Elementi edukacije

Filtriranje naslova      Prikaži #  
1 PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA 130
2 KOMUNIKACIJA S TEŠKIM STRANKAMA 60
3 DEVIZNO POSLOVANJE 342
4 PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA 311
5 TRANSFERNE CENE - CENE VAN DOHVATA RUKE 882
6 UVOZ BEZ TAJNI - OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA 477
7 IZVOZ ROBE I USLUGA 435
8 AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA 539
9 SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA 286
10 MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA I PRENOS POTRAŽIVANJA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA 947
11 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 107
12 FINANSIJSKA FORENZIKA 174
13 KURS ZA SERTIFIKOVANOG SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU 83
14 PRAVA POVERILACA U STEČAJU 1698
15 NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU 154
16 REORGANIZACIJA 941
17 STEČAJNI POSTUPAK U PRAKSI 982
18 PRAVNI VODIČ ZA JAVNA PREDUZEĆA I ORGANE UPRAVE 152
19 PRAVNI VODIČ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA 161
20 JAVNI NASTUP 446
21 VEŠTINE USPEŠNE PRODAJE 888
22 KORPORATIVNA MOTIVACIJA 1801
23 UPRAVLJANJE STRESOM 36
24 VEŠTINA EFEKTIVNE KOMUNIKACIJE 2648
25 LIDERSKE VEŠTINE 2195
26 TIMSKI RAD 2003
27 EU - EKONOMSKE INTEGRACIJE I REGULATIVA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA 4165
28 EU – UVODNI SEMINAR ZA USTANOVE, INSTITUCIJE, UDRUŽENJA 1943
29 EU – UVODNI SEMINAR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 2402
30 SREDSTVA OBEZBEĐENJA PLAĆANJA 3986
     efairSRB