Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Plan nastupa na sajmovima u 2013. godini

Međunarodni sajam hrane i pića PRODEXPO 2013, Moskva, Ruska federacija, od 11. do 15 februara.
Međunarodna izložba hrane, pića i ugostiteljske opreme HISTRIA, Pula, Republika Hrvatska, od 07. do 09. februara
Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, Republika Srbija, od 18. do 24. maja.
Međunarodni sajam poljoprivrede i poljoprivrednih mašina, AGROKOMPLEKS 2012, Nitra, Republika Slovačka, od 23. do 26. avgusta.
Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrambene industrije i mehanizacije AGRA, Gornja Radgona, Republika Slovenija, od 24.  do 29. avgusta.
Međunarodni sajam inovacija, kooperacija i preduzetništva INOCOOP, Zrenjanin, Republika Srbija, avgust 2012. godine.
Međunarodni sajam privrede MOS, Celje, Republika Slovenija, od 11 do 17. septembra.
Međunarodni ekološki sajam EKOBIS, Bihać, Bosna i Hercegovina, septembar 2013. godine.
Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije AGROS, Banja Luka, Republika Srpska, septembar 2013. godine.
Sajam etno hrane i pića, Beograd, Republika Srbija, novembar 2013. godine

Više informacija...