Dokumenta

Dokumenta

Usluge:

1. Potvrda o bonitetu: 15.000,oo* din.
2. Potvrda o članstvu u Komori: besplatno
3. Overa pozivnih pisama za izdavanje ulaznih viza: 15.000,oo* din.
4. Potvrda o postupku javnih nabavki (kvalifikacioni postupak i lista zainteresovanih izvođača građevinskih radova): 15000,oo* din.
5. Potvrda iz evidencije Suda časti pri Komori: 15.000,oo* din.

* Bez naknade za članove Komore


1.Davanje podataka iz baze Komore članovima Komore: besplatno
2. Davanje podataka iz baze Komore pravnim i fizičkim licima koja nisu članovi Komore: 20.000,oo – 100.000,oo din.
3. Davanje podataka iz baze Komore drugim privrednim komorama u zemlji i inostranstvu: ne naplaćuje se
4. Davanje podataka iz baze Komore državnim, pokrajinskim, gradskim i organima lokalne samouprave: ne naplaćuje se
5. Davanje podataka iz baze Komore sindikatima i unijama poslodavaca: 15.000,oo – 50.000,oodin.
6. Prikupljanje i davanje tržišnih informacija: 15.000,oo – 120.000,oo* din.
7. Pretraga Registra preduzeća za stranog klijenta: 15.000,oo – 100.000,oo din.
8. Informacije o posebnim aspektima spoljnotrgovinske razmene (po zemljama, proizvodima, za 12 meseci) – po izveštaju, na srpskom jeziku: 15.000,oo – 50.000.oo* din.
9. Priprema posebnih podataka o privatizaciji po zahtevu klijenta: 20.000,oo – 50.000,oo* din.
10. Informacija o zakonskoj regulativi za MSP i radnje: 15.000,oo* din.
* Bez naknade za članove Komore


  1. Prezentacija preduzeća za potrebe potencijalnog ino – investitora (pomoc pri izradi i kontaktima): 20.000, oo – 100.000,oo* din.
  2. Prezentacija preduzeća za potrebe potencijalnog ino – investitora (izrada i održavanje prezentacije na engleskom jeziku): 40.000,oo* din.
  3. Izrada biznis – plana po zahtevu za kredit kod banaka i fondova: 30.000,oo din.
  4. Izrada biznis – plana po posebnom zahtevu: aranžmanski
  5. Konsultantske usluge vezane za korišcenje kredita na bazi uslova izmedu pojedinacnih ponuda kredita: 15.000,oo – 35.000,oo* din.
  6. Pružanje detaljnih informacija o ponudi kredita i kreditnih linija na finansijskom tržištu (namena, uslovi za dobijanje, iznos, uslovi za korišcenje i dr.): 10.000,oo – 30.000,oo* din.
  7. Davanje podataka o potrebnoj dokumentaciji za registraciju preduzeća i radnji, i uputstvo o proceduri: 15.000,oo – 30.000,oo* din.
  8. Priprema dokumentacije za registraciju i pribavljanje rešenja i dozvola potrebnih za registraciju preduzeća i radnji: od 30.000 din.
  9. Pomoć u pripremi profila kompanije: 15.000,oo – 50.000,oo* din.
  10. Pomoć u pripremi profila proizvoda/ponude preduzeća: 10.000,oo – 50.000,oo din. *

* Bez naknade za članove Komore

1. Promocija ponude preduzeća koja nisu članovi Komore (proizvoda, projekata, slobodnih kapaciteta i sl.) u prostorijama Komore sa tehnikom, po danu: od 20.000,oo din.
2. Promocija ponude stranih kompanija u prostorijama Komore, sa tehnikom, po danu: od 45.000,oo din.
3. Promocija ponude članova Komore (proizvoda,projekata,slobodnih kapaciteta i sl.) u prostorijama Komore sa tehnikom, po danu: besplatno
4. Iznajmljivanje sale za održavanje poslovnih susreta, sastanaka, seminara, okruglih stolova i drugih oblika edukacije – po danu: od 15.000,oo din.
5. Organizovanje ucešća na sajmovima u inostranstvu: aranžmanski


Predstavljanje u komorskom časopisu „Reč privrednika“

Za članove Komore:

1.Oglašavanje – cela strana (zadnja): 15.000,oo din
2.Oglašavanje – cela strana (unutrašnja): 8.500,oo din.
3.Oglašavanje – polovina strane (zadnja): 8.500,oo din.
4.Oglašavanje – polovina strane (unutrašnja): 5.000,oo din.

Za ostale privredne subjekte van teritorije RPK Novi Sad:

1.Oglašavanje za ostale privredne subjekte – cela strana(zadnja): 24.000,oo din.
2.Oglašavanje za ostale privredne subjekte – cela strana (unutrašnja): 18.000,oo din.
3.Oglašavanje za ostale privredne subjekte – polovina strane (zadnja): 18.000,oo din.
4.Oglašavanje za ostale privredne subjekte-polovina strane (unutrašnja): 9.500,oo din.

Za kompanije iz inostranstva:

1.Oglašavanje za firme iz inostranstva – cela strana (zadnja): 60.000,oo din.
2.Oglašavanje za firme iz inostranstva – cela strana (unutrašnja): 40.000,oo din.
3.Oglašavanje za firme iz inostranstva – polovina strane (zadnja): 40.000,oo din.
4.Oglašavanje za firme iz inostranstva-polovina strane (unutrašnja): 24.000,oo din.

Za reklamiranje na naslovnoj strani cena se uvecava za 25%

Za usluge koje nisu obuhvaćene Cenovnikom cena se utvrđuje u dogovoru sa korisnikom

 

Podelite ovaj članak

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *