Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 516
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 654
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 532
4 April 2012. godine - CORD 915
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 2785
6 06.10.2011. godine - NIN 1335
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 1292
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1012
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1077
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1019
     efairSRB