Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 657
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 793
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 664
4 April 2012. godine - CORD 1046
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 3105
6 06.10.2011. godine - NIN 1453
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 1427
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1135
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1188
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1154
     efairSRB