Javna rasprava o Nacrtu Zakona o privatizaciji i Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju