Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 714
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 842
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 710
4 April 2012. godine - CORD 1094
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 3210
6 06.10.2011. godine - NIN 1502
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 1478
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1180
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1230
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1200
     efairSRB