10 razloga zašto biti član...

Štampa
PDF

10 RAZLOGA ZAŠTO BITI ČLAN REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE NOVI SAD

 1. Poslovne veze
  RPK Novi Sad predstavlja 10.300  preduzeća sa 185.400 zaposlenih dok Region spada u najrazvijenije i najperspektivnije područje u AP Vojvodini. RPK Novi Sad je mesto poslovnih susreta privrednika, koje Vam omogućava da ojačate odnose sa postojećim klijentima, uočite nove prilike, da povećate prisutnost kao i potražnju za Vašim proizvodima i uslugama na domaćem i međunarodnom tržištu i uvećate profit.
 2. Sinergija
  RPK Novi Sad za Vaše preduzeće obezbeđuje inovativnu i modernu platformu sa sinergijskim efektom.Zajedničkim nastupom, sa ostalim našim aktivnim članicama, Vaše preduzeće, ima priliku da poveća prodaju i profit, odnosno da Vaši proizvodi i usluge profitiraju kao deo raznovrsne, ali kompaktne celine.
 3. Zastupanje Vaših interesa
  RPK Novi Sad govori u ime biznisa pred nadležnim državnim, pokrajinskim, regionalnim i lokalnim organima. Vaš glas će se čuti o važnim regulatornim i zakonodavnim pitanjima koja direktno utiču na vaše poslovanje.
 4. Aktivno učešće
  Vaša šansa je da svoje poslovne ambicije, želje i ciljeve ostvarite kroz organizaciju, odnosno osam centara RPK Novi Sad. Takođe, brojno članstvo i organizacija RPK Novi Sad, predstavljaju osnovu uticaja na kreiranje ekonomske politike i zakonskih okvira privređivanja u zemlji.
 5. Usavršavanje
  Budite u toku. Seminari i radionice koje organizuje RPK Novi Sad nude stručne savete kako da poslujete u aktuelnoj ekonomiji. Radionice su takođe predviđene za Vaše zaposlene, kako bi unapredili svoje sposobnosti i efikasnost vašeg poslovanja.
 6. Kredibilitet
  RPK Novi Sad je prva institucija kojoj se poslovni partneri iz zemlje i sveta obraćaju za osnovne informacije o privrednom subjektu sa našeg Regiona i njegovom kredibilitetu, a sve u želji da ostvare novi poslovni kontakt. Prosečno u toku godine, takvih zahteva je preko hiljadu. Upravo zato, Komora u skladu sa zahtevima izdaje uverenja o bonitetu svojih članova kao i druge  potvrde.
 7. Izvor informacija
  RPK Novi Sad svojim aktivnim članicama daje aktuelne poslovne informacije, pruža stručnu pomoć i konsalting usluge. RPK Novi Sad za Vas prati privredna kretanja i razvoj u Regionu, zemlji i inostranstvu i sarađuje sa državnim organima i drugim organizacijama lokalnog, regionalnog, pokrajinskog i republičkog  značaja.
 8. Promocija
  Budite viđeni 24 časa dnevno. RPK Novi Sad Vam omogućava da Vaša ponuda na tržištu i kontakt sa poslovnim partnerima, traje neprekidno 24 časa dnevno, preko svog Internet portala.
 9. Sajmovi
  RPK Novi Sad za Vas nudi mogućnost zajedničkog nastupa na sajmovima u zemlji i inostranstvu, kao i organizovane posete drugim manifestacijama od privrednog značaja i na taj način promoviše Vas i celokupnu privredu Regiona.
 10. Popusti
  Za aktivne članove RPK Novi Sad predviđeni su značajni popusti pri korišćenju usluga koje Regionalna privredna komora ima u svojoj ponudi.
     efairSRB