ZAKON O PDV-U – IZMENE I DOPUNE U PRAKTIČNOJ PRIMENI

ZAKON O PDV-U – IZMENE I DOPUNE U PRAKTIČNOJ PRIMENI

jednodnevni instruktivni trening – seminar

održava se 03. decembra 2015. godine od 9,30 do 15,00 sati u RPK Novi Sad

pdv

 

 

ZAKON O PDV-U – IZMENE I DOPUNE U PRAKTIČNOJ PRIMENI

jednodnevni instruktivni trening – seminar

održava se 03. decembra 2015. godine od 9,30 do 15,00 sati u RPK Novi Sad

 

Razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o PDV-u, jesu usaglašavanje sa propisima EU, koji uređuju oblast oporezivanja potrošnje PDV i uvođenje sistema naplate PDV-a onima koji su do sada bili van tog sistema. Suština izmena je da će u sistem PDV-a biti evidentirana strana lica koja na teritoriji Srbije obavljaju promet dobara i usluga, pri čemu te izmene neće stvoriti dodatne troškove građanima i privredi.

Od ukupno 54 člana, izvršene su značajne izmene i dopune u načinu obračuna i iskazivanju PDV u više od polovine, čak u 38 članova. Primena novog Zakona je od 15. 10. 2015, dok jedan manji deo ima odloženi rok za primenu. U pripremi je novi pravilnik o PDV a ostala podzakonska akta koja se odnose na ovaj Zakon biće naknadno doneta.

Cilj seminara je detaljno upoznavanje sa izmenama i dopunama novog Zakona o PDV- u i njihova praktična primena u svakodnevnom poslovanju. Seminar je namenjen svim privrednim subjektima, koji posluju u sistemu PDV ili to nameravaju.

Teme koje će se obraditi na trening-seminaru:

 • Poslovanje stranih firmi u Srbiji i njihova obaveza iskazivanja i plaćanja PDV;
 • Obaveza internog obračuna PDV-a prilikom plaćanja avansa stranom licu;
 • Proširuje se spisak dobara za koje obveznik ima pravo na prethodni porez;
 • Novina je i način određivanja poreske osnovice kada obveznik dobija subvencije;
 • Proširen spisak dobara i usluga koje se oporezuju nižom poreskom stopom;
 • Poreska oslobođenja koja se odnose na usluge povezane sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara,
 • Izmena poreskih odredbi koje se odnose na stavke bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara;
 • Promet polovnih automobila – menja se oporeziva razlika;
 • Utvrđivanje poreskog perioda;
 • Refakcija PDV stranom obvezniku;
 • Oblast građevinarstva – obračun i iskazivanje PDV ima izuzetno velike izmene;
 • Oporezivanje imovine ili dela imovine u slučaju prenosa imovine bez PDV-a;
Rokovi za povraćaj PDV-a:
 • Od 01. 01. 2016. za sve poreske obveznike se uvodi obaveza dostavljanja PP PDV do 15-og u mesecu za prethodni,
 • Od 01. 01. 2017. uvodi se obavezno dostavljanje pregleda obračuna PDV, ali do tada….

Autor seminara i predavač je dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, koja aktivno primenjuje spoljotrgovinske, devizne i poreske propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija. Autor je bloga: www.biljantrifunovicifa.com i predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom.

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj veoma složenijoj oblasti izveštavanja.

INFORMACIJE I PRIJAVE: Jelena S. Stankov:021/48020 85, faks: 021/466 226 ili e-mail: jstankov@rpkns.com.

KOTIZACIJA obuhvata:nastavu, literaturu (kompletna normativa i autorski rad predavača) osveženje i sertifikat, iznosi: 13.200,00 dinara (uračunat je PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad iznosi: 10.800,00 (uračunat je PDV) i uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod „Banca Intesa“ a.d, broj: 160-932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

PRIJAVA

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *