Svaki trošak mora na uvid

Svaki trošak mora na uvid

Na internet stranici NBS prikaz svega što banke naplaćuju. Koliki je trošak održavanja tekućeg računa, kako se on naplaćuje, kolika je provizija za razna plaćanja i ostale naknade povezane sa računima građana u bankama, uskoro će biti objedinjene na jednom mestu – internet stranici Narodne banke Srbije. Na taj način će građanima postati lako dostupni podaci o svim troškovima koje bankari naplaćuju u vezi sa platnim računima. Ovo je jedna od novina predviđena novim zakonom čiji je nacrt još u izradi.

– Predlog zakonskog rešenja će sadržati odredbu po kojoj će Narodna banka Srbije biti ovlašćena da utvrdi i objavi na svojoj internet prezentaciji listu od najmanje deset, a najviše dvadeset reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom koje se naplaćuju, a koje nudi najmanje jedan pružalac platnih usluga u Republici Srbiji – ističu u NBS. – Navedena lista bi sadržala pojmove i objašnjenje za svaku od navedenih usluga. Pružaoci platnih usluga bi bili u obavezi da koriste standardizovanu formu dokumenta o naknadama, koju će morati bez naknade da dostave potrošaču pre zaključenja okvirnog ugovora o platnom računu, istovremeno sa drugim informacijama utvrđenim propisima. Time će se svakako olakšati potrošačima upoređivanje naknada za usluge koje nude različiti pružaoci platnih usluga.

U centralnoj banci očekuju da će, na ovaj način, banke biti primorane da prate svoje konkurente i da klijentima ponude niže cene naknada, kako bi pridobile što veći broj korisnika.

– Jednostavno, kada potrošač bude mogao da bez većih teškoća uporedi naknade različitih pružalaca platnih usluga za iste platne usluge, biće i u prilici da promeni svog pružaoca platnih usluga za nekog drugog – ističu u NBS. – Dalje, istim zakonskim rešenjem pojednostaviće se procedura za zamenu banke koja vodi platni račun.

Porast konkurencije

– Jedini pravi način da banke zadrže svoje korisnike biće kvalitetnija usluga i niže naknade. Na taj način očekujemo da će budući zakonski okvir omogućiti veću tržišnu konkurenciju i veće zadovoljstvo krajnjih korisnika – ukazuju u Narodnoj banci Srbije.

Izvor: Novosti

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *