O Regionu

Grad Novi Sad

Opšti podaci o Gradu
Površina: 702,7 km2
Broj stanovnika: ~ 360.000
Naseljena mesta: Čenej, Begeč, Budisava, Bukovac, Futog, Ledinci, Petrovaradin, Sr. Kamenica, Stepanovićevo, Veternik, Kisač, Kać, Kovilj, Rumenka
Podaci o privredi:
Broj aktivnih preduzeća: ~ 10.500
Broj radnji: ~ 15.000
Broj zaposlenih: 128.405

U prerađivackoj industriji: ~ 10%
U trgovini: ~ 15%
Kod preduzetnika: ~ 20%

Kontakt:
Adresa: Trg slobode 1, 21000 Novi Sad
tel / fax: 021/ 420-066; 021/ 525-931
[email protected]
Gradonačelnik: Miloš Vučević
tel: 021/ 522-377; 021/ 522-451
fax: 021/ 525-931
[email protected]
www.novisad.rs
 

Više informacija...

Bački Petrovac

Opšti podaci
Površina: 158 km2
Broj stanovnika: ~ 14.250
Naseljena mesta: Kulpin, Maglić, Gložan
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 215
Broj radnji: ~ 300
Broj zaposlenih: 2911

U poljoprivredi: ~ 10%
U prerađivackoj industriji: ~ 20%
Kod preduzetnika: ~ 35%

 
Kontakt:
Adresa: Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac
tel: 021/ 780-378 ; 021/ 780-247
fax: 021/ 780-571
[email protected]
www.backipetrovac.rs
Predsednik: Srđan Simić

Više informacija...

Žabalj

Opšti podaci
Površina: 400 km2
Broj stanovnika: ~ 27.000
Naseljena mesta: Gospođinci, Đurđevo, Čurug
 
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 255
Broj radnji: ~ 590
Broj zaposlenih: ~3.500

U poljoprivredi: ~ 7,0%
U prerađivackoj industriji: ~ 13%
Kod preduzetnika: ~ 34%

 
Kontakt:
Adresa: Nikole Tesle 45, 21230 Žabalj
tel: 021/ 210-2288; 021/ 210-2260
fax: 021/ 210-2260
[email protected]; [email protected]; [email protected]
www.zabalj.rs
Predsednik: Čedomir Božić

Više informacija...

Vrbas

Opšti podaci
Površina: 376 km2
Broj stanovnika : ~ 43.000
Naseljena mesta: Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Ravno Selo, Kucura i Savino Selo sa naseljem Kosančić
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 455
Broj radnji: ~ 1060
Broj zaposlenih: ~ 9200

U prerađivackoj industriji: ~ 24%
Kod preduzetnika: ~ 27%

 
Kontakt:
Adresa: Maršala Tita 89, 24460 Vrbas
tel: 021/ 7954-000
fax: 021/ 701-400
[email protected]
www.vrbas.net
Predsednik: Milan Glušac

Više informacija...

Sremski Karlovci

Opšti podaci
Površina: 51 km2
Broj stanovnika: ~  9.125
Naseljena mesta: Sremski Karlovci
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~120
Broj radnji: ~ 500
Broj zaposlenih: ~ 800

U prerađivackoj industriji: ~ 30%

 
Kontakt:
Adresa: Trg Branka Radičevića 1, 21205 Sremski Karlovci
tel: 021/ 685-3000, 021/ 685-3002
fax: 021/ 685-3076
[email protected]; [email protected]
www.sremskikarlovci.rs
Predsednik: Nenad Milenković

Više informacija...

Bač

Opšti podaci
Površina: 367 km2
Broj stanovnika:~ 15.300
Naseljena mesta: Vajska, Bođani, Plavna, Bačko Novo Selo, Selenča
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 135
Broj radnji: ~ 370
Broj zaposlenih: ~ 2.080

U poljoprivredi: ~ 12%
U prerađivackoj industriji: ~ 12%
Kod preduzetnika: ~ 30%

 
Kontakt:
Adresa: Trg Zorana Đinđića 2, 21420 Bač
tel: 021/ 770-070 ; 021/ 770-170
fax: 021/ 770-330
[email protected]; [email protected]
www.bac.rs
Predsednik : Dragan Stašević

Više informacija...

Srbobran

Opšti podaci
Površina: 284 km2
Broj stanovnika: ~ 16.500
Naseljena mesta: Srbobran, Turija, Nadalj
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 115
Broj radnji: ~ 530
Broj zaposlenih: ~ 2400

U poljoprivredi: ~ 10%
U prerađivackoj industriji: ~ 10%
Kod preduzetnika: ~ 40%

Kontakt:
Adresa: Trg slobode 2, 21480 Srbobran
tel: 021/ 730-020
fax: 021/ 731-077
[email protected]; [email protected]
www.srbobran.rs
Predsednik: Neško Čestić

Više informacija...

Bečej

Opšti podaci
Površina: 486 km2
Broj stanovnika: ~ 37.800
Naseljena mesta: Bačko Gradište, Bačko Petrovo Selo, Mileševo (Drljan), Poljanice, Radičević
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 300
Broj radnji: ~ 840
Broj zaposlenih: ~ 7400

U poljoprivredi: ~ 15%
U prerađivackoj industriji: ~ 20%
Kod preduzetnika: ~ 20%

 
Kontakt:
Adresa: Trg oslobođenja 2, 21220 Bečej
tel: 021/ 6811 888; 021/ 6811-801
fax: 021/ 6912-224
[email protected]; [email protected]
www.becej.rs
Predsednik: Dragan Tošić

Više informacija...

Beočin

Opšti podaci
Površina: 186 km2
Broj stanovnika: ~16.000
Naseljena mesta: Banoštor, Grabovo, Rakovac, Lug, Sviloš, Susek i Čerević
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 165
Broj radnji: ~ 430
Broj zaposlenih: ~ 2900

U prerađivackoj industriji: ~ 15%
Kod preduzetnika: ~ 40%

Kontakt:
Adresa:  Svetosavska 25, 21300 Beočin
tel: 021/ 870-260 ; 021/ 870-536
fax: 021/ 870-268
[email protected] eunet.rs; [email protected]
www.beocin.rs
Predsednik: Mitar Milinković

Više informacija...

Bačka Palanka

Opšti podaci
Površina: 579 km2
Broj stanovnika: ~ 56.600
Naseljena mesta: Vizić, Neštin, Čelarevo, Nova Gajdobra, Gajdobra, Silbaš, Despotovo, Parage, Pivnice, Obrovac, Tovariševo, Karađorđevo i Mladenovo
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 700
Broj radnji: ~ 1450
Broj zaposlenih: ~ 12.350

U prerađivackoj industriji: ~ 30%
U trgovini: ~ 10%
Kod preduzetnika: ~ 25%

 
Kontakt:
Adresa: Kralja Petra I br.16, 21400 Bačka Palanka
tel: 021/ 210 1192; 021/ 210 1192
fax: 021/ 6045-587
[email protected]
www.backapalanka.rs
Predsednik: Branislav Šušnica

Više informacija...