Svetski ekonomski forum:Srbija prva po snižavanju inflacije

Svetski ekonomski forum:Srbija prva po snižavanju inflacije

Srbija je, prema najnovijem Izveštaju o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za 2015. godinu, baziranom na podacima za prošlu godinu, ostvarila najveći napredak u snižavanju inflacije u okviru pokazatelja makroekonomskog okruženja ostvarila upravo kod inflacije, gde je napredovala sa 127. na prvo mesto, objavila je danas NBS.

– Imajući u vidu kretanje inflacije u prvih osam meseci i našu projekciju do kraja godine, Srbija će i naredne godine zadržati prvo mesto prema ovom kriterijumu – ocenila je NBS.

U izveštaju baziranom na podacima za prošlu godinu, navedeno je da Srbija to mesto deli sa još 42 zemlje, budući da se najboljim ostvarenjem smatra prosečna godišnja stopa inflacije u intervalu od 0,5 do 2,9 odsto. Prema ovom kriterijumu, deflacija se smatra podjednako lošom kao i viša inflacija, pa su tako zemlje koje su zabeležile deflaciju rangirane znatno lošije od Srbije.

Indeks globalne konkurentnosti, na osnovu koga se utvrdjuje konkurentska pozicija zemlje, predstavlja kompozitni indeks obračunat na osnovu 12 „stubova“ konkurentnosti. Pomenuti „stubovi” su organizovani u tri grupe – bazični zahtevi (institucije, infrastruktura, makroekonomsko okruženje, zdravstvo i osnovno obrazovanje), faktori povećanja efikasnosti (visoko obrazovanje i obuka, efikasnost tržišta dobara, efikasnost tržišta rada, razvijenost finansijskog tržišta, tehnološka osposobljenost i veličina tržišta) i faktori inovativnosti i sofisticiranosti (sofisticiranost poslovanja i inovacije).

Za svaki stub, koji predstavlja kompozitni indeks pokazatelja unutar njega, računa se njegova vrednost i rang u odnosu na druge zemlje. Promena vrednosti „stuba” omogućava sagledavanje da li je zemlja u toj oblasti napredovala ili nazadovala u odnosu na prethodni period, dok rang omogućava poredjenje s drugim zemljama.

Posmatrano i po vrednosti „stuba” i po rangu, Srbija je najveće poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu zabeležila u oblasti zdravstva i osnovnog obrazovanja (za šest mesta) i makroekonomskog okruženja (za četiri mesta), naveedno je u saopštenju NBS.

Izvor: Blic

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *