Press

Štampa
PDF

Odnosi sa medijima predstavljaju značajnu aktivnost Regionalne privredne komore Novi Sad kojima želimo da planski, organizovano i kontinuirano  uspostavljamo i održavamo dobre poslovne odnose sa predstavnicima elektronskih i štampanih medija.

                                                                                                                                                                                                           newspaper

PR aktivnosti Regionalne privredne komore Novi Sad, možemo svrstati u sledeće segmente:
  • sistematično, kontinuirano, pravovremeno i tačno informisanje javnosti o svim aktivnostima Komore;
  • promociju opšte slike – imidža RPK Novi Sad i njenog ugleda u javnosti;
  • konstantno i sistematično praćenje javnog mnjenja, analizu dobijenih podataka i njihovo korišćenje u svrhu planiranja budućih poteza i inicijativa;
  • praćenje kvantiteta i kvaliteta medijskog prostora u štampanim i elektronskim medijima, posvećenog RPK Novi Sad, njenim inicijativama, potezima, rukovodećim ličnostima…

     efairSRB