Bačka Palanka

Bačka Palanka

grbbpalanka

Opšti podaci
Površina: 579 km2
Broj stanovnika: ~ 56.600
Naseljena mesta: Vizić, Neštin, Čelarevo, Nova Gajdobra, Gajdobra, Silbaš, Despotovo, Parage, Pivnice, Obrovac, Tovariševo, Karađorđevo i Mladenovo
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 700

Broj radnji: ~ 1450
Broj zaposlenih: ~ 12.350

  • U prerađivackoj industriji: ~ 30%
  • U trgovini: ~ 10%
  • Kod preduzetnika: ~ 25%

 

Kontakt:
Adresa: Kralja Petra I br.16, 21400 Bačka Palanka
tel: 021/ 210 1192; 021/ 210 1192
fax: 021/ 6045-587
[email protected]
www.backapalanka.rs
Predsednik: Branislav Šušnica

Podelite ovaj članak