Organizacija

Centri

Stručni poslovi Komore realizuju se kroz poslove i aktivnosti sledećih organizacionih jedinica:

Centar za privredni sistem 
Centar za poljoprivredu 
Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom 
Centar za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo 
Centar za finansije, bankarstvo, osiguranje  i obrazovanje
Centar za ekologiju, održivi razvoj, kvalitet i edukacije 
Centar za informisanje, marketing, odnose sa javnošću, turizam i sajmove 
Centar za dijasporu

Više informacija...