Sve aktuelnosti

Održana radionica Oblast priznavanja biljnih sorti i registar održavaoca sorti voća i vinove loze u Srbiji

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije odžana je Radionica: Oblast priznavanja biljnih sorti i registar održavaoca sorti voća i vinove loze u Srbiji. Ova radionica održana je u okviru EU IPA II Program za Srbiju Tvining projekta “Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti priznavanja biljnih sorti uključujući i ovlašćene organizacije”.
 

Uvodničari na radionici bili su:

Aleksandar Tabaković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Proces registracije domaćih novostvorenih i stranih sorti voća i vinove loze;
Pjerfederiko La Note, Institut za održivu zaštitu bilja – CNR, Republika Italija – Održavaoci starih autohtonih srpskih sorti voća i vinove loze;
Gabriele Di Gaspero, Institut za primenjenu genetiku, Republika Italija – Inovacije u voćarstvu i vinogradarstvu. Nove sorte dostupne na tržištu;
Pjerđakomo Bjanki, Savet za istraživanja u poljoprivredi, Republika Italija – Proizvodnja kvalitetnog biljnog materijala voća i vinove loze – Dobre strane upotebe sertifikovanog biljnog materijala.

Na radionici su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, […]

Više informacija...

Konstituisana Sekcija za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

U PKS-RPK Novi Sad, 25. marta 2019. godine, održana je Konstituivna sednica Sekcije za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.

Na sednici  je jednoglasno izabran Dragan Mitrović, menadžer Đinas DOO iz Novog Sada za predsednika Sekcije, a Jovan Babalj, direktor NS Group doo iz Novog Sada i Vladimir Rafajlović, menadžer Real House doo iz Novog Sada za zamenike predsednika Sekcije.
Obrazovanje ove sekcija proizvod je inicijative privrednika iz ove delatnosti Južnobačkog upravnog okruga u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, kako u Regionu, tako i u Republici Srbiji.
 

Više informacija...

Potpisan plan upisa učenika u srednje škole

Prema smernicama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 22. marta 2019. godine RPK Južnobačkog upravnog okruga je u saradnji sa Školskom upravom Novi Sad potpisala Plan upisa učenika u srednje škole na teritoriji Grada Novog Sada za školsku 2019/2020. godinu.

Reč je o dokumentu koji je zasnovan na realnim potrebama privrednog razvoja lokalne zajednice, a potpisali su ga načelnica za obrazovanje Novog Sada Lidija Tomaš, direktori 16 novosadskih srednjih škola i direktorka RPK Južnobačkog upravnog okruga Olivera Simović .
“Grad Novi Sad je i ove godine, kao i prethodnih godina, pripremio plan upisa koji će potpisati zajedno sa Regionalnom privrednom komorom, a plan je pripremljen kako u saradnji sa nadležnim ministarstvom, odnosno Školskom upravom, tako i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Imamo značajan trend porasta privrednika koji iskazuju svoju zainteresovanost da učenike, odnosno da uđu u sam sistem dualnog obrazovanja i da pruže odgovarajuću praksu i podršku za učenike koji se obrazuju u stručnim zanimanjima”, rekla je Lidija Tomaš, načelnica Gradske […]

Više informacija...

Unapređenje znanja o pravnom okviru i obuka za korišćenje sistema eKatastar

NALED i „PwC“ u saradnji sa Grupacijom posrednika u prometu nepokretnosti Srbije Udruženja za trgovinu, 18. marta 2019, organizovali su obuku za agente u prometu nepokretnosti u PKS-RPK Novi Sad. Obuka je organizovana uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog kraljevstva.
Prisutni privrednici Južnobačkog okruga imali su priliku da unaprede znanja posrednika o pravnom okviru koji reguliše postupak upisa nepokretnosti u katastar, kao i da se upoznaju sa svim dokumentima potrebnim za solemizaciju ugovora o prometu nepokretnosti. Nakon teorijskog dela obuke, polaznici su prošli i obuku za praktičan rad sistema eKatastar Republičkog geodetskog zavoda.

 

Više informacija...

Angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi: novi zakonski okvir i onlajn sistem za prijavu radnika

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, u saradnji sa NALED-om i uz podršku Nemačke razvojne saradnje i resornih ministarstava, 4. marta 2019, održana je obuka: „Angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi: novi zakonski okvir i onlajn sistem za prijavu radnika“.
Dragan Agatonović iz Poreske uprave predstavio je novi sistem za angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi, Mihailo Jovanović demonstrirao je onlajn prijavu radnika na portalu www.sezonskiradnici.gov.rs. Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima počeo je da se primenjuje u januaru 2019. i uređuje pojednostavljen način radnog angažovanja i plaćanja poreza i doprinosa za rad za lica na poslovima koji su sezonskog karaktera u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sa ciljem da se poslodavcima olakša angažovanje radnika na sezonskim poslovima, a sezonskim radnicima omogući da za svoj rad dobiju sva prava koja iz ove vrste angažovanja proizilaze.
Na obuci su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, kompanija, poljoprivrednih gazdinstava, komorskog sistema i drugi.

Više informacija...

Mogućnosti implementacije dualnog stručnog obrazovanja u proizvodnji plastičnih proizvoda

Privredna komora Srbije u saradnji sa trgovinskim odeljenjem ambasade Austrije i kompanijom „Neofyton“, 28. februara 2019, organizovala je sastanak na temu: ,,Mogućnosti implementacije dualnog stručnog obrazovanja u proizvodnji plastičnih proizvoda“.
Sastanku su prisustvovali predstavnici gradske Uprave za obrazovanje Novog Sada, austrijske ambasade, Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike, Privredna komora Srbije, kompanije „Neofyton“ i proizvođači plastičnih proizvoda.
Foto: Grad Novi Sad
Učesnici skupa upoznati su sa modelom dualnog stručnog obrazovanja i odredbama Zakona koji je ove godine stupio na snagu. Kompanije su ukazale na svoje potrebe za kadrovima, nepohoni uticaj na donošenje nastavnog plana i programa za obrazovne profile u svom sektoru i niz stvari koje bi u procesu stručnog obrazovanja trebalo modifikovati da bi se išlo u korak sa zahtevim vremena i novim tehnologijama.
Generalni direktor i vlasnik novosadske firme „Neofyton“ Zoran Tadić rekao je kako se firme koje se bave proizvodnjom plastičnih proizvoda za ovo pripremaju već tri godine i kako se zbog toga za ovu radionicu prijavilo čak […]

Više informacija...

EBRD predstavio “Trade Ready” u Novom Sadu

U PKS-RPK Novi Sad, 27. februara 2019, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa PKS-RPK Novi Sad predstavila je “Trade Ready”, novu inicijativu za podršku razvoju trgovine u Srbiji.

Mala i
srednja preduzeća u Srbiji, koja nastoje da poboljšaju svoju konkurentnost i
postignu uspeh na međunarodnim tržištima, moći će da iskoriste pogodnosti nove
EBRD inicijative za podršku trgovini.

EBRD
inicijativa “Trade Ready”, koju su finansijski podržale Evropska
unija i Luksemburg, kreirana je da malim i srednjim preduzećima koja se bave
uvozom i izvozom olakša pristup finansiranju i poslovnom savetovanju od strane
EBRD-a.

Uključivanje u međunarodne trgovinske
tokove predstavlja priliku, ali i izazov za mala i srednja preduzeća u mnogim
zemljama u kojima EBRD investira.  S tim u vezi, kako bi obezbedilo
prisustvo na međunarodnim tržištima, za srpska preduzeća je ključno da unaprede
svoju konkurentnost.

“Trade
Ready” inicijativa
ima za cilj da pomogne u rešavanju ovih i sličnih pitanja. Planirane aktivnosti
uključiće obuke za finansiranje trgovinskih poslova, poslovno savetovanje za
mala i srednja preduzeća, mogućnosti povezivanja sa lokalnim bankama, kao i
dijalog u domenu javnih politika u cilju poboljšanja […]

Više informacija...

Obuka na temu: „Godišnje izveštavanje o otpadu“

Privredna Komora Srbije u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, 20. februara 2019. godine organizovala je besplatnu obuku o popunjavanju izveštaja o otpadu kroz aplikaciju informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine.
Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS br 36/2009, 88/2010 i 14/2016), član 75. regulisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, do 31.marta tekuće godine  za prethodnu godinu.
 

Jedna od najvažnijih, početnih faza, u lancu upravljanja otpadom je njegovo pravilno razvrstavanje.  Otpad se razvrstava prema Katalogu otpada, koji predstavlja zbirnu listu svih vrsta neopasnog i opasnog otpada, identifikovanih prema mestu nastanka i poreklu.
Godišnji izveštaj o otpadu se popunjava i dostavlja elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Agencije.
Privrednici su imali priliku da čuju koje su obaveze izveštavanja proizvođača otpada i operatera, informacije na temu dokumentacije o kretanju opasnog otpada […]

Više informacija...

Preporuke za gajenje jabučastih i koštičavih voćnih vrsta u Južnobačkom i Sremskom okrugu

U PKS – RPK Novi Sad, 19.02.2019. godine, održano je predavanje “Preporuke za gajenje jabučastih i koštičavih voćnih vrsta u Južnobačkom i Sremskom okrugu”, koje su organizovali Sektor za poljoprivredu i Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu i Departman za voćarstvo i vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu.
Seminar je održan kao deo aktivnosti projekta „Rejonizacija voćarske proizvodnje u Srbiji“, koji se realizuje u saradnji sa Institutom za voćarstvo u Čačku, Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu, Univerziteta u Beogradu i uz podršku resornog ministrastva. Cilj ovog projekta koji je u fazi realizacije od novembra 2017. godine za završetkom u 2020. godini je izrada mapa preporučenih voćnih vrsta koje u skladu sa agroekološkim uslovima određenog područja daju najbolje rezultate.
   
Predavanja su održali  prof. dr Zoran Keserović i prof. dr Nenad Magazin. Tom prilikom, osim preporuka za gajenje voćnih vrsta i sortimenta u regionima Južnabačke i Srema, istaknuto je da treba raditi i na unapređenju tehnologije proizvodnje sadnog materijala, nastaviti sa udruživanjem koje […]

Više informacija...

Održana radionica Digitalizacije fitofarma industrije: mogućnosti, barijere, efekti i uticaj – perspektive MSP-a

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, u organizaciji Udruženja za biljnu proizvodnju i Sektora za poljoprivredu RPK Novi Sad, 12. februara 2019.godine, održana je radionica “Digitalizacije fitofarma industrije: mogućnosti, barijere, efekti i uticaj – perspektive MSP-a“.
Na radionici je istaknuto da digitalizacione tehnologije sve više menjaju svakodnevno poslovanje i omogućuju viši nivo automatizma i bolji efekat radnih procesa. Ulaskom u četvrtu industrijsku  revoluciju, dobijamo mogućnost da u realnom vremenu donesemo za nas najbolje odluke zasnovane na analizama podataka. Indirektno, kompanija na ovaj način podiže svoju konkurentnost i efikasnost, kao i bolju tržišnu pozicioniranost. Tražnja za proizvodima fitofarm industrije, odnosno proizvodima na bazi bilja, biljni lekovi i slično na tržištu imaju eksponencijalni trend rasta i digitalizacija u ovoj oblasti dodavanjem vrednosti, pruža brojne prednosti kako za kompaniju, tako i za celokupnu društvenu zajednicu.
Na radionici su prisustvovali predstavnici kompanija, instituta, fakulteta, agencija i  komorskog sistema.

Više informacija...