Author - Ivan Gutic

Analiza finansijskih izveštaja

PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala, I sprat.
Cilj seminara je da se, kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima bolja primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih pristupa analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.
Teme:

Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja
Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i Cash flow analiza
Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja
Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja
Analiza neto obrtnog fonda
DuPont analiza
Ocena boniteta privrednog subjekta
Analiza prelomne tačke rentabilnosti
Praktični primeri i vežbe

Seminar je namenjen:

Menadžerima
Kreditnim analitičarima, licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana ili ocenu opravdanosti investicija
Ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja

Autor treninga i predavač: dipl. ekonomista, Vera Lončar, direktor i vlasnik privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sertifikovani poslovni konsultant (ICIP), sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima računovodstva, finansija, revizije i analize finansijskih izveštaja, kao i računovodstveno-finansijskom i […]

Više informacija...

Kurs za samostalnog knjigovođu (68 časova)

Sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
u PK Srbije, RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, NOVI SAD
Predavači: Vera Lončar i Nevena Petković ACCOUNT DOO NOVI SAD
Kotizacija: 20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.
Obuka je namenjena: Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.
Teme:

Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva
Knjigovodstvo, […]

Više informacija...

Grad Novi Sad

Opšti podaci o Gradu
Površina: 702,7 km2
Broj stanovnika: ~ 360.000
Naseljena mesta: Čenej, Begeč, Budisava, Bukovac, Futog, Ledinci, Petrovaradin, Sr. Kamenica, Stepanovićevo, Veternik, Kisač, Kać, Kovilj, Rumenka
Podaci o privredi:
Broj aktivnih preduzeća: ~ 10.500
Broj radnji: ~ 15.000
Broj zaposlenih: 128.405

U prerađivackoj industriji: ~ 10%
U trgovini: ~ 15%
Kod preduzetnika: ~ 20%

Kontakt:
Adresa: Trg slobode 1, 21000 Novi Sad
tel / fax: 021/ 420-066; 021/ 525-931
[email protected]
Gradonačelnik: Miloš Vučević
tel: 021/ 522-377; 021/ 522-451
fax: 021/ 525-931
[email protected]
www.novisad.rs
 

Više informacija...

Bački Petrovac

Opšti podaci
Površina: 158 km2
Broj stanovnika: ~ 14.250
Naseljena mesta: Kulpin, Maglić, Gložan
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 215
Broj radnji: ~ 300
Broj zaposlenih: 2911

U poljoprivredi: ~ 10%
U prerađivackoj industriji: ~ 20%
Kod preduzetnika: ~ 35%

 
Kontakt:
Adresa: Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac
tel: 021/ 780-378 ; 021/ 780-247
fax: 021/ 780-571
[email protected]
www.backipetrovac.rs
Predsednik: Srđan Simić

Više informacija...

Žabalj

Opšti podaci
Površina: 400 km2
Broj stanovnika: ~ 27.000
Naseljena mesta: Gospođinci, Đurđevo, Čurug
 
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 255
Broj radnji: ~ 590
Broj zaposlenih: ~3.500

U poljoprivredi: ~ 7,0%
U prerađivackoj industriji: ~ 13%
Kod preduzetnika: ~ 34%

 
Kontakt:
Adresa: Nikole Tesle 45, 21230 Žabalj
tel: 021/ 210-2288; 021/ 210-2260
fax: 021/ 210-2260
[email protected]; [email protected]; [email protected]
www.zabalj.rs
Predsednik: Čedomir Božić

Više informacija...

Vrbas

Opšti podaci
Površina: 376 km2
Broj stanovnika : ~ 43.000
Naseljena mesta: Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Ravno Selo, Kucura i Savino Selo sa naseljem Kosančić
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 455
Broj radnji: ~ 1060
Broj zaposlenih: ~ 9200

U prerađivackoj industriji: ~ 24%
Kod preduzetnika: ~ 27%

 
Kontakt:
Adresa: Maršala Tita 89, 24460 Vrbas
tel: 021/ 7954-000
fax: 021/ 701-400
[email protected]
www.vrbas.net
Predsednik: Milan Glušac

Više informacija...