Održan dvodnevni trening – seminar: „Analiza finansijskih izveštaja“

Održan dvodnevni trening – seminar: „Analiza finansijskih izveštaja“

AFI_2015_-_1

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad održan je treći po redu trening seminar :

˝ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA˝

Kroz praktične primere analize finansijskih izveštaja, polaznici su se upoznali sa boljom primenom alata i teoretskim znanjima u praksi, kao i sa različitim pristupima analizi finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.

Na seminaru su obrađene i sledeće celine:

  • Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
  • Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
  • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
  • Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
  • Analiza neto obrtnog fonda
  • DuPont analiza
  • Ocena boniteta privrednog subjekta
  • Analiza prelomne tačke rentabilnosti
  • Praktični primeri i vežbe

Seminar je trajao dva dana, 16. i 18. novembar i bio je namenjen: menadžerima, licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana ili ocenu opravdanosti investicija, kao i ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja.

Predavač i autor trening bila je dipl. ekonomista, gospođa Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva ACCOUNT DOO NOVI SAD, sertifikovani poslovni consultant (ICIP), sa dugogodišnjem iskustvom u bankarstvu i privredi na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja.

AFI_2015_-_2

 

Podelite ovaj članak