„ BANKROTSTVO STEČAJNOG DUŽNIKA I PRODAJA IMOVINE”

„ BANKROTSTVO STEČAJNOG DUŽNIKA I PRODAJA IMOVINE”

Informativno-instruktivni seminar

06. novembar 2015. godine

od 9,30 do 14,00 sati u RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10/I

Bankrotstvo_1

 

Cilj ovog seminara je da se stečajni upravnici upoznaju sa specifičnostima odredbi Zakona o stečaju, o uslovima i postupku sprovođenja bankrotstva stečajnog dužnika, o načinima unovčenja imovine, prednostima i manama načina i postupka prodaje, predviđenih zakonom, u svrhu opredeljivanja celishodne strategije prodaje imovine i njenog efikasnog sprovođenja, saglasno osnovnim načelima stečaja.

Sprovođenje stečaja bankrotstvom i unovčenje imovine stečajnog dužnika, postavljaju pred stečajne upravnike ne mali zadatak da u strogim zakonskim okvirima, a u tržišnim uslovima kakvi postoje u Srbiji, najboljim umećem ostvare najveću vrednost za poverioce.Ovaj seminar daje uputstva i smernice za pravilnu primenu zakonskih odredbi i nacionalnih standarda i otklanja nedoumice koje postavlja stečajna praksa i uslovi tržišta u Srbiji.

PREDAVAČ: ZORICA MIHAJLOVIĆ, licencirani aktivni stečajni upravnik.

Informativno-instruktivni seminar iz oblasti stečajnog zakonodavstva je namenjen:stečajnim upravnicima, njihovim asistentima i knjigovođama, advokatima i predstavnicima Privrednih sudova, predstavnicima banaka i kompanija i privatnim izvršiteljima.

KONTAKTI:Jelena S. Stankov:021/48 020 85 i 065/8 560 382,[email protected] ;

PRIJAVE: na faks:021/466 – 226, ili na e-mail:[email protected]

KOTIZACIJA iznosi:11.000,00 dinara (+PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad, i stečajne upravnike iznosi:9.000,00 (+ PDV) uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod ’’Banca Intesa“ a.d, broj:160 – 932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

NAPOMENA: Seminar je usklađen sa Odlukom ALSU, br. I-01-174/15, od 30.01.2015. godine, kojom se ovaj seminar u organizaciji RPK Novi Sad priznaje stečajnim upravnicima u postupku podnošenja zahteva za izdavanje ili obnavljanje licence stečajnog upravnika!

 

PRIJAVA

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *