Ekonomski kokus o zakonu za sigurno elektronsko poslovanje

Ekonomski kokus o zakonu za sigurno elektronsko poslovanje

Nacrt zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju dao je dovoljno otvoren pravni okvir za sigurno elektronsko poslovanje,

rečeno je danas na sastanku Ekonomskog kokusa.

Na sastanku u Skupštini Srbije, kojem su prisustvovali ljudi iz struke, naglašeno je da je Nacrt dao siguran pravni okvir i za buduće elektronske transakcije u skladu sa razvojem novih tehnologija, ali da ipak sadrži neka zastarela rešenja koja treba unaprediti.

Istaknuto je i da je cilj donošenja tog zakona da unapredi, modernizuje i učini efikasnijim poslovne poteze.

Kako smatraju predstavnici Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj (NALED), jedan od prioriteta privrede je da se omogući dugotrajno čuvanje poslovne dokumentacije u elektronskom obliku, ali i da se prethodno digitalizovana papirna dokumentacija uništi, što bi sve donelo ogromne uštede privredi.

U NALEDU smatraju da bi novi zakon trebalo da predvidi takvu mogućnost, uz opasku da je potrebno da se preispita potreba da se odredi obavezna pravna forma svojeručnog potpisa na pisanom dokumentu.

Predstavnici NALED-a su istakli da je namera ovog zakona da pokrene svest o mogućnostima e-poslovanja, efikasnosti i transparentnosti, ali da je potrebno da se propiše i prekršajna odgovornost i stroge kazne za sve organe javne uprave ukoliko ne priznaju punovažnost bilo kog e-dokumenta, potpisa ili pečata.

Javna rasprava o ovom zakonu koji treba da pojednostavi komunikaciju državne uprave i građana i privrede, počela je u septembru 2016.

Izvor: Dnevnik/Tanjug

Podelite ovaj članak