Finansije za nefinansijere

Finansije za nefinansijere

Dvodnevni seminar po povlašćenoj kotizaciji

27-28. novembar 2018. godine, od 9 do 17 sati, PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD, Crvena sala

Seminar je namenjen:

 • Top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja
 • Svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka
 • Svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije i ostalim zainteresovanim za ovu oblast

TEME:

 • Uvod u računovodstvo i finansije
 • Finansijsko i upravljačko računovodstvo (kontroling)
 • Bilans stanja
 • Sredstva – imovina: osnovna, obrtna
 • Obaveze: kratkoročne, dugoročne
 • Analiza likvidnosti i solvetnosti kompanije – kratkoročni i dugoročni aspekt likvidnosti
 • Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti
 • Bilans uspeha
 • Princip vremenskog razgraničenja
 • Obračun i tumačenje različitih nivoa profita u poslovanju
 • Obračun EBITDA pokazatelja i EBITDA marže
 • Obračun stvarne novostvorene vrednosti – EVA
 • Bilans tokova gotovine
 • Amortizacija i metodi obračuna amortizacije
 • Metode vodjenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene)
 • Upravljanje obrtnim kapitalom (Working Capital Management)
 • Analiza operativog ciklusa gotovine
 • Tokovi gotovine i indirektan metod
 • Analiza bilansa
 • Finansijski pokazatelji – likvidnosti, profita i rentabilnosti
 • Du Pont model rentabilnosti
 • Vrste troškova; fiksni, varijabilni, mešoviti
 • Prag rentabilnosti (CVP – Cost Volume Profit analiza)
 • Obračun proizvodnje i cene koštanja

PREDAVAČI: Milan Mijailović, profesionalni poslovni  konsultant i Ljubomir Jovanović, diplomirani ekonomista, konsultan.

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

Kotizacija za seminar je povlašćena i iznosi: 19.200,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

POZIVNO PISMO

PRIJAVA

Kontakt: Danijela Nišavić (+381 21)48 020 88 i  (+381 64) 11 94 735, [email protected]  

 

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *