Intervju predsednika

1 12.03.2013. godine - DANAS 1056
2 05.02.2013. godine - VEČERNJE NOVOSTI 1152
3 12.12. 2012. godine - AGRAR 994
4 April 2012. godine - CORD 1411
5 Oktobar 2011. godine - PEĆINAČKE NOVINE 3910
6 06.10.2011. godine - NIN 1794
7 12.01.2011. godine - NACIONLNI GRAĐANSKI 1782
8 25.03.2010. godine - NOVOSTI 1455
9 25.07.2009. godine - FOKUS 1501
10 14.11.2009. godine - POLITIKA 1495
     efairSRB