Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 720
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 847
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 714
4 April 2012. godine - CORD 1101
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 3226
6 06.10.2011. godine - NIN 1510
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 1483
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1188
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1237
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1206
     efairSRB