Uspostavljanje interne revizije u preduzećima

Uspostavljanje interne revizije u preduzećima

 

jednodnevni interaktivni trening-seminar

održava se 22. septembra 2017. god. od 9.00 do 16.00 sati u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

 Cilj seminara: Upoznavanje rukovodstva preduzeća sa internom revizijom kao komponentom korporativnog upravljanja i zakonskim mogućnostima za njeno uspostavljanje. Prezentovanje međunarodnog okvira za profesionalnu praksu kao mehanizma za definisanje svrhe, nadležnosti i odgovornosti interne revizije u preduzećima.

 Teme

Regulatorni okvir, praksa i značaj uspostavljanja interne revizije u preduzećima.

  • Primena obaveznih smernica za praktično uspostavljanje interne revizije u preduzećima.
  • Razmena informacija sa rukovodstvom i savetovanje.
  • Stvaranje dodate vrednost kroz unapređivanje sistema upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i upravljanja poslovnim procesima.

POZIVNO PISMO I AGENDA

Seminar je namenjen: Vlasnicima preduzeća, rukovodstvu preduzeća i licima koja se bave kontrolnim aktivnostima u preduzećima.

Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

Kotizacija: 10.500,00 dinara po učesniku (+ PDV).

PRIJAVLJIVANJE se vrši isključivo putem elektronske aplikacije kod PK SRBIJE na linku: PRIJAVA

Kontakt osoba za sve informacije u RPK Novi Sad je Jelena S. Stankov, tel: 021/ 480 20 85, 065/ 8 560 382, e-mail: jelena.stankov@pks.rs.  

Autor i predavač: Mr Bojan Radoš, ovlašćeni interni revizor ekspert eksterne ocene kvaliteta za aktivnosti interne revizijei član Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje  za ovlašćene interne revizore.

Benefiti:

  • Razumevanje koncepta stvaranja dodate vrednosti za preduzeće kroz sistem davanja preporuka za unapređenje poslovnih aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja ciljeva poslovne politike;
  • Shvatanje delokruga aktivnosti interne revizije koji je orijentisan na pružanje uveravanja rukovodstvu preduzeća u efektivnost uspostavljenog sistema upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i upravljanja poslovnim procesima u preduzeću.

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *