Osnovni elementi

O Centru za ekonomske odnose sa inostranstvom

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom osnovan je sa osnovnim ciljem da doprinese unapređivanju oblika i intenziteta ekonomskih odnosa Regiona sa inostranstvom. Imajući u vidu različitost privredne strukture i privrednih subjekata Južnobačkog regiona, Centar svoje aktivnosti realizuje u saradnji sa svim ostalim centrima u RPK Novi Sad.
U proteklom periodu komorski sistem je prošao kroz različite periode organizovanja ali je program rada i delovanja, baziran na svetskim iskustvima, bio definisan na sledeće osnovne funkcije:
• Zastupanja interesa članica i privrede u celini u odnosima sa organima izvršne vlasti;
• Stvaranje uslova i ambijenta za unapređenje rada i poslovanja u privredi;
• Pružanje odgovarajućih usluga svojim članicama, saglasno ovlašćenjima i programskoj orijentaciji privrednih komora.

Intenziviraju se promotivne aktivnosti u inostranstvu, kao i organizovanje privrednih delegacija i nastupa kompanija na brojnim manifestacijama u Ruskoj Federaciji, Nemačkoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Italiji, itd. Ostvarena je direktna saradnja sa više regija i pokrajina u Italiji (Vićenca, Pulja, Emilia Romanja) i učešće na međunarodnim seminarima i konferencijama u Austriji, Mađarskoj […]

Više informacija...

Propisi

Međunarodni odnosi – Propisi
Dokumenti koji prate robu pri uvozi i izvozuKarakteristike carinske tarife za 2010. godinuObaveza plaćanja i oslobodjenja od plaćanja uvoznih dažbinaOvlašćeni privredni subjektiStavljanje robe u carinski postupakUredba o carinskoj tarifiZakon o deviznom poslovanjuZakon o slobodnim zonamaZakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Više informacija...