Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 620
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 765
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 634
4 April 2012. godine - CORD 1015
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 3006
6 06.10.2011. godine - NIN 1428
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 1401
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1108
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1162
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1131
     efairSRB