Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 604
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 745
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 616
4 April 2012. godine - CORD 1003
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 2968
6 06.10.2011. godine - NIN 1409
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 1383
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1088
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1145
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1113
     efairSRB