Opštine

Titel

 

Opšti podaci
Površina: 262 km2
Broj stanovnika: ~16.000
Naseljena mesta: Vilovo, Gardinovci, Lok, Mošorin i Šajkaš
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 100
Broj radnji: ~ 330
Broj zaposlenih: ~ 1.675

U poljoprivredi: ~ 14%
U prerađivackoj industriji: ~ 8%
Kod preduzetnika :~ 36%

 
Kontakt:
Adresa: Glavna ulica 1, 21240 Titel
tel: 021/ 2961-553, 021/ 2960-186
fax: 021/ 2961-553
[email protected]
www.opstinatitel.rs
Predsednik: mr Dragan Božić

Više informacija...

Temerin

Opšti podaci
Površina: 170 km2
Broj stanovnika: ~ 29.000
Naseljena mesta: Sirig, Bački Jarak
Podaci o privredi:
Broj preduzeća: ~ 340
Broj radnji: ~ 925
Broj zaposlenih: ~ 5.400

U poljoprivredi: ~ 6%
U prerađivackoj industriji: ~ 25%
Kod preduzetnika: ~ 35%

 
Kontakt:
Adresa: Novosadska 326 Lamela 2, 21235 Temerin
tel: 021/ 843-888
fax: 021/ 842-792
[email protected]
www.temerin.rs
Predsednik: Robert Pastor

Više informacija...