Elementi edukacije

Filtriranje naslova      Prikaži #  
1 PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA 100
2 KOMUNIKACIJA S TEŠKIM STRANKAMA 33
3 DEVIZNO POSLOVANJE 315
4 PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA 279
5 TRANSFERNE CENE - CENE VAN DOHVATA RUKE 832
6 UVOZ BEZ TAJNI - OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA 449
7 IZVOZ ROBE I USLUGA 410
8 AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA 495
9 SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA 251
10 MEĐUNARODNA CESIJA, ASIGNACIJA I PRENOS POTRAŽIVANJA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA 900
11 ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA 76
12 FINANSIJSKA FORENZIKA 146
13 KURS ZA SERTIFIKOVANOG SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU 34
14 PRAVA POVERILACA U STEČAJU 1672
15 NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJU 135
16 REORGANIZACIJA 918
17 STEČAJNI POSTUPAK U PRAKSI 949
18 PRAVNI VODIČ ZA JAVNA PREDUZEĆA I ORGANE UPRAVE 132
19 PRAVNI VODIČ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA 140
20 JAVNI NASTUP 414
21 VEŠTINE USPEŠNE PRODAJE 857
22 KORPORATIVNA MOTIVACIJA 1779
23 UPRAVLJANJE STRESOM 18
24 VEŠTINA EFEKTIVNE KOMUNIKACIJE 2622
25 LIDERSKE VEŠTINE 2173
26 TIMSKI RAD 1985
27 EU - EKONOMSKE INTEGRACIJE I REGULATIVA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA 4128
28 EU – UVODNI SEMINAR ZA USTANOVE, INSTITUCIJE, UDRUŽENJA 1930
29 EU – UVODNI SEMINAR ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 2378
30 SREDSTVA OBEZBEĐENJA PLAĆANJA 3935
     efairSRB