Eurobank generalni sponzor i učesnik Biznis foruma: Nema rasta banaka bez jake privrede

Eurobank generalni sponzor i učesnik Biznis foruma: Nema rasta banaka bez jake privrede

Poruka iz prethodne godine je da bez jake privrede nema ni rasta u bankarskom sektoru, istakla je Slavica Pavlović, predsednik Izvršnog odbora Eurobanke u razgovoru sa novinarima na Biznis forumu na Kopaoniku.

Prema njenim rečima, ako tome dodamo stabilnost cena i pad kamatnih stopa, uočavamo da se bankarski sektor nakon nekoliko turbulentnih godina, lagano oporavlja, što se ogleda u dinamičnom rastu kreditiranja stanovništva zahvaljujući istorijski niskim kamatnim stopama u dinarima i evrima i povoljnijem makroekonomskom okruženju. U brojkama – masa odobrenih kredita povećana je za 27,4 milijarde dinara, ili za 1,4 odsto.

Početak 2017. godine obeležile su akvizicije na srpskom bankarskom tržištu, što je nametnulo i temu ovogodišnjeg panela posvećenog bankama „Strategija bankarskog sektora: nova agilnost na tesnom tržištu“.

Slavica Pavlović, predsednik IO Eurobanke, kaže da za one učesnike na tržištu koji dobro posluju sa stabilnim pokazateljima tržište nije tesno. Naglašava da Eurobank ima ambiciozne planove za tržište Srbije i da je tu da ostane:

– Eurobank grupa, kojoj pripada i Eurobank u Srbiji, u većinskom je vlasništvu nekolicine investicionih fondova, uključujući Helenik fond za finansijsku stabilnost – čiji je udeo nepunih dva odsto, tako da nemamo nikakvih nagoveštaja da će u dogledno vreme doći do povlačenja, tim pre što smo godinama u samom vrhu srpskog bankarstva i poslujemo stabilno i profitabilno – kaže Slavica Pavlović.

Eurobank je među 10 najvećih banaka na tržištu i zapošljava preko 1.250 ljudi koji kroz mrežu od 80 ekspozitura i četiri centra za rad sa privredom pružaju usluge za više od pola miliona klijenata. Posvećena je stalnom unapređenju proizvoda i usluga kroz inovacije i sveže ideje, a posebnu pažnju poklanjaju tehnološkim unapređenjima i digitalizaciji.

Izvor: Blic/Eurobank A.D.

Podelite ovaj članak