Bački Petrovac

Bački Petrovac

grbpetrovac

Opšti podaci
Površina: 158 km2
Broj stanovnika: ~ 14.250
Naseljena mesta: Kulpin, Maglić, Gložan
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 215

Broj radnji: ~ 300
Broj zaposlenih: 2911

  • U poljoprivredi: ~ 10%
  • U prerađivackoj industriji: ~ 20%
  • Kod preduzetnika: ~ 35%

 

Kontakt:
Adresa: Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac
tel: 021/ 780-378 ; 021/ 780-247
fax: 021/ 780-571
[email protected]
www.backipetrovac.rs
Predsednik: Srđan Simić

Podelite ovaj članak