Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 1005
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 1098
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 946
4 April 2012. godine - CORD 1361
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 3817
6 06.10.2011. godine - NIN 1744
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 1731
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1413
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1456
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1451
     efairSRB