Održana intearktivna radionica – KOMUNIKACIJA S TEŠKIM STRANKAMA

Održana intearktivna radionica – KOMUNIKACIJA S TEŠKIM STRANKAMA

Ova inspirativna, interaktivna radionica, posvećena promovisanju važnosti negovanja poslovne kulture i komunikacije u poslovnom okruženju, održana je 23. septembra 2016. godine u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.

Jednodnevna radionica je osmišljena i prezentovana kao spoj psiholoških znanja i komunikoloških veština, koje su demonstrirane na brojnim primerima, u cilju razrešavanja dilema i nedoumica u „teškim“ situacija.

Polazn27ici su na treningu dobili konkretne alate za rešavanje komplikovanih komunikoloških situacija u radu sa strankama: žalbe, pretnje, psovke, uvrede, nezadovoljstva, preopširnost, napadi, plačljivost, manipulacije, tvrdoglavo insistiranje na svojim pozicijama i druge „teške“ situacije, koje će moći odmah da primenjuju u svakodnevnom životu i radu. 

Polaznici su uz uobičajene skripte dobili i dodatak sa uputstvima za ophođenje sa strankama u posebnim situacijama, u skladu sa standardima poslovnog bon-ton-a.  

26

Predavač, Vera Dunjić, diplomirani psiholog (1991.), specijalista političke psihologije (1999), sertifikovani trener-menadžer za poslovne komunikacije, prezentovala je neka od saznanja iz oblasti psihologije svesti, (Maslov, Prof. dr Dejan Raković) koja na potpuno nov način, a efikasnije od klasičnih modela, služe promovisanja važnosti negovanja ekologije svesti (mentalne ekologije) u poslovnom okruženju u cilju efikasnijeg i uspešnijeg poslovanja i na opštu dobrobit.

 

                    


 

Podelite ovaj članak