USAVRŠAVANJE POSREDNIKA I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

USAVRŠAVANJE POSREDNIKA I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, održana su 24 seminara, posvećena kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015) kojom je uvedena obaveza kontinuiranog usavršavanja navedenih lica. Seminari su u RPK Novi Sad održavani u kontinuitetu od 9. marta do 18. juna 2016. godine a ukupno ih je pohađalo 1536 posrednika i zastupnika u osiguranju i time obezbedilo potrebnih 20 časova za obnovu licence.
Sva navedena lica dužna su da se tri uzastopne kalendarske godine kontinuirano usavršavaju, najmanje 20 časova na način propisan Odlukom i da dokaze o tome dostave Narodnoj banci Srbije.

Rok za dostavljanje dokaza o usavršavanju u ovoj godini je 01. avgust 2016. godine.

IMG_3742

UPUTSTVO
o narednim aktivnostima posrednicima i zastupnicima u osiguranju:

Nakon pohađanja sva tri seminara i ostvarenih ukupno 20 časova, potrebno je poslati sledeću dokumentaciju na mail-adresu: edukacija@pks.rs:
– skenirane sve tri Vaše diplome dobijene nakon kontinuiranog usavršavanja,
– skenirane Vaše licence posrednika i/ili zastupnika koje se posedujete,
– Vaše ime i prezime i brojeve telefona,
– Vašu adresu na koju će Vam se uputiti jedinstveni sertifikat Privredne komore Srbije.
Jedinstveni sertifikat dostavljate Narodnoj banci Srbije, najkasnije do 01. avgusta 2016. godine, lično ili preporučenom poštom na adresu:
NARODNA BANKA SRBIJE, UPRAVA ZA NADZOR NAD FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA, Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Grupa za sprovođenje stručnih ispita 113304 – Beograd, Nemanjina 17.
Obuke za dodatno usavršavanje u osiguranju održavaju se još do 30. juna 2016. godine u Privrednoj komori Srbije. Prijavljivanje na obuke vrši se isključivo putem elektronske aplikacije na sajtu Privredne komore Srbije: http://217.24.23.93/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija .
Ukoliko ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju u propisanom roku ne dostavi Narodnoj banci Srbije dokaz, smatraće se da ne ispunjava uslove u vezi sa potrebnim stručnim kvalifikacijama koje propisuje Zakon o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014), odnosno gore navedena Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015).
Informacije u PK Srbije: Centar za edukacije, tel: 011/33 00 946, 011/33 00 931, e – mail: edukacija@pks.rs

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je:
Jelena S. Stankov, tel: 021/ 480 20 85, e-mail: jstankov@rpkns.com.

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *