Osnovni podaci

Dokumenta

Statut
Izjava o pristupanju u članstvo Regionalne privredne komore Novi Sad
Uputstvo o podnošenju Obaveštenja o istupanju iz članstva u komori
Obaveštenje o istupanju iz članstva Regionalne privredne komore Novi Sad

Usluge:
1. Potvrda o bonitetu: 15.000,oo* din.
2. Potvrda o članstvu u Komori: besplatno
3. Overa pozivnih pisama za izdavanje ulaznih viza: 15.000,oo* din.
4. Potvrda o postupku javnih nabavki (kvalifikacioni postupak i lista zainteresovanih izvođača građevinskih radova): 15000,oo* din.
5. Potvrda iz evidencije Suda časti pri Komori: 15.000,oo* din.
* Bez naknade za članove Komore

1.Davanje podataka iz baze Komore članovima Komore: besplatno
2. Davanje podataka iz baze Komore pravnim i fizičkim licima koja nisu članovi Komore: 20.000,oo – 100.000,oo din.
3. Davanje podataka iz baze Komore drugim privrednim komorama u zemlji i inostranstvu: ne naplaćuje se
4. Davanje podataka iz baze Komore državnim, pokrajinskim, gradskim i organima lokalne samouprave: ne naplaćuje se
5. Davanje podataka iz baze Komore sindikatima i unijama poslodavaca: 15.000,oo – 50.000,oodin.
6. Prikupljanje i davanje tržišnih informacija: 15.000,oo – 120.000,oo* din.
7. Pretraga Registra preduzeća za stranog klijenta: 15.000,oo […]

Više informacija...

Dobrodošli

Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga danas funkcioniše u okviru jedinstvenog komorskog sistema i obuhvata područje grada Novog Sada i 11 opština. Ovo područje smatra se po mnogim pokazateljima jednim od najrazvijenijih, najdinamičnijih i najperspektivnijih regiona u kome posluje preko 14.000 kompanija, 20.000 radnji sa preko 195.000 zaposlenih. 
Olivera Simović direktor RPK Novi Sad
Naš glavni zadatak jeste da na nacionalnom i međunarodnom nivou zastupamo usaglašen i balansiran interes privrede regiona, svih industrija, kompanija i preduzetnika, malih i velikih, trgovaca i proizvođača, bankara, uvoznika i izvoznika.
Novim načinom funkcionisanja u okviru jedinstvenog komorskog sistema omogućeno je da privrednici aktivno učestvuju u kreiranju privrednog ambijenta, da ukažu na postojeće probleme, prepreke kao i na rešenja njihovog prevazilaženja.
Naša uloga je pre svega da zajedno sa vama iskoristimo stvorene mogućnosti za unapređenje privrednih aktivnosti, da iniciramo i podržimo svaki vaš predlog koji je koristan za razvoj privrede i samim tim i društva u celini. Standard ćemo meriti brojem kompanija i zadovoljnih građana.
Mi smo tu […]

Više informacija...

Misija i vizija

U svom radu, Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga se rukovodi načelima, koja su definisana njenom misijom.

Misija RPK Novi Sad:

• Predstavlja, zastupa i promoviše interese članstva
• Radi na obezbedjenju najboljih mogućih uslova u funkciji unapredjenja biznisa
• Učestvuje u procesu donošenja zakona
• Čuva neutralnost u pregovorima država – sindikati – menadžeri
Realizacija misije je u funkciji ostvarenja njene vizije, koja je definisana na prvom mestu potrebama regiona, a sve u sklopu regionalnog razvoja Srbije.
Vizija RPK Novi Sad:

• Održiv i uravnotežen ekonomski i socijalni razvoja Regiona
• Komora – mesto za upravljanje promenama u funkciji razvoja biznisa i interesa klijenata – kapitala
• Region uspešnog biznisa i kvalitetnog života (porodice)
Realizujući postavljene ciljeve, Komora se u svom radu rukovodi odredjenim načelima Etike-vrednosti, a koji pretpostavljaju:
• Kontinuiran rad na unapređenju humanog društva
• Razvoj ekonomije, politike i socijalno okruženje
• Poštovanje ličnih sloboda, inicijativa, šansi i odgovornosti

Više informacija...

Osnovni podaci

Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga  obuhvata teritoriju Grada Novog Sada i 11 opština Južnobačkog upravnog okruga: BAČ, BAČKA PALANKA, BAČKI PETROVAC, BEČEJ, BEOČIN, SRBOBRAN, SREMSKI KARLOVCI, TEMERIN, TITEL, VRBAS I ŽABALJ.
Članovi Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga su preduzeća, banke, osiguravajuća društva, radnje i udruženja, koja imaju sedište u Južnobačkom okrugu i povezana su zajedničkim poslovnim interesima.
Aktivnosti Komore se realizuju kroz rad Stručnih službi, organizovanih u službama računovodstva i tehničke podrške, kao i šest centara.
DELATNOSTI

Pružanje stručne i tehničke pomoći i podrške članovima Komore i drugim klijentima
Praćenje privrednih kretanja i razvoja u regionu, zemlji i inostranstvu
Razvoj i unapređivanje različitih oblika međuregionalne i međunarodne saradnje
Podsticanje razvoja i unapređivanje preduzetništva i menadžmenta
Lokacijski marketing i promocija privrede Regiona, organizovanja sajmova i drugih manifestacija u zemlji i inostranstvu
Pružanje podrške istraživačkom radu u različitim oblastima
Organizovanje seminara, predavanja i drugih oblika edukacije
Negovanje dobrih poslovnih običaja
Davanje informacija, uverenja, potvrda i drugih usluga od interesa za članove Komore

Olivera Simović
direktor 
Naziv: Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga
Adresa: Narodnog fronta 10, 21000 […]

Više informacija...