Trgovina akcijama srpskih firmi u zimskom snu

Trgovina akcijama srpskih firmi u zimskom snu

A promene koje izmene donose trebalo bi, između ostalog, da obezbede rast prometa i, samim tim, više zainteresuju investitore. Odnosno zakonodavac na taj način želi da obezbedi više opcija za investitore Stranci će, ako predložena verzija bude usvojena, moći da izdaju obveznice na našem tržištu. A one će biti dostupne kako stranim investitorima, tako i domaćim.

– Stručno rečeno, prevashodni cilj izmena Zakona o tržištu kapitala jeste omogućavanje stranim finansijskim institucijama da lakše emituju hartije na domaćem tržištu – kaže stručnjak za tu oblast Nenad Gujaničić. – One su to i do sada mogle, ali je postupak bio izuzetno komplikovan. Izmene koje se predlažu će pojednostaviti emisiju dužničkih hartija, ali neće rešiti osnovni problem domaćeg tržišta, a to je nepostojanje kvalitetnih domaćih finansijskih instrumenata. Država je tek nedavno na Beogradskoj berzi listirala dugoročne dužničke hartije. To se dogodilo tek šest godina nakon prvih  aukcija. Sve to govori da će trebati da prođe još dosta vremena da se to tržište razvije i postane likvidno.

Gujaničić podseća na to da je tržište akcija kod nas u potpunosti zamrlo. Ni neuspeh tendera za prodaju „Telekoma Srbija” ne znači da će se ta kompanija automatski naći na berzanskom tržištu. On naglašava da je „Telekom” najbolji primer odnosa države prema tržištu kapitala. Pre više od tri godine su podeljene akcije „Telekoma” i stekli su se svi uslovi da on izađe na tržište. To se nije dogodilo pa, sem države, drugi akcionari i ne mogu da raspolažu svojim akcijama. A rezultat takvog ponašanja je da smo pri dnu svetske liste u akcionarstvu.

Kupci pomenutih hartija moći će da budu kako strani investitori, tako i domaći. Oni će kupovinom hartija moći da ostvara prihod.U Ministarstvu finansija, koje je aktivno učestvovalo u izradi izmena i dopuna, takođe kao jednu od prepreka za dalji razvoj vide hroničan nedostatak kvalitetnog tržišnog materijala, odnosno finansijskih instrumenata u koje bi investitori mogli ulagati. Izmene omogućavaju izdavanje kvalitetnih hartija i samim tim doprinesu većoj atraktivnosti domaćeg tržišta kapitala, kako za domaće investitore, tako i za strane.

U Ministarstvu smatraju da će uključivanje dužničkih hartija od vrednosti renomiranih izdavača a na plitkom i nelikvidnom tržištu kakvo je naše uticati na rast prometa i skrenuti pažnju profesionalnih investitora na naše tržište i pomoći formiranju prinosa na dugoročne hartije od vrednosti u Republici Srbiji.

Razvoju domaćeg tržišta hartija od vrednosti najviše bi mogao doprineti privredni rast i razvoj. Što brže krenemo tim putem, to će i pozitivni efketi izmena Zakona biti vidljiviji.

Po evropskoj meri

Ohrabruje to što će, nakon izmena, Zakon biti u velikoj meri usklađen s direktivama Evropske unije koje se odnose na tu oblast. Prilikom izrade izmena propisa uzete su u obzir potrebe Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodne finansijske korporacije, koja posluje u sastavu Svetske banke.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *