ZA I PROTIV Da li treba uvesti fiksni kurs evra?

ZA I PROTIV Da li treba uvesti fiksni kurs evra?

Dinar je tri puta u protekle tri decenije bezuspešno pokušavao da zadrži fiksni režim. Prvi put 1982, vlada Milke Planinc to nije uspela, baš kao ni Ante Marković 1989. godine, kada su se devizne rezerve brzo stvorile, ali i istopile baš kao i tadašnja Jugoslavija.

Neće ga profiteri

Fiksni kurs odgovara ekonomski malim zemljama, zemljama koje pokušavaju da privuku strane investicije, koje za dominantnog trgovinskog partnera imaju neku veću zemlju sa samostalnom valutom, čija je privreda okrenuta toj valuti i koje nemaju dobru istoriju kredibilne sopstvene monetarne politike i makroekonomske stabilnosti. Srbija zadovoljava sve od navedenih uslova i evro je valuta kojoj je domaća ekonomija prirodno okrenuta. Takođe, sve važnije cene u Srbiji se već izražavaju u evru, krediti se vezuju za evro, privrednici kalkulišu u evru i neprestano se izjašnjavaju da im ne odgovaraju varijacije kursa, država se i unutar zemlje zadužuje u evrima, ministri daju obećanja u evrima…

U režimu pravog fiksnog kursa, novac se emituje i povlači isključivo na osnovu ulaska i izlaska deviza iz zemlje. Uloga centralne banke je tu pasivna i NBS bi, u slučaju fiksnog kursa, funkcionisala samo kao jedna velika menjačnica. Kada firma ili banka unese evro u zemlju, ona ih promeni za dinare i to je jedini način emitovanja dinara.

Na taj način, iako je dinar zvanična valuta u opticaju, u svakom ekonomskom smislu valuta Srbije postaje evro. Glavni monetarni autoritet Srbije de fakto postaje Evropska centralna banka, što znači da se brzo nakon uvođenja takvog kursa može očekivati stopa inflacije i kamatne stope kakve su u evrozoni.

Fiksni kurs dinara prema evru odgovara građanima i privredi Srbije kao retko kojoj drugoj zemlji. Jedino što stoji na putu do njega je NBS. Zato inicijativa za uvođenje fiksnog kursa nikada neće doći od NBS, niti od uskih finansijskih krugova koji na kursnim neizvesnostima profitiraju. Nije na odmet setiti se dve najpopularnije ličnosti sa ovih prostora poslednjih decenija, Ante Markovića i Dragoslava Avramovića. Obojica su uradila vrlo jednostavnu stvar – fiksirali su dinar za stabilnu evropsku valutu.

Nemoguća misija

Mundel-Fleming model s početka šezdesetih godina jasno je pokazao da nacionalna ekonomija ne može da ostvari istovremeno i slobodu kretanja kapitala i fiksni kurs i nezavisnu monetarnu politiku. To čuveno „nemoguće trojstvo“ u praksi se svodi na izbor između fiksnog kursa ili nezavisne monetarne politike.

Ukratko, ako imate fiksni kurs, de fakto nemate monetarnu politiku jer kamatne stope u zemlji stavljate u funkciju održavanja kursa. Fleksibilnost kursa brani domaću proizvodnju i zaposlenost od negativnih uticaja i istovremeno otvara mogućnost korišćenja monetarne politike za realizaciju domaćih ciljeva kao što su željeni nivo inflacije i zaposlenosti u zemlji. Fleksibilni kurs je deo nekoliko modela monetarne politike: ciljanje monetarnih agregata (novca), ciljanje inflacije, ciljanje nivoa cena i diskreciona monetarna politika.

S druge strane, fiksni kurs uskraćuje mogućnost samostalne monetarne politike u svim svojim modelima: puna dolarizacija (evroizacija), valutni odbor, čisti nominalno fiksni kurs (s mogućim devalvacijama). Srbija zvanično sprovodi ciljanje inflacije. Dobra strana ovog modela je to što teorijski poseduje dva amortizera: kurs i kamatnu stopu. I oba mogu da se koriste u odbranu inflacije i zaposlenosti. Srbija poslednjih godina formalno sprovodi ciljanje inflacije, ali kontinuirano ima inflaciju ispod ciljanog nivoa u uslovima vrlo niske ili negativne privredne aktivnosti.

Istovremeno se hvalimo stabilnošću kursa. Očigledno je da govorimo jedno (da ciljamo inflaciju), a činimo drugo (ciljamo devizni kurs). To narušava kredibilitet centralne banke. Kredibilitet dodatno narušava to što nas s pravom opominje MMF, a mi s tim polemišemo. Neformalni prelazak s ciljanja inflacije na ciljanje deviznog kursa, tj. na fiksni kurs, što Srbija povremeno čini poslednjih godina, znatno je lošiji od zvaničnog usvajanja nekog modela fiksnog kursa.

Izvor: Blic

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *