Blog

Obuka na temu: „Godišnje izveštavanje o otpadu“

Privredna Komora Srbije u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, 20. februara 2019. godine organizovala je besplatnu obuku o popunjavanju izveštaja o otpadu kroz aplikaciju informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine.
Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS br 36/2009, 88/2010 i 14/2016), član 75. regulisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, do 31.marta tekuće godine  za prethodnu godinu.
 

Jedna od najvažnijih, početnih faza, u lancu upravljanja otpadom je njegovo pravilno razvrstavanje.  Otpad se razvrstava prema Katalogu otpada, koji predstavlja zbirnu listu svih vrsta neopasnog i opasnog otpada, identifikovanih prema mestu nastanka i poreklu.
Godišnji izveštaj o otpadu se popunjava i dostavlja elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Agencije.
Privrednici su imali priliku da čuju koje su obaveze izveštavanja proizvođača otpada i operatera, informacije na temu dokumentacije o kretanju opasnog otpada […]

Više informacija...

U toku dogovori o izvozu kukuruza u Indoneziju

Posle dogovora o izvozu pšenice u Egipat koji je najveći uvoznik žita na svetu, Srbija bi uskoro mogla da postigne dogovor o izvozu kukuruza u Indoneziju, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović.
Ministar je na TV Hepi rekao da je posle 40 godina ponovo omogućen izvoz pšenice u Egipat, te da je nadležno egipatsko ministarstvo objavilo tender za uvoz pšenice. 
Nedimović kaže da su u toku razgovori sa Indonezijom o izvozu kukuruza.
U maju bi trebalo da imamo sastanak, ugovor je već spreman, kaže Nedimović. 
Ministar je naveo da je kukuruz broj jedan kada je reč o izvozu srpskog agrara, a među četiri top robe koju izvozimo su i pšenica, jabuke i malina.
Izvor: Tanjug

Više informacija...

Radojević otvorio naučni skup poljoprivrednika “Dobar dan domaćine“

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević je otvorio na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, naučno – stručno savetovanje „Dobar dan domaćine“.
 „Serija naučno-stručnih savetovanja „Dobar dan domaćine“, koja se ove godine odvija širom Vojvodine, predstavlja rezultat saradnje resornog sekretarijata sa Poljoprivrednim fakultetom. Uz izuzetno jaku podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, a od ove godine i poljoprivrednih savetodavno-stručnih službi i lokalnih samouprava, ideja je da se ovaj skup još više približi vojvođanskim ratarima. Tokom februara i marta, biće organizovan u još sedam vojvođanskih lokalnih samouprava, kako bi se poljoprivrednici na licu mesta upoznali sa primenom novih tehnologija, te stekli nova znanja i dobili stručne odgovore u cilju unapređivanja njihove proizvodnje“, ukazao je Radojević.
Ističući da znanje predstavlja moć, dr Radojević je izneo da je uveren da će se kroz seriju ovih savetovanja omogućiti poljoprivrednicima da dođu do najsavremenijih dostignuća i istraživanja, koja će moći da primene u praksi.
„Ovo je pravi način održavanja savetovanja, jer smo uključili predstavnike struke i […]

Više informacija...

Odstrel divljih svinja da se spreči afrička kuga

Ministarstvo poljoprivrede donelo je naredbu o odstrelu divljih svinja kako bi se sprečila pojava afričke kuge kod svinja u Srbiji, a ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je plan da se u naredna dva do četiri meseca populacija divljih svinja redukuje čak i za 70 odsto. 
Nedimović je rekao da higijensko-zdravstveni odstrel neće ugroziti opstanak populacije divljih svinja, te da je ta mera neophodna kako bi se što više redukovao broj eventualnih prenosilaca virusa afričke kuge.
Kako je naveo, lovni inspektori će zajedno sa ljudima iz Uprave za šume ići po terenu, naročito na prostoru Banata i ka severu.
Moramo ovo da radimo i biramo između dva zla. Nama je ugrožena s druge strane ogromna populacija svinja na farmama.
Srbija ima jako dobru proizvodnju svinja i dobar izvoz i ekonomski bi bilo potpuno neopravdano kada bismo to prepustili slučaju, kaže ministar. 
Srbija, navodi, primenjuje sve naučno dokazane metode koje mogu pomoći u borbi protiv afričke kuge svinja. 
Nema leka za afričku kugu svinja, na svetu […]

Više informacija...

Preporuke za gajenje jabučastih i koštičavih voćnih vrsta u Južnobačkom i Sremskom okrugu

U PKS – RPK Novi Sad, 19.02.2019. godine, održano je predavanje “Preporuke za gajenje jabučastih i koštičavih voćnih vrsta u Južnobačkom i Sremskom okrugu”, koje su organizovali Sektor za poljoprivredu i Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu i Departman za voćarstvo i vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu.
Seminar je održan kao deo aktivnosti projekta „Rejonizacija voćarske proizvodnje u Srbiji“, koji se realizuje u saradnji sa Institutom za voćarstvo u Čačku, Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu, Univerziteta u Beogradu i uz podršku resornog ministrastva. Cilj ovog projekta koji je u fazi realizacije od novembra 2017. godine za završetkom u 2020. godini je izrada mapa preporučenih voćnih vrsta koje u skladu sa agroekološkim uslovima određenog područja daju najbolje rezultate.
   
Predavanja su održali  prof. dr Zoran Keserović i prof. dr Nenad Magazin. Tom prilikom, osim preporuka za gajenje voćnih vrsta i sortimenta u regionima Južnabačke i Srema, istaknuto je da treba raditi i na unapređenju tehnologije proizvodnje sadnog materijala, nastaviti sa udruživanjem koje […]

Više informacija...

Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
Petočasovna obuka održaće se 01. marta 2019. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Plava sala, II sprat.
Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
Teme:

Pojam i značaj životnog osiguranja
Način zaključivanja životnog osiguranja
Uslovi pod kojim se mogu zaključiti polise životnog osiguranja
Dopunska osiguranja koja se mogu zaključiti uz polisu životnog osiguranja
Vrste životnih osiguranja na osnovu Zakona i ponude društava za osiguranje

Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Dragan Mrkšić.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt: MSc Danijela Nišavić, telefon: 021/ 48 020 85,  064 11 94 735, mejl:  [email protected]
 
Pozivno pismo
Prijava

Više informacija...

Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
Petočasovna obuka održaće se 22. marta 2019. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Plava sala, II sprat.
TEME:
-Razgraničenje potrošačkih i komercijalnih osiguranja
-Metod zakonskog regulisanja
– Ključni elementi zakonskog uređenja sadržine ugovora o osiguranju
– Pismena forma
– Zaključenje ugovora pozivom na opšte uslove osiguranja
– Sadržaj polise osiguranja i lista pokrića
– Zaštita potrošača u vezi sa regulisanjem ugovornih obaveza
– Prijavljivanje okolnosti od značaja za ocenu rizika
– Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja
– Zaštita osiguranika u vezi sa smanjenjem i povećanjem rizika
– Prava osiguranika u vezi sa nastankom osiguranog slučaja
– Trajanje osiguranja
– Višegodišnja osiguranja
– Obaveze osiguravača kod prećutnog produženja ugovora
– Zastarelost i pravo osiguranja
– Posledice otvaranja stečajnog postupka na ugovor o osiguranju
– Ugovori zaključeni između odsutnih lica
– Jednostrani odustanak od ugovora
– Kako unaprediti stepen zaštite potrošača usluga osiguranja?
– Osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima
– Tekuće stanje
– Razvojni izgledi
– Zaključak i diskusija
PREDAVAČ: prof. dr Nataša Petrović Tomić.
Obuka je namenjena kandidatima koji žele […]

Više informacija...

Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
Petočasovna obuka održaće se 29. marta 2019. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Plava sala, II sprat.
TEME:

Postupak zaključenja Ugovora o osiguranju – kratak osvrt
Najčešći propusti, u praksi, prilikom zaključenja ugovora o osiguranju

Osiguranje na vrednost nižu ili višu od stvarne
Neisticanje u polisi osiguranja klauzule o primeni proporcije
Nezaključivanje dopunskih osiguranja
Neuključivanje dopunskih rizika
Neuključivanje doplate za otkup amortizacije i franšize
Neadekvatna identifikacija predmeta osiguranja

Utvrđivanje pravnog osnova za naknadu štete proisteklog iz zaključenog ugovora o osiguranju

Utvrđivanje visine štete – način i postupak (praktični primer)

Primeri iz prakse nepriznavanja prava na odštetu i umanjenje odštetnog iznosa zbog propusta prilikom zaključenja ugovora
Medijacija i preuranjena tužba
Ostvarenje prava na naknadu štete sudskim putem – primeri presuda

Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, […]

Više informacija...

Mogućnosti implementacije dualnog stručnog obrazovanja u proizvodnji plastičnih proizvoda

Privredna komora Srbije u saradnji sa trgovinskim odeljenjem ambasade Austrije i kompanijom „Neofyton“, organizuje sastanak na temu: ,,Mogućnosti implementacije dualnog stručnog obrazovanja u proizvodnji plastičnih proizvoda“.
Sastanak će biti održan u četvrtak, 28. februara 2019. godine sa početkom u 9.45 časova, u prostorijama kompanije „Neofyton“ DOO, Partizanska 27b, Novi Sad.
Cilj sastanka je sagledavanje potreba proizvođača plastičnih proizvoda za kadrovima, upoznavanje sa dualnim modelom stručnog obrazovanja, odredbama Zakona o dualnom obrazovanju, kao i sagledavanje mogućnosti da se po dualnom modelu organizuje obrazovanje za obrazovne profile u područjima rada hemija.
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da svojim prisustvom i iskustvom u realizaciji dualnog modela obrazovanja, doprinesete uspešnoj realizaciji ovog događaja, čiju agendu dostavljamo u prilogu.
Potvrdu Vašeg učešća, kao i sva dodatna pitanja možete uputiti na adresu elektronske pošte [email protected]
Agenda
 

Više informacija...

Pod organskom poljoprivredom u svetu 70 miliona hektara

U svetu je pod organskom poljoprivredom 2017. godine bilo skoro 70 miliona hektara, što je 20 odsto više nego godinu pre, pokazuje najnovija studija o globalnoj organskoj proizvodnji. Studiju su na najvećem međunarodnom sajmu organskih proizvoda Biofah (Biofach) u Nirnbergu, u Nemačkoj, predstavili Istraživački Institut za organsku poljoprivredu (FIBL) i Međunarodna federacija pokreta organske poljoprivrede (IFOAM).
U studiji je istaknuto i da je 2017. godine broj proizvođača organske hrane porastao na približno tri miliona, što je za gotovo pet odsto više nego 2016. godine, saopštila je srpska Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju „Serbia Organica“.
Kako je istaknuto, u zemljama koje su imale najveće vrednosti tržišta organske hrane nastavljen je trend rasta: Sjedinjene Američke Države su vodeće tržište sa 40 milijardi evra, a zatim slede Nemačka (10 milijardi evra), Francuska (7,9 milijardi evra) i Kina (7,6 milijardi evra).
Najveća potrošnja po glavi stanovnika bila je u Švajcarskoj (288 evra), dok je Danska imala najveći tržišni udeo organskih proizvoda koji čine 13,3 odsto ukupnog […]

Više informacija...