Author - Bojana Grbović

Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
Petočasovna obuka održaće se 01. marta 2019. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Plava sala, II sprat.
Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
Teme:

Pojam i značaj životnog osiguranja
Način zaključivanja životnog osiguranja
Uslovi pod kojim se mogu zaključiti polise životnog osiguranja
Dopunska osiguranja koja se mogu zaključiti uz polisu životnog osiguranja
Vrste životnih osiguranja na osnovu Zakona i ponude društava za osiguranje

Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Dragan Mrkšić.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt: MSc Danijela Nišavić, telefon: 021/ 48 020 85,  064 11 94 735, mejl:  [email protected]
 
Pozivno pismo
Prijava

Više informacija...

Kako uspešno pregovarati

Jednodnevni interaktivni trening-seminar u PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Bela sala, II sprat.
Cilj seminara: savladavanje osnovnih pojmova, koncepata i tehnika pregovaranja; prepoznavanje manipulacija i laži; upoznavanje sa “prljavim taktikama” pregovaranja, (ne da bi se koristile, već da bi se pravilno reagovalo); pripremanje za pregovore i postizanje maksimalne vrednosti za obe strane.
Teme:          

Šta je pregovaranje?
Šta pregovaranje nije?
Pregovaranje i karakter
Izgradnja dobrih odnosa u pregovaranju i modeli pregovaranja
Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)
Interesi, kompromis i pozicije u pregovaranju i uloga dobre pripreme u pregovaranju
Kooperativne taktike u pregovaranju
Prljave taktike u pregovaranju
Psihološki i sociološki subprocesi u pregovaranju (percepcija, kognicija, emocije, verbalna i neverbalna komunikacija, moć, uticaj, etika)

Seminar je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koja žele da unaprede veštine komunikacije i pregovaranja; čiji posao zahteva kontakt sa ljudima; vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima i zastupnicima;  organizacijama koje žele da poboljšaju pregovaračke veštine svojih zaposlenih u prodaji; marketingu, nabavci, finansijama, proizvodnji […]

Više informacija...

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje-osnovne karakteristike

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– Dobrovoljno zdravstveno osiguranje-osnovne karakteristike –
 
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)
TEME:
– Pojam i značaj i prednosti dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
– Način zaključivanja   dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja
– Vrste dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja na osnovu  Uredbe o dobrovoljnom zdrastvenom osiguranju
– Vrste proizvoda dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u praksi društava za osiguranje u Srbiji
– Perspektive razvoja dobrovoljnog zdrastvenog osiguranja u Srbiji
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Dragan Mrkšić.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt osoba u PKS – RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  [email protected]

Više informacija...

Životna osiguranja u digitalnom dobu

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
– ŽIVOTNA OSIGURANJA U DIGITALNOM DOBU –
(5 časova obuke)
Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
TEME:
– Ključna dostignuća tehnološkog razvitka od značaja za životne osiguravače
– Delovanje tehnoloških dostignuća na životna osiguranja
– Uticaj na procenu rizika
– Uticaj na prodaju polisa osiguranja
– Digitalna prodaja osiguranja
– Dugoročno dejstvo promena i novi izazovi pred životnim osiguravačima, posrednicima i zastupnicima osiguranja
– Životna osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima
– Tekuće stanje
– Razvojni izgledi
– Zaključak i diskusija
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Nebojša Žarković.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt osoba u PKS – RPK Novi Sad je MSc Danijela Nišavić, tel 021/ 48 020 85 ,  064 11 94 735, mejl:  [email protected]

Više informacija...

Predstavljeni Javni pozivi za potencijalne preduzetnike i postojeća MSP

U organizaciji Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga i Regionalne razvojne agencije Bačka 16.03.2018. godine, predstavljeni su aktuelni Javni pozivi za potencijalne preduzetnike i postojeća mala i srednja preduzeća Razvojne agencije Srbije i Ministarstva privrede.
Prisutne privrednike pozdravio je mr Arijan Avramov, koordinator za industriju, koji je ovom prilikom istakao da se kroz direktan kontakt sa preduzetnicima i MSP, došlo do informacija da postoji veliko interesovanje za kredite za program podrške početnicima za započinjanje poslovanja  (takozvane START UP kredite),  kredite za finansiranje obrtnih sredstava, odnosno likvidnosti, dok u poslednjem periodu raste i tražnja za investicionim kreditima.
 

Avramov je naglasio da je veliki značaj organizovanja ovakvih skupova, jer preduzetnici i svi oni koji su zainteresovani za pokretanje sopstvenog posla mogu sve informacije o programima podrške preduzetništvu dobiti besplatno i na licu mesta u direktnom kontaktu i na taj način razrešiti nedoumice.

Predstavnice Regionalne razvojne agencije Bačka, Marija Prokopić, rukovodilac projekata za razvoj MSP i Andrea Stijepić, saradnik na projektima u sektoru za razvoj MSP predstavile […]

Više informacija...

Održano polaganje pismenog dela ispita za profesionalnog upravnika zgrada

U prostorijama PKS RPK Novi Sad, 15. marta 2018. godine, od 10,00 do 12,00 sati, održan je pismeni deo ispita za sticanje licence za profesionalne upravnike zgrada.
REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA i raspored polaganja usmenog dela ispita biće objavljeni na internet strani Privredne komore Srbije najkasnije 21.03.2017. godine, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0& 
USMENI DEO ISPITA će početi 23. 03. 2018. godine i biće realizovan isključivo u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, Beograd.
Svim našim kanidatima želimo da uspešno polože i pismeni i usmeni ispit i steknu licencu profesionalnog upravnika zgrada.

Više informacija...

Kako do povoljnijih i bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga 15. marta 2018. godine održana je radionica „Povoljnija i bespovratna sredstva za mala i srednja preduzeća: Kako se pripremiti i koristiti ih“.
Radionica je imala za cilj da informiše učesnike o mogućnostima finansiranja malih i srednjih preduzeća (MSP) u Srbiji, te da im pored finansiranja od strane banaka omogući pristup bespovratnim IPARD sredstvima, kao i da im približi finansiranje od strane investicionih fondova. Radionica je okupila sve relevantne učesnike i podelila njihova iskustva, potrebe i mišljenja na temu podizanja kapaciteta malih i srednjih preduzeća (MSP) za prikupljanje svih raspoloživih izvora finansiranja, sa posebnim akcentom na proizvođače i prerađivače voća i povrća. Moderatori na radionici bili su: Vladimir Pavlović i Miloš Savić – WM Equity Partners DOO Beograd, a panelisti: Aleksandar Pavlović, direktor USAID Projekta za konkurentnu privredu, Milan Ugren, Unicredit Banka AD Beograd, Slobodan Teofanov, ekspert za IPARD, Milan Marinković, Fima Invest – Društvo za upravljanje investicionim fondovima, Marko Čučak, DEG […]

Više informacija...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o klimatskim promenama

U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast klimatskih promena, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama i to u periodu od 15. marta do 20. aprila 2018. godine. Vlada R. Srbije usvojila je Zaključak kojim se utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona u formi prezentacija i rasprava, a koju organizuje Ministarstvo zaštite životne sredine i to u:

Novom Sadu, u amfiteatru Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, 16. marta 2018. godine, u periodu od 11,00 do 13,00 časova,
Kragujevcu, u maloj sali Gradske uprave, 27. marta 2018. godine, u periodu od 12,00 do 14,00 časova,
Nišu, u prostorijama Gradske kuće, 30. marta 2018. godine, u periodu od 12,00 do 14,00 časova,
Beogradu, u sali 2 Privredne komore Srbije (Resavska 13-15), 3. aprila 2018. godine, u periodu od 12,00 do 14,00 časova,
Stara planina/Pirotu, 4. aprila 2018. godine, u periodu od 12,00 do 14,00 časova (konkretna lokacija će biti naknadno dostavljena), i
 Prijepolju, u prostorijama Opštinske uprave, 16. aprila […]

Više informacija...

Banke moraju da dokažu stvarne troškove obrade kredita

Korisnici kredita u Srbiji mogu tužbama da ostvare pravo na povraćaj troškova za obradu kredita, ukoliko banke ne uspeju da pred sudom dokažu da su imale stvarne troškove obrade, budući da svoju uslugu već naplaćuju kroz kamate. Udruženje za zaštitu potrošaća Efektiva tumači da je jučerašnjom odlukom Vrhovnog kasacionog suda da ukine pravosnažnu presude u slučaju u kojem je klijent bio obavezan da banci plati naknadu za obradu kredita i naloži da se ponovi postupak , potvrđeno da banka nema pravo da naplaćuje trošak obrade kredita i poziva građane da na sudu ostvare pravo na povraćaj tih troškova. U Vrhovnom kasacionom sudu kažu da naknada za obradu kredita ne bi trebalo da bude deo ugovora o kreditu, ali uz napomenu da to nije načelan stav i da svaki sud može pojedinačno da se izjašnjava o osnovanosti troškova za obradu kredita pošto ugovori mogu da se razlikuju . Predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Dragomir Milojević kaže za Tanjug da bi nižestepeni sudovi trebalo […]

Više informacija...

Za tri dana više od 600 prijava rada na crno

Ministar rada i zapošljavanja Zoran Đorđević izjavio je da je od subote, kada je otvorena posebna telefonska linija, stiglo više od 600 prijava za rad na crno.

Đorđević je za Prvu TV izjavio da su se uglavnom javljali oni koji rade neprijavljeni, zatim radnici koji sumnjaju da im se ne uplaćuju doprinosi u skladu sa zakonom, kao i da prijave neke druge firme za koje znaju da krše zakon i nisu prijavile radnike. Đorđević je kazao da će inspekcija proveriti sve prijave, izaći na teren i utvrditi da li se krši zakon. Na pitanje koliko trenutno radnika radi na crno, resorni ministar je kazao da je to teško reći i da bi bilo loše „ako bi rekao bilo koju cifru jer ne bi bila prava, sa uporištem“. Građani Srbije mogu anonimno, pozivom na broj 0800 300 307 da prijave ukoliko su radno angažovani bez zaključenog ugovora o radu, kao i svaku drugu nezakonitost. Inače, u pitanju je deo projekta „Reci NE radu na crno“, a u […]

Više informacija...