O Komori

Misija i vizija

U svom radu, Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga se rukovodi načelima, koja su definisana njenom misijom.

Misija RPK Novi Sad:

• Predstavlja, zastupa i promoviše interese članstva
• Radi na obezbedjenju najboljih mogućih uslova u funkciji unapredjenja biznisa
• Učestvuje u procesu donošenja zakona
• Čuva neutralnost u pregovorima država – sindikati – menadžeri
Realizacija misije je u funkciji ostvarenja njene vizije, koja je definisana na prvom mestu potrebama regiona, a sve u sklopu regionalnog razvoja Srbije.
Vizija RPK Novi Sad:

• Održiv i uravnotežen ekonomski i socijalni razvoja Regiona
• Komora – mesto za upravljanje promenama u funkciji razvoja biznisa i interesa klijenata – kapitala
• Region uspešnog biznisa i kvalitetnog života (porodice)
Realizujući postavljene ciljeve, Komora se u svom radu rukovodi odredjenim načelima Etike-vrednosti, a koji pretpostavljaju:
• Kontinuiran rad na unapređenju humanog društva
• Razvoj ekonomije, politike i socijalno okruženje
• Poštovanje ličnih sloboda, inicijativa, šansi i odgovornosti

Više informacija...

Usluge

Usluge :
1. Potvrda o bonitetu: 15.000,oo* din.2. Potvrda o članstvu u Komori: besplatno 3. Overa pozivnih pisama za izdavanje ulaznih viza: 15.000,oo* din.4. Potvrda o postupku javnih nabavki (kvalifikacioni postupak i lista zainteresovanih izvođača građevinskih radova): 15000,oo* din.5. Potvrda iz evidencije Suda časti pri Komori: 15.000,oo* din.
* Bez naknade za članove Komore
1.Davanje podataka iz baze Komore članovima Komore: besplatno2. Davanje podataka iz baze Komore pravnim i fizičkim licima koja nisu članovi Komore: 20.000,oo – 100.000,oo din.3. Davanje podataka iz baze Komore drugim privrednim komorama u zemlji i inostranstvu: ne naplaćuje se 4. Davanje podataka iz baze Komore državnim, pokrajinskim, gradskim i organima lokalne samouprave: ne naplaćuje se 5. Davanje podataka iz baze Komore sindikatima i unijama poslodavaca: 15.000,oo – 50.000,oodin.6. Prikupljanje i davanje tržišnih informacija: 15.000,oo – 120.000,oo* din.7. Pretraga Registra preduzeća za stranog klijenta: 15.000,oo – 100.000,oo din.8. Informacije o […]

Više informacija...

Konsultantske usluge

Regionalna privredna komora Novi Sad je pored dosadašnjih usluga uvela i konsultantske usluge.
Ako imate nedoumice ili nemožete da dođete do rešenja iz oblasti javnih finansija i administracije, muče Vas pravno finansijska pitanja iz oblasti zarada i naknada, imate poslovne i razvojne probleme, kao i probleme kreditne analie, tu smo za Vas.
Pozovite nas.Konsultanske usluge RPK Novi Sad
Gordana ĆukFinansijski direktor021 48 02 066
Ili nas posetite u uliciNarodnog fronta 10, Novi Sad

Više informacija...

Sud časti

Pri Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad postoji Sud časti, kao nezavisan organ koji utvrđuje odgovornost i izriče mere zbog povrede poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja, u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, Statutom Regionalne privredne komore Novi Sad, Kodeksom poslovnog morala u privredi i poslovnim običajima.
Ljiljana Pavlović, sekretar Suda častiTel:  +381 21 48 02 074Fax: +381 21 466300e-mail: [email protected]

Više informacija...