Elementi edukacije

Filtriranje naslova      Prikaži #  
1 Obuka za pisanje projekata za program HORIZONT 2020 20
2 Besplatno predavanje na temu TIMSKI RAD PO KAIZEN PRINCIPIMA Efikasno korišćenje ljudskih resursa 19
3 Obuka za pisanje projekata za program HORIZONT 2020 178
4 Pripremna nastava za polaganje stručnog ispit za POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI 427
5 SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA 268
6 Instruktivni trening - seminar DEVIZNO POSLOVANJE 300
7 Besplatno predavanje na temu TRANSFERNE CENE 333
8 KOMUNIKACIJA S TEŠKIM STRANKAMA 304
9 IZVOZ ROBE I USLUGA 282
10 KNJIŽENJE SPOLJNOTRGOVINSKIH I DEVIZNIH DOKUMENATA 295
11 STEČAJNI POSTUPAK U PRAKSI 308
12 UVOZ BEZ TAJNI - OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA 948
13 AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA 1119
14 Pripremna nastava za polaganje ISPITA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA 297
15 MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA I PRENOS POTRAŽIVANJA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA 1969
16 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 668
17 FINANSIJSKA FORENZIKA 648
18 KURS ZA SERTIFIKOVANOG SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU 1183
19 PRAVA POVERILACA U STEČAJU 2135
20 NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU 508
21 REORGANIZACIJA 1443
22 PRAVNI VODIČ ZA JAVNA PREDUZEĆA I ORGANE UPRAVE 534
23 PRAVNI VODIČ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA 490
24 VEŠTINE USPEŠNE PRODAJE 1407
25 KORPORATIVNA MOTIVACIJA 2216
26 UPRAVLJANJE STRESOM 449
27 VEŠTINA EFEKTIVNE KOMUNIKACIJE 3133
28 LIDERSKE VEŠTINE 2661
29 TIMSKI RAD 2422
30 EU - EKONOMSKE INTEGRACIJE I REGULATIVA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA 4693
     efairSRB