u.

Početni nagradni fond iznosi 5 miiliona dinara. Više detalja o takmičenju, svi zainteresovani mogu pronaći na adresi www.inovacija.org. Osoba za kontakt: Vladimir Nikić, 063/11 33 012, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .
     efairSRB