Sve najave

Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
Petočasovna obuka održaće se 01. marta 2019. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Plava sala, II sprat.
Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
Teme:

Pojam i značaj životnog osiguranja
Način zaključivanja životnog osiguranja
Uslovi pod kojim se mogu zaključiti polise životnog osiguranja
Dopunska osiguranja koja se mogu zaključiti uz polisu životnog osiguranja
Vrste životnih osiguranja na osnovu Zakona i ponude društava za osiguranje

Polaznici dobijaju radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o odslušanoj obuci.
PREDAVAČ: prof. dr Dragan Mrkšić.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).
Kontakt: MSc Danijela Nišavić, telefon: 021/ 48 020 85,  064 11 94 735, mejl:  [email protected]
 
Pozivno pismo
Prijava

Više informacija...

Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
Petočasovna obuka održaće se 22. marta 2019. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Plava sala, II sprat.
TEME:
-Razgraničenje potrošačkih i komercijalnih osiguranja
-Metod zakonskog regulisanja
– Ključni elementi zakonskog uređenja sadržine ugovora o osiguranju
– Pismena forma
– Zaključenje ugovora pozivom na opšte uslove osiguranja
– Sadržaj polise osiguranja i lista pokrića
– Zaštita potrošača u vezi sa regulisanjem ugovornih obaveza
– Prijavljivanje okolnosti od značaja za ocenu rizika
– Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja
– Zaštita osiguranika u vezi sa smanjenjem i povećanjem rizika
– Prava osiguranika u vezi sa nastankom osiguranog slučaja
– Trajanje osiguranja
– Višegodišnja osiguranja
– Obaveze osiguravača kod prećutnog produženja ugovora
– Zastarelost i pravo osiguranja
– Posledice otvaranja stečajnog postupka na ugovor o osiguranju
– Ugovori zaključeni između odsutnih lica
– Jednostrani odustanak od ugovora
– Kako unaprediti stepen zaštite potrošača usluga osiguranja?
– Osiguranja u Srbiji u savremenim okolnostima
– Tekuće stanje
– Razvojni izgledi
– Zaključak i diskusija
PREDAVAČ: prof. dr Nataša Petrović Tomić.
Obuka je namenjena kandidatima koji žele […]

Više informacija...

Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
Petočasovna obuka održaće se 29. marta 2019. godine, od 09.30 do 14.00 sati, u PKS-RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Plava sala, II sprat.
TEME:

Postupak zaključenja Ugovora o osiguranju – kratak osvrt
Najčešći propusti, u praksi, prilikom zaključenja ugovora o osiguranju

Osiguranje na vrednost nižu ili višu od stvarne
Neisticanje u polisi osiguranja klauzule o primeni proporcije
Nezaključivanje dopunskih osiguranja
Neuključivanje dopunskih rizika
Neuključivanje doplate za otkup amortizacije i franšize
Neadekvatna identifikacija predmeta osiguranja

Utvrđivanje pravnog osnova za naknadu štete proisteklog iz zaključenog ugovora o osiguranju

Utvrđivanje visine štete – način i postupak (praktični primer)

Primeri iz prakse nepriznavanja prava na odštetu i umanjenje odštetnog iznosa zbog propusta prilikom zaključenja ugovora
Medijacija i preuranjena tužba
Ostvarenje prava na naknadu štete sudskim putem – primeri presuda

Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, […]

Više informacija...

Mogućnosti implementacije dualnog stručnog obrazovanja u proizvodnji plastičnih proizvoda

Privredna komora Srbije u saradnji sa trgovinskim odeljenjem ambasade Austrije i kompanijom „Neofyton“, organizuje sastanak na temu: ,,Mogućnosti implementacije dualnog stručnog obrazovanja u proizvodnji plastičnih proizvoda“.
Sastanak će biti održan u četvrtak, 28. februara 2019. godine sa početkom u 9.45 časova, u prostorijama kompanije „Neofyton“ DOO, Partizanska 27b, Novi Sad.
Cilj sastanka je sagledavanje potreba proizvođača plastičnih proizvoda za kadrovima, upoznavanje sa dualnim modelom stručnog obrazovanja, odredbama Zakona o dualnom obrazovanju, kao i sagledavanje mogućnosti da se po dualnom modelu organizuje obrazovanje za obrazovne profile u područjima rada hemija.
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da svojim prisustvom i iskustvom u realizaciji dualnog modela obrazovanja, doprinesete uspešnoj realizaciji ovog događaja, čiju agendu dostavljamo u prilogu.
Potvrdu Vašeg učešća, kao i sva dodatna pitanja možete uputiti na adresu elektronske pošte [email protected]
Agenda
 

Više informacija...

Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju (60 časova)

Obuka će biti održana 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25. i 26. marta 2019. godine u PKS-RPK Novi Sad, Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Osnove osiguranja
Zastupanje u osiguranju
Ugovor o osiguranju – životno osiguranje
Ugovor o osiguranju – neživotno osiguranje
Poslovna praksa i etika u osiguranju
Posredovanje u osiguranju

PREDAVAČI: prof. dr Nebojša Žarković, prof. dr Jasna Pak, prof. dr Dragan Mrkšić, prof. dr Nataša Petrović Tomić, dr Ilija Smiljanić, prof. dr Mihailo Ille i prof. dr Vidan Marković.
NAPOMENA: Obuka za ovlašćenog posrednika i zastupnika u osiguranju traje 60 časova.
Polaznici dobijaju: priručnik, radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci.
Uslovi za stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika:
– visoka stručna sprema,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u licukoje pruža u finansijske usluge i
– završen program obavezne obuke (50 časova).
Uslovi za stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika:
– najmanje srednja stručna sprema,
– najmanje 6 meseci radnog iskustva u licu koje pruža finansijske usluge ili se bavi drugim privrednim delatnostima, odnosno srodnim poslovima i
-završen […]

Više informacija...

Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju (50 časova)

Obuka će biti održana 13, 15, 21, 22, 23, 25. i 26. marta 2019. godine u PKS-RPK Novi Sad, Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Osnove osiguranja
Ugovor o osiguranju – životno osiguranje
Ugovor o osiguranju – neživotno osiguranje
Poslovna praksa i etika u osiguranju
Posredovanje u osiguranju

PREDAVAČI: prof. dr Nebojša Žarković,  prof. dr Jasna Pak,  prof. dr Dragan Mrkšić, prof. dr Nataša Petrović Tomić, prof. dr Vidan Marković, prof. dr Mihailo Ille i dr Ilija Smiljanić.
NAPOMENA: Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju traje 50 časova.
Uslovi za stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika:
– visoka stručna sprema,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u licukoje pruža u finansijske usluge i
– završen program obavezne obuke(50 časova) u skladu sa odlukom NBS (SGRS br.38/2015 i 11/2017.
Obuka je namenjena: Kandidatima za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni posrednik i zastupnik u osiguranju, u skladu sa Odlukom o sticanju zvanja i usavršavanja ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju, koju je donela Narodna banka Srbije. (SGRS br.38/2015 i 11/2017.
Polaznici dobijaju: priručnik, radni materijal, […]

Više informacija...

Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju (50 časova)

Obuka će biti održana  13, 14, 15, 21, 22, 23. i 25. marta  2019. godine  u PKS-RPK Novi Sad, Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Osnove osiguranja
Zastupanje u osiguranju
Ugovor o osiguranju – životno osiguranje
Ugovor o osiguranju – neživotno osiguranje
Poslovna praksa i etika u osiguranju

PREDAVAČI: prof. dr Nebojša Žarković,  prof. dr Jasna Pak,  prof. dr Dragan Mrkšić, prof. dr Nataša Petrović Tomić, prof. dr Vidan Marković, prof. dr Mihailo Ille i dr Ilija Smiljanić.
Uslovi za stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika:
– najmanje srednja stručna sprema,
– najmanje 6 meseci radnog iskustva u licu koje pruža finansijske usluge ili se bavi drugim privrednim delatnostima, odnosno srodnim poslovima i
-završen program obavezne obuke(50 časova) u skladu sa odlukom NBS(SGRS br.38/2015 i 11/2017.
Obuka je namenjena kandidatima za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni zastupnik u osiguranju, u skladu sa Odlukom o sticanju zvanja i usavršavanja ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju, koju je donela Narodna banka Srbije. (SGRS br.38/2015 i 11/2017.
NAPOMENA:Obuka za […]

Više informacija...

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju-Ugovor o osiguranju na daljinu

Seminar će biti održan 28. februara 2019. godine  od 9.30 do 14.00 sati u PK Srbije- RPK Novi Sad Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Šta su ugovori na daljinu

Pojam i značaj ugovora na daljinu

Pravni okvir

Način zaključenja ugovora o osiguranju na daljinu

Uplatom premije osiguranja
Upotrebom kvalifikovanog elektronskog potpisa
Upotrebom elektronskog potpisa

Obim primene u oblasti osiguranja

Ugovori u osiguranju koji mogu biti zaključeni na daljinu
Ugovori u osiguranju koji mogu biti ograničeno zaključeni na daljinu
Ugovori u osiguranju koji ne mogu biti zaključeni na daljinu

Predugovorno informisanje kod ugovora na daljinu

Informacije koje se saopštavaju korisniku usluge osiguranja
Razlika u odnosu na predugovorno informisanje kod drugih ugovora
Dokazivanje ispunjuje obaveze predugovornog informisanja

Kanali distribucije za ugovore na daljinu

Web shop
APP
E-mail komunikacija
Zastupnici u osiguranju
Viber?

Mesto zastupnika i posrednika

Prodaja osiguranja od strane zastupnika preko web shop-a i APP
Posredovanje preko web shop-a ili APP (Ograničenja I izazovi)

Prava korisnika usluge osiguranja kod ugovora na daljinu

Pravo na informisanje
Pravo na odustanak od ugovora
Druga prava korisnika
Ostvarivanje i zaštita prava korisnika

Odustanak/raskid ugovora o osiguranju zaključenog na daljinu

Rok za odustanak […]

Više informacija...

Digitalizacija i osiguranje

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
Seminar će biti održan 02. marta 2019. godine  od 9.30 do 14.00 sati u PK Srbije- RPK Novi Sad Plava sala (II sprat), ulica Narodnog fronta 10.
TEME:

Uvod u koncept digitalizacije: prednosti i rizici
Novi eko-sistem industrije osiguranja: e-gov, e-klijent, e-partner, e-zaposleni
Robotizacija i automatizacija poslovanja: šta se robotizuje i zašto? Koje su prednosti, a koji nedostaci potpune automatizacije procesa osiguranja?
„Real time analytics“ u osiguranju: stari vs novi podaci. Preuzimanje rizika u bliskoj budućnosti.
Digitalni osiguravač i njegovi procesi
Koncept znanja vs koncept fabrike u osiguranju
Vizija budućnosti u osiguranju i kako se pripremiti za nju

Obuka traje 5 časova.
PREDAVAČ: prof. dr Nebojša Žarković.
Obuka je namenjena kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci.
Kotizacija: 3.700,00 dinara po […]

Više informacija...

Kurs za samostalnog knjigovođu

KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU
uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu
Početak obuke: 05. mart 2019.
PKS – RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad, Crvena sala, I sprat
TEME:

Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva
Knjigovodstvo, kao deo računovodstva
Sistem dvojnog knjigovodstva
Poslovne knjige i dokumentacija
Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije
Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta
Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima
Poslovni procesi – knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja
Platni promet
Spoljnotrgovinsko poslovanje
Bilansi i vrste bilansa
Bilans stanja – struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja
Bilans uspeha – struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja
Popis i inventarisanje
Zarade i naknade zarada
Druga lična primanja
Godišnje prijave vezane za lična primanja
Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo
Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit

Obuka je namenjena:
Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da […]

Više informacija...