Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 1410
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 1459
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 1355
4 April 2012. godine - CORD 1752
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 4648
6 06.10.2011. godine - NIN 2124
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 2094
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1752
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1787
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1823
     efairSRB