Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WiFi mrežama u kompanijama

Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WiFi mrežama u kompanijama

 jednodnevni interaktivni trening-seminar 

u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Crvena sala

Cilj i benefiti seminara:

  • Savladati osnovne koncepte bezbednosti mobilnih uređaja i bežičnih mreža
  • Upoznati sa vrstama napada na mobilne uređaje i bežične mreže
  • Ovladavati tenikama odbrane mobilnih uređaja i bežičnih mreža
  • Naučiti kako delovati preventivno protiv napada na mobilne uređaje i bežične mreže
  • Naučiti šta raditi ako dođe do ugrožavanja mobilnih uređaja (Incident Response i Digitalna forenzika)

Teme:

  • Bezbednost mobilnih uređaja
  • Bezbednost podataka i aplikacija
  • Koncept BYOD
  • Bezbednost bežičnih mreža i vrste napada
  • Digitalna forenzika mobilnih uređaja

Seminar je namenjen: rukovodiocima i zaposlenima u službi za bezbednost informacionog sistema i IT službi, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija kao i zaposlenima u organizacionim delovima koji se bave razvojem novih usluga zasnovanih na IT infrastrukturi i mobilnim platformama.

Polaznici dobijaju: kratak pregled predavanja, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (+ PDV).

PRIJAVA

Pozivno pismo

Kontakt osoba za sve informacije u PKS-RPK Novi Sad je Danijela Nišavić, tel: 021/480 20 88, 064/119 47 35, e-mail: [email protected] 

Autor i predavač: Doc dr. Igor Franc, doktor informatičkih nauka, docent na Fakultetu za informacione tehnologije Univerzitet Metropolitan, načelnik odeljenja za ditigalnu forenziku i zaštitu podataka u Međunarodnom institutu za bezbednost u Beogradu.

 

 

 

 

Podelite ovaj članak