Sve aktuelnosti

Obuka na temu: „Godišnje izveštavanje o otpadu“

Privredna Komora Srbije u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, 20. februara 2019. godine organizovala je besplatnu obuku o popunjavanju izveštaja o otpadu kroz aplikaciju informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine.
Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS br 36/2009, 88/2010 i 14/2016), član 75. regulisana je obaveza proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, do 31.marta tekuće godine  za prethodnu godinu.
 

Jedna od najvažnijih, početnih faza, u lancu upravljanja otpadom je njegovo pravilno razvrstavanje.  Otpad se razvrstava prema Katalogu otpada, koji predstavlja zbirnu listu svih vrsta neopasnog i opasnog otpada, identifikovanih prema mestu nastanka i poreklu.
Godišnji izveštaj o otpadu se popunjava i dostavlja elektronski, putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Agencije.
Privrednici su imali priliku da čuju koje su obaveze izveštavanja proizvođača otpada i operatera, informacije na temu dokumentacije o kretanju opasnog otpada […]

Više informacija...

Preporuke za gajenje jabučastih i koštičavih voćnih vrsta u Južnobačkom i Sremskom okrugu

U PKS – RPK Novi Sad, 19.02.2019. godine, održano je predavanje “Preporuke za gajenje jabučastih i koštičavih voćnih vrsta u Južnobačkom i Sremskom okrugu”, koje su organizovali Sektor za poljoprivredu i Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu i Departman za voćarstvo i vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu.
Seminar je održan kao deo aktivnosti projekta „Rejonizacija voćarske proizvodnje u Srbiji“, koji se realizuje u saradnji sa Institutom za voćarstvo u Čačku, Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu, Univerziteta u Beogradu i uz podršku resornog ministrastva. Cilj ovog projekta koji je u fazi realizacije od novembra 2017. godine za završetkom u 2020. godini je izrada mapa preporučenih voćnih vrsta koje u skladu sa agroekološkim uslovima određenog područja daju najbolje rezultate.
   
Predavanja su održali  prof. dr Zoran Keserović i prof. dr Nenad Magazin. Tom prilikom, osim preporuka za gajenje voćnih vrsta i sortimenta u regionima Južnabačke i Srema, istaknuto je da treba raditi i na unapređenju tehnologije proizvodnje sadnog materijala, nastaviti sa udruživanjem koje […]

Više informacija...

Održana radionica Digitalizacije fitofarma industrije: mogućnosti, barijere, efekti i uticaj – perspektive MSP-a

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, u organizaciji Udruženja za biljnu proizvodnju i Sektora za poljoprivredu RPK Novi Sad, 12. februara 2019.godine, održana je radionica “Digitalizacije fitofarma industrije: mogućnosti, barijere, efekti i uticaj – perspektive MSP-a“.
Na radionici je istaknuto da digitalizacione tehnologije sve više menjaju svakodnevno poslovanje i omogućuju viši nivo automatizma i bolji efekat radnih procesa. Ulaskom u četvrtu industrijsku  revoluciju, dobijamo mogućnost da u realnom vremenu donesemo za nas najbolje odluke zasnovane na analizama podataka. Indirektno, kompanija na ovaj način podiže svoju konkurentnost i efikasnost, kao i bolju tržišnu pozicioniranost. Tražnja za proizvodima fitofarm industrije, odnosno proizvodima na bazi bilja, biljni lekovi i slično na tržištu imaju eksponencijalni trend rasta i digitalizacija u ovoj oblasti dodavanjem vrednosti, pruža brojne prednosti kako za kompaniju, tako i za celokupnu društvenu zajednicu.
Na radionici su prisustvovali predstavnici kompanija, instituta, fakulteta, agencija i  komorskog sistema.

Više informacija...

Promocija Nacionalnog modela dualnog obrazovanja i preduzetničkog obrazovanja

Nacionalni model dualnog i preduzetničkog obrazovanja promovisan je 04. februara u Skupštini grada Novog Sada predstavnicima škola, kompanija i gradske administracije. Događaj je realizovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Program dualnog obrazovanja trenutno se radi u saradnji sa 600 kompanija, u 128 srednjih škola u Srbiji  za 32 zanimanja i obuhvata više od 4.500 učenika, a od sledeće školske godinbe se očekuje da će učenike obučavati blizu 1000 preduzeća za 42 različita zanimanja.

Foto: novisad.rs

Prema rečima pomoćnice ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje prof. dr Gabrijele Grujić lokalna samouprava ima važnu ulogu u tom modelu obrazovanja, jer predstavlja sponu između privrede i obrazovanja. Ona je izjavila da su ključne teme novi Zakon o dualnim studijama, pravilnici iz te oblasti, učeničke kompanije i razvoj preduzetničkih kompetencija, a cilj je da se objedini proces sticanja teorijskih znanja i praktičnih veština.
Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš pozitivno je ocenio povratak sistema koji podrazumeva simbiozu privrede […]

Više informacija...

Održana Sednica Sekcije za visoku i niskogradnju i Sekcije za projektanske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Sastanak sa privrednicima održan je 31. januara 2019. godine u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad.
Na Dnevnom redu bilo je usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice i razmatranje dostavljenih predloga za rešavanje tekućih problema u poslovanju preduzeća sa teritorije Južnobačkog okruga.
Prema rečima privrednika, neki od  gorućih problema su: kašnjenje u donošenju rešenja za dobijanje građevinskih dozvola; neusaglašenosti katastra i planske dokumentacije koji definiše šta je građevinsko zemljište, šta nije; rešavanje pitanja nelegalne izgradnje novih objekata, i dr.

Na skupu je predložena ideja za organizovanje edukacije sadašnjih projektanata u oblasti primene BIM tehnologije.
Jedan od ciljeva sastanka bio je i definisanje prioriteta, radi upućivanja zahteva za rešavanje istih prema nadležnim institucijama.

Više informacija...

Nova komorska usluga – besplatno čitanje standarda

Imajući u vidu sve tehnološke, ekonomske i društvene koristi od standarda za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), koja danas čine oko 99% pravnih lica u Srbiji, Institut za standardizaciju Srbije (ISS) je, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Privrednom komorom Srbije (PKS), formirao informacione centre u regionalnim privrednim komorama u šest gradova Srbije – Subotici, Novom Sadu, Valjevu, Zaječaru, Kragujevcu i Nišu.
Ova nova usluga kreirana je upravo u cilju informisanja predstavnika MMSP-a i ostale javnosti o najnovijim izdanjima standarda i standardizaciji uopšte. Ovo je prilika da se predstavnici MMSP-a, uz pomoć obučenih zaposlenih iz regionalnih privrednih komora (RPK), upoznaju sa važećim srpskim standardima koji su im važni za poslovanje, kao i da besplatno pristupe njihovom sadržaju.
Detaljnije na sledećem linku: Informacioni centar za standarde

 

Više informacija...

Održano predavanje na temu „Konoplja biljka budućnosti“

U Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, 14. decembra 2018. godine, održano je predavanje na temu „Konoplja biljka budućnosti“, gajenje i prerada. Milena Jerosimović, koordinator u Sektoru poljoprivrede pozdravila je prisutne, nakon čega je usledilo uvodno izlaganje prof. dr Branka Marinkovića o značaju agrotehnike u ratarskoj proizvodnji.  Oslanjajući se na značajne analitičke podatke, istakao je da samo primena nauke u praksi može doneti maksimalne prinose i dobit.
  

O samoj konoplji, njenom gajenju, sortimentu, berbi, mogućnostima upotrebe njenih delova, zakonskoj regulativi u Srbiji govorila je dr Maja Timotijević, predsednica Udruženja „Konoplja“.  Na skupu je istaknuto da se za poslednje tri godine od početnih 50 hektara zasejane konoplje u ovoj godini proizvela na površini od 400 hektara, sa tendencijom daljeg širenja.
 

Više informacija...

Konstitutivna sednica sekcija iz građevinske delatnosti

U PKS-RPK Novi Sad, 13. decembra 2018. godine, održana je Konstituivna sednica Sekcije za niskogradnju i visokogradnju i Sekcije za projektanske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.
Na sednici su jednoglasno izabrani Zoran Rašević, direktor „AQ“ DOO iz Novog Sada za predsednika Sekcije za projektanske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje i Milan Brkanlić, direktor „Brkanlić inženjering“ DOO iz Novog Sada za zamenika predsednika Sekcije.

Za predsednika Sekcije za niskogradnju i visokogradnju jednoglasno je izabran Čedomir Vukobrat, direktor „W-ing Solutions“ DOO iz Novog Sada, dok je za zamenika predsednika Sekcije jednoglasno izabran Radomir Stupar, direktor „Stuparing“ DOO iz Temerina.
Obrazovanje ovih sekcija proizvod je inicijative privrednika iz građevinske delatnosti Južnobačkog upravnog okruga u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, kako u Regionu, tako i u Republici Srbiji.

Više informacija...

Sastanak sa predsednicima opština Južnobačkog upravnog okruga

U prostorijama Južnobačkog upravnog okruga, 12. decembra 2018. godine, održan je sastanak na kom su prisustvovali: Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga, Olivera Simović, direktor PKS-Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga i predsednici opština.
Na sastanku su sagledana aktuelna privredna kretanja u Regionu i zemlji sa konstatacijom da još uvek postoje određeni problemi za koje je potrebno definisati pravce delovanja kako bi se oni smanjili i u perspektivi neutralisali.

Više informacija...

Dodeljene komorske nagrade na sednici Parlamenta privrednika

U PKS-RPK Novi Sad 5. decembra 2018. godine održana je peta sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga.
Olivera Simović, direktor PKS-RPK Novi Sad, pozdravila je prisutne i rekla kako je kraj godine vreme kada se prave izveštaji, ali i vreme kad se prave planovi. Istakla je da su privrednici poslodavci Komore i pozvala ih da budu aktivni, da se uključe u rad Komore i da zajedno prevazilaze prepreke u poslovanju.
  

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da su pokazatelji što se tiče Novog Sada dobri i naglasio povoljne makro – ekonomske rezultate, dodavši da mnogo toga zavisi i od privatnog sektora. Rekao je kako očekuje i rast plata u privatnom sektoru i da oni koji to ne prihvate neće imati dovoljan broj zaposlenih. Naveo je da se u poslednjem periodu suočavamo sa manjkom produktivne radne snage, pre svega za infrastrukturne radove, usled čega neka preduzeća imaju poteškoća da u ugovorenom roku završe posao.

    

U […]

Više informacija...