U RPK Novi Sad je održan prvi interaktivni trening - seminar na temu: “Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje”

Štampa
PDF

ST_1U RPK Novi Sad je održan prvi interaktivni trening - seminar na temu: “Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje”

Cilj treninga je bio, da detaljno upozna prisutne sa novim propisima iz oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja, donetim u periodu 2011 - 2012. godine. Najveći broj novina i izmena u poslovanju odnosi se na obavezu deviznog izveštavanja i dostavljanje Ministarstvu finansija odnosno Deviznom inspektoratu.

 

 

Sa novinama prisutne je upoznala je dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnik i direktor “IFA – International Financial Agency” ST_2d.o.o., Beograd, dugogodišnji novinar Privrednog pregleda, spoljni saradnik magazina Profit, autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.

Zbog velikog interesovanja, nov seminar je zakazan za 13. jun 2012. godine.

This content has been locked. You can no longer post any comment.

     efairSRB