Elementi edukacije

Filtriranje naslova      Prikaži #  
1 PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA 102
2 KOMUNIKACIJA S TEŠKIM STRANKAMA 39
3 DEVIZNO POSLOVANJE 319
4 PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA 283
5 TRANSFERNE CENE - CENE VAN DOHVATA RUKE 840
6 UVOZ BEZ TAJNI - OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA 456
7 IZVOZ ROBE I USLUGA 415
8 AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA 505
9 SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA 257
10 MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA I PRENOS POTRAŽIVANJA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA 907
11 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 84
12 FINANSIJSKA FORENZIKA 149
13 KURS ZA SERTIFIKOVANOG SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU 38
14 PRAVA POVERILACA U STEČAJU 1677
15 NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU 138
16 REORGANIZACIJA 921
17 STEČAJNI POSTUPAK U PRAKSI 957
18 PRAVNI VODIČ ZA JAVNA PREDUZEĆA I ORGANE UPRAVE 135
19 PRAVNI VODIČ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA 141
20 JAVNI NASTUP 419
21 VEŠTINE USPEŠNE PRODAJE 861
22 KORPORATIVNA MOTIVACIJA 1784
23 UPRAVLJANJE STRESOM 22
24 VEŠTINA EFEKTIVNE KOMUNIKACIJE 2626
25 LIDERSKE VEŠTINE 2177
26 TIMSKI RAD 1987
27 EU - EKONOMSKE INTEGRACIJE I REGULATIVA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA 4133
28 EU – UVODNI SEMINAR ZA USTANOVE, INSTITUCIJE, UDRUŽENJA 1932
29 EU – UVODNI SEMINAR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 2385
30 SREDSTVA OBEZBEĐENJA PLAĆANJA 3944
     efairSRB