Država podelila 904 miliona evra

Država podelila 904 miliona evra

Efikasan sistem kontrole državne pomoći jedan je od preduslova koji svaka zemlja – kandidat za članstvo u EU treba da ispuni. Srbija je u proteklih nekoliko godina napredovala u oblasti politike konkurencije i državne pomoći u pogledu usklađenosti domaćeg zakonodavstva s pravnim tekovinama EU, ali ima još dosta posla da se ta oblast odgovarajuće uredi u praksi.

Sprovođenjem zakonske regulative u oblasti državne pomoći, ocenjuje savetnik predsednika Privredne komore Srbije Aleksandar Kemiveš, sprečava se favorizovanje pojedinih privrednih subjekata i stvaraju jednaki uslovi poslovanja za sve učesnike na tržištu. To, kako kaže, podstiče dolazak i ostanak novih kompanija na tržištu Srbije i unapređuje ekonomski razvoj.

Na konferenciji „Državna pomoć i proces pristupanja EU”, održanoj u Privrednoj komori Srbije, istaknuto je da državna pomoć nije zabranjena, ali da se mora kontrolisati. Evropska komisija preporučuje zemljama članicama EU da postepeno smanjuju opšti nivo državne pomoći i da se fokusiraju na podršku zapošljavanju, regionalnom razvoju, zaštiti životne sredine, obuci nezaposlenih, istraživanju i inovacijama, ali to isto preporučuju i Srbiji, kao zemlji koja teži da postane član evropske porodice.

Komisija za kontrolu državne pomoći objavila je nedavno peti sveobuhvatni izveštaj o dodeli državne pomoći u 2014. godini, koji sadrži podatke o dodeljenoj državnoj pomoći na nivou jedinica lokalne samouprave i izgrađen je u potpunosti u skladu s metodologijom EU. O dodeli državne pomoći u prošloj godini izveštaj će biti naknadno urađen. Po tom dokumentu, koji se zasniva na podacima prikupljenim iz ministarstava, Poreske uprave, NSZ-a, Fonda za razvoj Srbije, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, Pokrajinske Vlade i jedinica lokalne samouprave, u Srbiji je 2014. godine dodeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 106.074 miliona dinara, odnosno 904 miliona evra, što je 26 procenata više nego godinu pre, odnosno 2013. Učešće državne pomoći u bruto domaćem proizvodu 2014. godine je bilo 2,74 odsto.

Sektoru poljoprivrede 2014. godine dodeljena je državna pomoć od 32,9 milijarde dinara, ili 291 milion evra, što u odnosu na 2013. predstavlja povećanje od 25 procenata. Sektoru industrije i usluga u toj 2014. godini dodeljeno je 73,2 milijarde dinara, ili 623,7 miliona evra, što je 28 procenata više nego godinu ranije. U izveštaju se navodi da je aspolutni iznos dodeljene sektorske državne pomoći 2014. godine bio 40 procenata veći nego 2013. jer obuhvata specifičnosti – rudarstvo, saobraćaj i čelik. Novac u sektoru „čelik” odobren je za restrukturiranje „Železare Smederevo”. Najveće učešće u sektorskoj državnoj pomoći ili pomoć dodeljena je sektoru „saobraćaj”, odnosno korisniku AD „Železnice Srbije”. Državna pomoć tom sektoru u 2014. godini iznosila je polovinu ukupnih para namenjenih za pomoć preduzećima u oblasti saobraćaja.

Inače, dodelom državne pomoći korisnik stiče povoljniji položaj na tržištu u odnosu na konkurente. Ona se dodeljuju iz javnih sredstava i, zavisno od instrumenta dodele, može predstavljati stvarni ili potencijalni javnih rashod ili umanjeno ostvarenje javnog prihoda. Državna pomoć u Srbiji u 2014. godini dodeljivana je putem subvencija, poreskih podsticaja – poreski krediti, prestanak poreskog duga, otpis poreza, zajmova – povoljnih kredita i garancija. Tako je te 2014. godine dodeljeno čak 85.766 subvencija, 10.666 poreskih podsticaja, 3.654 povoljnih kredita, 5.981 garancija. Sveukupno, dodeljeno je 106.074 državnih instrumenata, dok je 2013. godine to iznosilo 81.451.

Subvencije i poreski podsticaji

Putem subvencija i poreskih podsticaja u 2014. godini Komisija za državnu pomoć dodelila je čak 91 odsto ukupne državne pomoći. Iznos neto državne pomoći po osnovu odobrenih povoljnih kredita te godine bio je 3.654 miliona dinara. Poreski podsticaji iznosili su ukupno 10.666 miliona dinara. Garancije, kao instrument državne pomoći, u 2014. godini iznosile su 5,9 milijardi dinara i predstavljaju i iznos dodeljene državne pomoći, budući da su odobrene „Železari Smederevo” po programu restrukturiranja.

Izvor: Dnevnik

Podelite ovaj članak