Podsticaji za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi

Podsticaji za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi se bliže propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Pravo na podsticaje imaju preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Podsticaji za tov stoke mogu da se ostvare ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje do 15. oktobra 2016. godine, i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. januara do 30. septembra 2016. godine.

Zahtev se  podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd.

Uz zahtev za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi, za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkupljena grla overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora i kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overene od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

Izvor: PoljoMagazin

 

 

Podelite ovaj članak