Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 1181
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 1246
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 1099
4 April 2012. godine - CORD 1517
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 4145
6 06.10.2011. godine - NIN 1890
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 1886
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1547
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1585
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1597
     efairSRB