Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 798
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 926
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 783
4 April 2012. godine - CORD 1182
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 3397
6 06.10.2011. godine - NIN 1579
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 1563
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1264
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1295
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1287
     efairSRB